město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Změna názvu ulice

Základní informace k povinnostem občanů vyplývajícím ze změny názvu ulice

Občanský průkaz

Každý občan s trvalým pobytem v ulici, které byl změněn název, je povinen si požádat o vydání nového občanského průkazu. Požádat o vydání občanského průkazu (dále jen „OP“) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Povinnost je požádat do 15 dnů od dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do OP.  Nový OP bude vydán do 30 dnů.

Přejmenováním ulice se OP automaticky nezneplatní, ale nesoulad údajů v OP a základních registrech (ZR) jednoznačně občanovi způsobí problém. O změnu OP nelze žádat předem. Mechanismus je takový, že po vydání usnesení Zastupitelstva města o změně názvu ulice zanese stavební úřad nové údaje do RUIAN a schválením v RUIAN se zapíše do základních registrů. Pak je teprve možno žádat o nový OP.

Cestovní doklad

V cestovním dokladu není uveden údaj o trvalém pobytu, výměna tohoto dokladu není tedy nutná, v evidenci bude změna provedena na základě výpisu ze základních registrů.

Evidence obyvatel

Na základě usnesení Zastupitelstva města, kterým se mění název ulice,  je automaticky provedena změna názvu ulice v centrálním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra.

Evidence řidičů

V řidičském průkazu není uveden údaj o trvalém pobytu, výměna tohoto dokladu není tedy nutná, změna v registru řidičů bude provedena automaticky na základě výpisu ze základních registrů.  

Registr vozidel

Každý občan s trvalým pobytem či podnikatel se sídlem v ulici, jejíž název byl změněn, je povinen podat žádost o zápis změn údajů v registru vozidel. Údaj o bydlišti je uveden v tzv. malém i velkém technickém průkazu (TP). Žádat je vhodné až po výměně OP či po zápisu změny v registrech pro osoby právnické či fyzické osoby podnikající. ODSH musí doplnit správný údaj do velkého TP a vydat nový malý TP. 

Podnikání

Na základě platné právní úpravy zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přebírají automaticky všechny státní instituce změny dat (např. změnu adresy bydliště, místa podnikání či provozovny). Není potřeba proto změnu provedenou v Centrálním registru obyvatel  ohlašovat.

Dojde ke změně dat vedených v Živnostenském rejstříku, avšak výpis z Živnostenského rejstříku se změněnými daty se automaticky nevydává. Pokud podnikatel požaduje vydání výpisu, musí o tento požádat, jelikož se jedná o změnu z „moci úřední“, správní poplatek se neplatí.

Sídlo právnické osoby vedené v Obchodním rejstříku se také změní automaticky na základě podnětu ze základních registrů.

Katastrální úřad

Změna se mu promítne v RUIAN automaticky, není třeba nic hlásit.

Úřad práce

Úřad práce  má přístup k základním registrům, ale evidovaný uchazeč má povinnost změnu rozhodných skutečností nahlásit do 8 dnů.

Zdravotní pojišťovna

Pojištěnec má podle zákona o veřejném zdravotním pojištění oznamovací povinnost hlásit změny do 30 dnů (a to i změny v adrese).

Okresní správa sociálního zabezpečení -

Pokud občan pobírá důchod, má povinnost nahlásit změnu údajů (může to zkomplikovat výplatu minimálně za 1 měsíc).

Finanční úřad

Změna se promítne v základních registrech automaticky, není třeba nic hlásit.

Další subjekty

Změnu adresy či sídla je třeba ohlásit subjektům, s nimiž má občan či podnikatel uzavřené smluvní vztahy

  • dodavatelé energií
  • telefonní operátoři
  • banky
  • pojišťovny...

Změnu je dále třeba nahlásit

  • zaměstnavateli
  • školám
  • České poště (změna SIPO, poplatky za rozhlas a TV)
  • lékařům 
  • institucím, kde je občan registrován – knihovny, sportovní oddíly, spolky…

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč