město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Přímý přenos jednání ZM Nové Město nad Metují č. 20 - živé vysílání bude zahájeno ve čtvrtek 16. září 2021 v 16 hodin...

Územní studie

Stručný výklad pojmu

Územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie nejsou jakožto územně plánovací podklady výslovně závazné, ale odchýlení od nich musí být podepřeno řádným odůvodněním, prokazujícím, že nové řešení je z pohledu cílů a úkolů územního plánování kvalitnější.

Problematiku územních studií řeší stavební zákon (č.183/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 25, § 30 a § 166 odst. 3.

Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství 

Územní studie krajiny byla pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (dále také „ORP NMnM“), tj. vedle území Nového Města nad Metují i pro území dalších 12 obcí – mapa ZDE.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Nové Město nad Metují (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Současně se studií krajiny se postupně pořízují územní studie veřejných prostranství. Na základě spolupráce pořizovatele se zástupci jednotlivých obcí se do tohoto procesu zapojilo Nové Město nad Metují, Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav a Provodov-Šonov. V rámci těchto sídel bylo vytipováno celkem 39 lokalit – interaktiuvní mapa ZDE.


Na pořízení výše uvedených územních studií je čerpáno z finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (více v oddílu Projekty financované z EU – ZDE).

logo

 

Použité zkratky:

  • NMnM  Nové Město nad Metují
  • ORP    obec s rozšířenou působností
  • ÚS       územní studie
  • ÚSVP   územní studie veřejného prostranství

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Adama Balcara, Odbor výstavby a regionálního rozvoje.

ÚSVP Mezilesí – lokalita západ

USVP-Mezilesi-A_zapad-cist.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,15 MB
Staženo: 129×

ÚSVP Mezilesí – lokalita střed

USVP-Mezlesi-B_stred-CIST.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,12 MB
Staženo: 213×

ÚSVP Mezilesí – lokalita Z2

USVP-Mezilesi-C_Z2-CIST.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,34 MB
Staženo: 144×

ÚSVP Přibyslav

USVP_Pribyslav.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 157,5 MB
Staženo: 170×

ÚSVP Provodov-Šonov

USVP Provodov-Sonov.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 310,87 MB
Staženo: 274×

ÚSVP Slavoňov – lokalita Blažkov

USVP-Slavonov-Blazkov-cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,52 MB
Staženo: 330×

ÚSVP Slavoňov – lokalita západ

USVP-Slavonov-zapad-cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,94 MB
Staženo: 236×

ÚSVP Slavoňov – lokalita střed

USVP-Slavonov-stred-cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,82 MB
Staženo: 395×

ÚSVP Slavoňov – lokalita Z1

USVP-Slavonov-lok_Z1-cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,43 MB
Staženo: 267×

ÚS krajiny ORP NMnM – doplňující průzkumy a rozbory

USK_Doplnujici_pruzkumy_a_rozbory.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 246,65 MB
Staženo: 303×

ÚS krajiny ORP NMnM – návrhová část

Uzemni studie krajiny ORP NMnM.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 184,46 MB
Staženo: 312×

ÚS Slavoňov – zastavitelná plocha Z16

ÚS_Z16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,08 MB
Staženo: 93×

ÚS NMnM – Krajské předměstí – studie systému zeleně

Krajske predmesti - studie systemu zelene.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 69,53 MB
Staženo: 386×

ÚS NMnM – Dubinky

STUDIE DUBINKY.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 110,46 MB
Staženo: 484×

ÚS NMnM – dopravní koridor Dubinky

US dopravniho koridoru Dubinky.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 12,81 MB
Staženo: 304×

ÚS NMnM – křižovatka na I/14

US krizovatky na I-14.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 390,04 kB
Staženo: 229×

ÚS NMnM – S 3-3 – Vrchoviny

Uzemní studie S 3-3 (Vrchoviny).zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 23,17 MB
Staženo: 279×

ÚS NMnM – Vrchoviny – území S3

us_s3_vrchoviny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,52 MB
Staženo: 526×
Zobrazeno 21-38 ze 38

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
9
31
11
1
6
2
8
3
7
4
7
5
8
6
9
7
9
8
7
9
9
10
6
11
9
12
8
13
13
14
13
15
13
16
13
17
12
18
10
19
3
20
5
21
4
22
5
23
4
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
1
3
2
3
3
3

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč