město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Střet zájmů

Informace k oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  dále jen "zákon"

 

Veřejný funkcionář

Veřejnými funkcionáři města Nové Město nad Metují jsou podle § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) zákona (při splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 3) tyto osoby:

  • členové Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, tedy starosta a místostarosta města Nové Město nad Metují,
  • členové Rady města Nové Město nad Metují, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí zaměstnanci města Nové Město nad Metují podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tedy vedoucí všech odboru a oddělení Městského úřadu Nové Město nad Metují.

 

Centrální registr oznámení

Na základě novely zákona provedené zákonem č. 14/2017 Sb., která je účinná ode dne 1. září 2017, byl vytvořen Centrální registr oznámení, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Dosavadní evidenční orgány se staly tzv. podpůrnými orgány, které veřejné funkcionáře do centrálního registru zapisují.    

Veřejní funkcionáři do tohoto registru ve formě vstupního, průběžného a výstupního oznámení podávají:

  1. oznámení o činnostech
  2. oznámení o majetku
  3. oznámení o příjmech a závazcích

Průběžné oznámení podává veřejný funkcionář po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Vstupní oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne, kdy jej podpůrný orgán zapsal do registru. V případě ukončení výkonu funkce, je veřejný funkcionář povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

 

Nahlížení do Centrálního registru oznámení

Podmínky pro nahlížení do Centrálního registru oznámení jsou upraveny zde:

 

Evidence a uchovávání oznámení a žádostí o nahlížení podaných do 31. srpna 2017

Podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (čl. II bod 8) mají podpůrné orgány dále povinnost po dobu pěti let od účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. září 2022 uchovávat oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení, které byly podány do 31. srpna 2017, a to v listinné podobě. Nahlížení do registru oznámení v listinné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Nové Město nad Metují, na odboru správy úřadu, kancelář č. 2.17

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč