město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Architektonická soutěž Kulturní centrum KINO 70

Kino 70

POROTA

Porota bude pětičlenná ve složení:

 • tři nezávislí porotci z řad odborníků
 • dva závislí zástupci města

 V současné době probíhá oslovování vybraných odborníků.

Interiér

KONTAKTY

Organizátor soutěže

Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel:. +420 606 654 239
e-mail: david@mad-arch.com
 

Pracovní skupina
Kulturní centrum KINO 70

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

Září až prosinec 2020

 • ustanovení poroty
 • zpracování zadání soutěže a soutěžních podmínek
 • získání doložky regulérnosti soutěže dle ČKA
 • vyhlášení soutěže

Leden až červen 2021

Vlastní soutěž tj.

 • lhůta pro podání návrhů v prvním kole
 • výběr nejvhodnějších návrhů
 • druhé kolo
 • zveřejnění výsledku soutěže

Červenec až srpen 2021

 • tvorba a uzavření smlouvy s vítězem soutěže