město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Provedení překopu či protlaku

Pravidla pro provádění překopů či protlaků

Provádění překopů či protlaků vyřizuje Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města.

Kontaktní osoby (osoby pověřené městem k těmto úkonům)

Postup při vyřizování překopů či protlaků

 1. Podání Žádosti o povolení k provedení překopu či protlaku na místní komunikaci/ chodníku/zelené ploše, která je v majetku města.

 2. K této žádosti budou přiloženy následující přílohy:

 • Situační plánek se zákresem místa zásahu do předmětu nájmu obsahující:

  -  Parcelní čísla a čísla popisná
  -  Vyznačení místa zásahu
  -  Přibližné okótování místa zásahu

 • Fotodokumentaci předmětu nájmu před zahájením výkopových prací, která musí zachytit stávající stav pronajaté plochy.
 • U právnických osob i fyzických osob podnikajících kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.
 • Za žadatele může provádět právní úkony pouze osoba uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo soba k tomuto účelu pověřená plnou mocí.
 1. Žádost se podává min. 10 pracovních dní před dnem zahájení výkopových prací na podatelnu MěÚ nebo pověřené osobě. V případě havárie v den započetí těchto prací.

 2. Na základě žádosti bude sepsána Nájemní smlouva (vzorová Nájemní smlouva ke stažení), která bude v případě zásahu do místní komunikace/ chodníku sloužit jako souhlas vlastníka k provedení výkopových prací pro žádosti Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“).

 3. Žadatel v případě provádění překopů či protlaků v místní komunikaci/chodníku podá na Oddělení dopravy a silničního hospodářství:

  a pokud situace vyžaduje, podá též:

 1. Žadatel je na základě Nájemní smlouvy povinen dodržovat pravidla v ní stanovená, zejména Podmínky pro provádění výkopových prací.

 2. V poslední den stanovený v Nájemní smlouvě vyzve žadatel oprávněnou osobu (Hana Ptáčková, Ing. Mach) k převzetí předmětu nájmu.

 3. Před předáním předmětu nájmu musí být zhotovena fotodokumentace předmětu nájmu, ze které bude znám stav dotčeného pozemku.

 4. O převzetí předmětu nájmu bude sepsán Předávací protokol.

 5. V případě jakékoliv změny v Nájemní smlouvě musí být sepsán dodatek, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

 

Za správnost postupu odpovídá: Hana Ptáčková

Poslední aktualizace: 10.02.2017

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč