město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Územní plán města

Územně plánovací dokumentace Nového Města nad metují

Pro přehlednost výpisu dokumentací jsou použity tyto zkratky:

  • MPR – městská památková rezervace
  • NMnM – Nové Město nad Metují
  • ÚSES – územní systém ekologické stability
  • ZPF – zemědělský půdní fond
  • PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa

Kompletní územně plánovací dokumentace je ke shlédnutí na Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Postup pořízení územního plánu je ke stažení ZDE.

Informace o možnosti podávání podnětů k plánované Změně č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují – ZDE.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.

Územní plán NMnM

ÚP NMnM – textová část

N_Navrh - text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,82 MB
Staženo: 1,077×

ÚP NMnM – základní členění území

N1_zakladni cleneni uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,25 MB
Staženo: 522×

ÚP NMnM – hlavní výkres

N2_hlavni vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB
Staženo: 2,037×

ÚP NMnM – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

N3_vps.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB
Staženo: 395×

ÚP NMnM – koncepce technické infrastruktury, energetické systémy – schéma

N5_TI_energetika a spoje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB
Staženo: 299×

ÚP NMnM – koncepce dopravy – schéma

N6_koncepce dopravy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 446×

ÚP NMnM – koncepce krajiny a ÚSES – schéma

N7_koncepce krajiny a USES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,47 MB
Staženo: 317×

ÚP NMnM – koordinační výkres

o1_koordinacni vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,84 MB
Staženo: 388×

ÚP NMnM – širší vztahy

o2_sirsi vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,45 MB
Staženo: 191×

ÚP NMnM – výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

o3_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 319×

ÚP NMnM – příloha č. 1 – tabulka záborů ZPF a PUPFL

o3_Tabulka ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,76 kB
Staženo: 219×

ÚP NMnM – odůvodnění, textová část

o_Oduvodneni - text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 321×

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 15

o_II rozhodnuti o namitkach.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,62 MB
Staženo: 288×

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 16

o_I vyhodnoceni pripominek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,28 MB
Staženo: 564×

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 17

o_III Vyhodnocení ostatnich podani obdrzenych v ramci opakovaneho verejneho projednani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,57 MB
Staženo: 269×

ÚP NMnM – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

SEA text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,64 MB
Staženo: 288×

ÚP NMnM – koncepce technické infrastruktury, hmotové systémy – schéma

N4_TI_hmotove systemy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB
Staženo: 315×

Regulační plán MPR – stav po změnách č. 1 a 2

Regulační plán MPR – textová část – odůvodnění

08_TEXT_ODUV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB
Staženo: 392×

Regulační plán MPR – širší vztahy

04_SIRSI_VZTAHY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 200×

Regulační plán MPR – širší vztahy – ochrana prostorového obrazu města

05_SIRSI_VZTAHY__OCHRANA_PROSTOR_OBRAZU .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 806,96 kB
Staženo: 235×
Zobrazeno 1-20 ze 37

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč