město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Městské středisko sociálních služeb OÁZA

Oáza
 

Vstup na vlastní webové stránky MSSS  Oáza

 

Veřejný závazek Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují OÁZA

Městské zastupitelstvo Nového Města nad Metují zřídilo k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory, příspěvkovou organizaci MSSS Oáza (IČ 627 30 631), zastoupené ředitelkou Mgr. Janou Balcarovou, se sídlem v ul. T.G.M. 1424, Nové Město nad Metují.
 
Posláním Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují je podporovat klienta prostřednictvím terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb v zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života jak v domácím prostředí (pečovatelskou službou, denním centrem služeb, odlehčovacími službami), tak v pobytovém zařízení (domově pro seniory). Poskytované sociální služby mají napomáhat i pečujícím rodinným příslušníkům.
 
Městské středisko sociálních služeb poskytuje sociální služby zejména obyvatelům Nového Města nad Metují a na základě obstaravatelských smluv, které uzavře statutární zástupce MSSS se statutárními zástupci obcí, též obyvatelům zejména těchto obcí: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka. 

 

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je podporovat klienta v jeho přirozeném prostředí a prostřednictvím zajištění potřebných služeb napomáhat jeho pocitu bezpečí a psychické pohody.
 
Cílem pečovatelské služby je podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb:
 • donáška nebo dovoz oběda,
 • běžné úkony osobní hygieny,
 • celková koupel klienta ve středisku osobní hygieny,
 • nákupy,
 • nutné pochůzky,
 • práce spojené s udržováním domácnosti,
 • doprovod na vyšetření,
 • praní a žehlení prádla,
 • dle možností zařízení půjčování kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí apod.

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, včetně osob dočasně nemocných, které pro řešení své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc druhé osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy.

Dále pak rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Maximální kapacita pečovatelské služby činí 120 klientů. 

 

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je prostřednictvím odborně poskytované pobytové sociální služby prezentovat stáří jako plnohodnotnou etapu lidského života s právem na sebeúctu, intimitu, respektování osobních potřeb a důstojného způsobu života s možností zachování přirozených sociálních vazeb místního společenství.
 
Cílem poskytování služeb Domova pro seniory je podporovat seniory v soběstačnosti a zajistit jim důstojným způsobem ubytování, možnost volby stravování a potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování aktivizačních činností, kontaktu se společenským prostředím či pomoc při péči o domácnost, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo právo na soukromí.
 

Domov pro seniory MSSS Oáza je určen především osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy, a kterým již jejich zdravotní stav neumožňuje žít v přirozeném domácím prostředí s využitím terénních a ambulantních služeb. Nepotřebují však specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

Služba je určená osobám, které splňují podmínku tříletého pobytu v Novém Městě nad Metují nebo obcích správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují - Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

Kapacita domova pro seniory činí 45 lůžek. 

 

Odlehčovací služba

Posláním Odlehčovací služby je pomoci seniorům překlenout přechodně nepříznivý zdravotní stav a umožnit pečujícím rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.
 

Cílem Odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců v roce, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, dospělí zejména od 57 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří však nepotřebují specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

Služba je určená osobám žijícím zpravidla v okruhu do 25 km od Nového Města nad Metují, zejména však obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí,  Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

Kapacita odlehčovací služby činí 5 lůžek. 

 

Centrum denních služeb - Domovinka

Posláním Centra denních služeb – Domovinka je umožnit seniorům a osobám zpravidla starším 60 let se sníženou soběstačností, setkávat se se svými vrstevníky i jinými osobami a poskytovat jim v Domovince takovou podporu např. v péči o hygienu, zajištění stravy, aktivizačních a sociálně terapeutických činnostech, aby mohli s využitím služby a event. následné péče rodiny, co nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Domovinka tímto způsobem pomáhá řešit nepříznivou sociální situaci klientů i jejich rodin.

Cíle Domovinky

 • podporovat klienta v rozvoji nebo udržení jeho osobních a sociálních schopností a dovedností
 • aktivizovat a motivovat klienta v oblasti fyzických a duševních dovedností
 • zprostředkovávat mu společenské kontakty, a tím jej sociálně začleňovat
 • pomáhat pečujícím rodinám
 • pomáhat řešit nepříznivou sociální situaci klienta  

Maximální denní kapacita Domovinky činí 15 klientů. 

 

Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta
 • Snaha o udržení dosavadního způsobu života před nástupem do zařízení
 • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
 • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
 • Zvyšování odbornosti zaměstnanců zařízení
 • Loajální postoj pracovníků a klientů k zařízení i k sobě navzájem
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč