město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Přímý přenos jednání ZM Nové Město nad Metují č. 20 - živé vysílání bude zahájeno ve čtvrtek 16. září 2021 v 16 hodin...

Provedení překopu či protlaku

Pravidla pro provádění překopů či protlaků

Provádění překopů či protlaků vyřizuje Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města.

Kontaktní osoby (osoby pověřené městem k těmto úkonům)

Postup při vyřizování překopů či protlaků

 1. Podání Žádosti o povolení k provedení překopu či protlaku na místní komunikaci/ chodníku/zelené ploše, která je v majetku města.

 2. K této žádosti budou přiloženy následující přílohy:

 • Situační plánek se zákresem místa zásahu do předmětu nájmu obsahující:

  -  Parcelní čísla a čísla popisná
  -  Vyznačení místa zásahu
  -  Přibližné okótování místa zásahu

 • Fotodokumentaci předmětu nájmu před zahájením výkopových prací, která musí zachytit stávající stav pronajaté plochy.
 • U právnických osob i fyzických osob podnikajících kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.
 • Za žadatele může provádět právní úkony pouze osoba uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo soba k tomuto účelu pověřená plnou mocí.
 1. Žádost se podává min. 10 pracovních dní před dnem zahájení výkopových prací na podatelnu MěÚ nebo pověřené osobě. V případě havárie v den započetí těchto prací.

 2. Na základě žádosti bude sepsána Nájemní smlouva (vzorová Nájemní smlouva ke stažení), která bude v případě zásahu do místní komunikace/ chodníku sloužit jako souhlas vlastníka k provedení výkopových prací pro žádosti Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“).

 3. Žadatel v případě provádění překopů či protlaků v místní komunikaci/chodníku podá na Oddělení dopravy a silničního hospodářství:

  a pokud situace vyžaduje, podá též:

 1. Žadatel je na základě Nájemní smlouvy povinen dodržovat pravidla v ní stanovená, zejména Podmínky pro provádění výkopových prací.

 2. V poslední den stanovený v Nájemní smlouvě vyzve žadatel oprávněnou osobu (Hana Ptáčková, Ing. Mach) k převzetí předmětu nájmu.

 3. Před předáním předmětu nájmu musí být zhotovena fotodokumentace předmětu nájmu, ze které bude znám stav dotčeného pozemku.

 4. O převzetí předmětu nájmu bude sepsán Předávací protokol.

 5. V případě jakékoliv změny v Nájemní smlouvě musí být sepsán dodatek, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

 

Za správnost postupu odpovídá: Hana Ptáčková

Poslední aktualizace: 10.02.2017

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
9
31
11
1
6
2
8
3
7
4
7
5
8
6
9
7
9
8
7
9
9
10
6
11
9
12
8
13
13
14
13
15
13
16
13
17
12
18
10
19
3
20
5
21
4
22
5
23
4
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
1
3
2
3
3
3

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč