město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Poskytovatelé sociálních dávek a služeb

 

Katalog sociálních služeb Královéhradeckého kraje

 

Poskytovatelé sociálních dávek a služeb v Novém Městě nad Metují
a okolí

 

Rodiny, děti a mládež

Zdravotně postižení

  

Sociální dávky a výhody

DÁVKY A VÝHODY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Poskytovatel: Úřad práce ČR,  nám. Republiky78, Nové Město nad Metují

Kontakty: Bc. Simona Čejchanová, tel. 950138662,
                     Bc. Monika Krupičková, DiS., tel. 950138658, e-mail: posta.nat@na.mpsv.cz
Cílová skupina: zdravotně postižení
Charakteristika: příspěvek na mobilitu, příspěvek na  zvláštní pomůcku, příspěvek na péči – na úhradu sociálních služeb a průkazy osoby se zdravotním postižením.

PARKOVACÍ PRŮKAZY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM

Poskytovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor sociálních věcí, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují

Kontakt: Bc. Adéla Vrzáčková, tel. 491 419 648,  e-mail: vrzackova@novemestonm.cz
Cílová skupina: zdravotně postižení
Charakteristika: vydávání parkovacího průkazu   

DŮCHODY, NEMOCENSKÉ DÁVKY

Poskytovatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, Náchod

Kontakt: tel. 491 401 311, e-mail: posta.NA@cssz.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Charakteristika: dávky důchodového a nemocenského pojištění.

  

Sociální poradenství

Poskytovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor sociálních věcí, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují
Kontakty: Mgr. Denisa Plšková, tel. 491 419 640, 
                     Ivana Kovářová, DiS., tel. 491 419 666,
                     Bc. Adéla Vrzáčková, tel. 491 419 648,
                     Mgr. Aneta Zámečníková, tel. 491 419 644  
                     e-mail: podatelna@novemestonm.cz
Cílová skupina: zdravotně postižení

PORADENSTVÍ V OBLASTI MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ

Poskytovatel: NONA 92, o. p. s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Markéta Hanušová, tel. 491 472 694,
                   e-mail: stacionar.reditel@nonanmnm.com

PORADENSTVÍ V OBLASTI PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ

Poskytovatel: Péče o duševní zdraví, z. s., středisko Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod
Kontakt: Bc. Lucie Kudrnáčová, tel. 778526210,
                   e-mail: pdz-na@pdz.czlucie.kudrnacova@pdz.cz
Cílová skupina: dlouhodobě duševně nemocní
Charakteristika: podpora lidí s duševním onemocněním v jejich občanských právech a sociálním postavení, aktivity, které pomáhají začlenění duševně nemocných do společnosti a zvýšení kvality jejich života.

PORADENSTVÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Poskytovatel: Tyfloservis, o.p.s., M. Horákové 549/53, Hradec Králové
Kontakt: tel. 495 273 636, e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením
Charakteristika: sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením, rozvoj samostatnosti uživatelů, nácvik využití kompenzačních pomůcek a pohybu v prostoru.

PORADENSTVÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Poskytovatel: TyfloCentrum, o.p.s., Palachova 1303, Náchod
Kontakt: tel. 491 421 665, e-mail: nachod@tyflocentrum.cz
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením
Charakteristika: poradenství, aktivizační činnosti, předčitatelské a průvodcovské služby

PORADENSTVÍ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Poskytovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Hradecký spolek neslyšících, Fr. Šrámka 1647/2, Hradec KrálovéKontakt: tel. 495 533 138, e-mail: hsn.hk@seznam.cz
Cílová skupina: osoby neslyšící a nedoslýchavé
Charakteristika: poradenství, tlumočnické služby, volnočasové aktivity neslyšících.

Poskytovatel: Tichý svět, o.p.s., Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové
Kontakt: Mgr. Michaela Novotná, tel. 602 635 100,
                   e-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
Cílová skupina: osoby se sluchovým a kombinovaným postižením
Charakteristika: Tichý svět poskytuje podporu a poradenství v oblastech sociálních dávek, řešení bytové situace klienta, podporujeme při hledání, získání a udržení stálého pracovního místa, při jednání s úřady a vyřizování osobních záležitostí. Dále pracujeme na finanční gramotnosti klientů a řešení dluhové situace. V neposlední řadě poskytujeme tlumočnické služby – online přepis mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka na dálku srze naši Tichou linku (www.tichalinka.cz). Všechny registrované služby jsou zdarma. Více informací o nás i ve znakovém jazyce na stránkách www.tichysvet.cz

 

Poradenství v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ASPEKT
Poskytovatel: Aspekt, Hrašeho 15, Náchod
Kontakt: Ing. Michal Pejskar, tel. 774 120 712, e-mail: michal.pejskar@aspektos.cz
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, nebo s jiným zdravotním postižením od 18 do 65 let
Charakteristika: podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněným k získání a udržení si zaměstnání, nácvik dovedností, psychologické poradenství, zprostředkování kontaktu, rekvalifikace, pomoc při uplatňování práv.

  

Terénní služby v domácnostech

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, nájemní dům s pečovatelskou službou, Českých bratří 1145, Nové Město nad Metují

Kontakt: Bc. Kateřina Petrová, tel. 775 070 481
                provozní doba v pracovní dny i víkendy
Charakteristika: Služba podporuje klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb: donáška nebo dovoz oběda, běžné úkony osobní hygieny, celková koupel klienta ve středisku osobní hygieny, nákupy, nutné pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, doprovod na vyšetření, praní a žehlení prádla.

OSOBNÍ ASISTENCE

Poskytovatel: Společné cesty, o. s., Hurdálkova 147, Náchod
Kontakt: Irena Svozilová, tel. 727 919 937, e-mail: socialni@spolecnecesty.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení bez rozdílu věku
Charakteristika: Terénní služba poskytovaná lidem, kteří potřebují dopomoc třetí osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytovaná bez časového omezení.

OSOBNÍ ASISTENCE

Poskytovatel: Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), Marie Cibulkové 34/356, Praha - Nusle
Kontakt: Mgr. Jan Šlosárek, tel. 774 723 196, e-mail: jan.slosarek@nautis.cz
Cílová skupina: osoby s poruchou autistického spektra
Charakteristika: Terénní služba osobní asistence poskytovaná lidem, kteří potřebují pomoc při doprovázení dětí ze školy domů, při komunikaci dospělých na úřadech, při rozvoji různých dovedností, při nácviku samostatnosti, při trávení volného času, při péči o domácnost, při návštěvě kavárny….. . Služba je poskytovaná od 6 do 22 hodin.

TÍSŇOVÁ PÉČE

Poskytovatel: Život Hradec Králové, o. p. s., Tř. Edvarda Beneše 1747, Hradec Králové
Kontakt: dispečink tísňové péče, tel. 495 514 345,,
                   mobil 733 387 859, e-mail: zivot.hk@seznam.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Charakteristika:  Služba poskytuje nepřetržitý 24 hodinový dohled v domácnosti uživatele pomocí technického zařízení, které spojí uživatele s pracovníky dispečinku. V případě nouze nebo potřeby uživatele vyjíždí na pomoc pracovníci služby.

RANÁ PÉČE SLUNÍČKO

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové, Souběžná 1746/12, Hradec Králové
Kontakt: mobil: 777 721 642, e-mail: slunicko@hk.caritas.cz
Cílová skupina: děti od narození do 7 let s tělesným, mentálním postižením nebo ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nedonošenost, nízká porodní váha apod.) a s kombinovaným postižením
Charakteristika: služba poskytuje konzultace rodinám s dětmi v oblasti rozvoje dítěte, přístupu k dítěti a využití kompenzačních pomůcek.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Poskytovatel: Péče o duševní zdraví, z. s., středisko Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod
Kontakt: Bc. Lucie Kudrnáčová, tel. 778526210,
                   e-mail: pdz-na@pdz.czlucie.kudrnacova@pdz.cz
Cílová skupina: Lidé nad 18 let věku, kteří se léčí pro duševní onemocnění.
Charakteristika: Pomoc při jednání na úřadech, vyřizování záležitostí domácího hospodaření, nácvik praktických dovedností, aktivizace, poradenství a pomoc při zvládání projevů nemoci.

  

Ambulantní služby

DENNÍ STACIONÁŘ NONA

Poskytovatel: NONA 92, o. p. s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Markéta Hanušová, tel. 491 472 694,
                   e-mail: stacionar.reditel@nonanmnm.com
Cílová skupina: mentálně postižené děti a mládež a dospělí s kombinovanými vadami
Charakteristika: péče a podpora, vzdělávání, aktivizace, pomoc při začleňování do společnosti, poradenství.

Sociální REhabilitace NONA

Poskytovatel: NONA 92, o. p. s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Markéta Hanušová, tel. 491 472 694, 
                   e-mail: stacionar.reditel@nonanmnm.com
Cílová skupina: osoby se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení z důvodů nejen mentálního postižení od 18 do 65 let.
Charakteristika: nácvik praktických dovedností v oblasti péče o domácnost a práce.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ASPEKT

Poskytovatel: Aspekt, Hrašeho 15, Náchod
Kontakt: Ing. Michal Pejskar, tel. 774 120 712,
                   e-mail: michal.pejskar@aspektos.cz
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, nebo s jiným zdravotním postižením od 18 do 65 let
Charakteristika: podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněným k získání a udržení si zaměstnání, nácvik dovedností, psychologické poradenství, zprostředkování kontaktu, rekvalifikace, pomoc při uplatňování práv.

 

  

Pobytová zařízení

DOMOV DOLNÍ ZÁMEK – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poskytovatel: Domov Dolní zámek, nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují
Kontakt: Dagmar Kušlová, tel. 491 581 221
Cílová skupina: psychicky nemocní a osoby závislé na alkoholu nad 50 let
Charakteristika: Dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či pomoc při vedení a úklidu domácnosti s uzpůsobením pro zvláštní potřeby lidí se závislostí na návykových látkách.

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Poskytovatel: Domov na Stříbrném vrchu, Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách  
Kontakt: tel.  494 595 117, e-mail:  reditel@uspro.cz
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním  od 18 let
Charakteristika: obdobná jako u domova pro zdravotně postižené s uzpůsobením pro zvláštní potřeby lidí  s duševním onemocněním

DOMOV DĚDINA OPOČNO

Poskytovatel: Domov Dědina, Nádražní 709, Opočno
Kontakt: tel. 493 814 564, email opocno@domov-dedina.cz, www.domov-dedina.cz
Cílová skupina: ženy s mentálním postižením, případně přidruženou tělesnou či smyslovou vadou
Charakteristika: Zajištění, ubytování stravy, pomoci při sebeobsluze, hygieně, rozvoj dovedností uživatele, zabezpečení celodenního programu.

DOMOV  SVATÉHO JOSEFA

Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. Labem, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem 
Kontakt: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.491 610 300, 731 598 829,
                   e-mail: sekretariat@zirec.hospic.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (roztroušená skleróza)
Charakteristika: odlehčovací služba, poradna a půjčovna, chráněné bydlením domov pro osoby se zdravotním postiženým pro nemocné  s roztroušenou sklerózou

BETANIE NÁCHOD

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě, Špreňarova 1053, Náchod, 547 01 Náchod 1
Kontakt: Ing. Zdeněk Ryšavý, tel. 491 423 154, betanie@diakoniecce.cz
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři (od 19 let)
Charakteristika: domov pro osoby se zdravotním postižením

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Poskytovatel: Domov na Stříbrném vrchu, Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orl. horách
Kontakt: tel. 494 595 117, 494 595 900, e-mail: reditel@uspro.cz
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením od 26 let
Charakteristika: domov pro osoby se zdravotním postižením

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ

Poskytovatel: Hospic Anežky České, Oblastní charita Červený Kostelec  5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Kontakt: tel. 491 467 030, e-mail: sekretariat@hospic.cz
Cílová skupina: přednost mají žadatelé s onkologickým onemocněním pobyt pouze na omezenou dobu, během níž není možné zajistit péči v domácím prostředí, bez výrazné psychiatrické symptomatologie, žadatel musí být stabilizovaný, zdravotní stav žadatele nevyžaduje intenzivní rehabilitační péči

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA CESTA NÁCHOD

Poskytovatel: Občanské sdružení Cesta , Bartoňova 897, Náchod, 547 01 Náchod 
Kontakt: Denisa Voborníková, tel. : 494 948 981, 737 219 833,
                   e-mail: vobornikova@stacionarcesta.cz  
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením  (7-50 let)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA BETANIE NÁCHOD

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě, Špreňarova 1053, Náchod, 547 01 Náchod 1
Kontakt: Ing. Zdeněk Ryšavý, tel. 491 423 154, betanie@diakoniecce.cz
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři (od 19 let)  

DALŠÍ POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ

Poskytovatel: Královéhradecký kraj, Regiocentrum Nový pivovar,  Hradec Králové
Kontakt: Mgr. Ing. Jiří Vitvar, tel. 495 817 442

viz webové stránky Královéhradeckého kraje
Povinně zveřejňované informace – organizace zřizované KHK

  

Sociální služby ve zdravotnických zařízeních - sociální lůžka

Poskytovatel: všechna ústavní zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě  nemocných, psychiatrické léčebny)
Oblastní nemocnice Náchod a. s. , Sociální lůžka Jaroměř, Národní 90, 551 01 Jaroměř
Kontakt: Mgr. Zdeňka Škodová, tel: 601 087 337
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižení
Charakteristika: Lůžka jsou určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče. Služba je poskytována do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Přednostně je sociální služba poskytována pacientům Oblastní nemocnice Náchod.

Poskytovatel: Městská nemocnice Hořice
Charakteristika: sociální služby osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože v danou chvíli není možné jim zabezpečit péči v domácnosti nebo v zařízeních sociálních služeb.

  

Služby navazující na sociální služby

BYDLENÍ – BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Poskytovatel: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.
Kontakt: Mgr. Denisa Plšková, tel. 491 419 640, p. Kohlová, tel. 491 419 678
Charakteristika: bezbariérové bydlení pro handicapované osoby s možností posilovat schopnost bydlet samostatně v Komenského ulici č. p. 17 v Novém Městě nad Metují.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI DĚTMI

Poskytovatel: Občanské sdružení Vánek, Jizbice 43, Náchod
Kontakt: Lenka Horáková, tel. 491 474 750, e-mail: klubvanek@seznam.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi, tělesně postižení
Charakteristika: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, psychorehabilitační pobyty.

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ

Poskytovatel: Soukromá ambulance adiktologická, Palachova 1741, Náchod
Kontakt: p. Jančíková tel. 732 381 400
Cílová skupina: drogově a jinak závislí
Charakteristika: ambulantní péče s poradenstvím v oblasti léčby závislostí, pouze na objednání.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V DOMÁCNOSTI

Poskytovatel: Oblastní charita Náchod, Denisovo nábřeží 665, Náchod
Kontakt: Linda Nováková, tel. 491 424 166, 603 831 064,
                   e-mail: linda.novakova@nach.hk.caritas.cz
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři
Charakteristika: terénní ošetřovatelská služba- každodenní komplexní péče o nemocného ve spolupráci s rodinou a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítka, toaletní křesla…)

Senioři

  

Sociální dávky

DÁVKY A VÝHODY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Poskytovatel: Úřad práce ČR,  nám. Republiky78, Nové Město nad Metují
Kontakty: Bc. Simona Čejchanová, tel. 950138662,
                     Bc. Monika Krupičková, DiS., tel. 950138658, e-mail: posta.nat@na.mpsv.cz
Cílová skupina: zdravotně postižení
Charakteristika: příspěvek na mobilitu, příspěvek na  zvláštní pomůcku, příspěvek na péči – na úhradu sociálních služeb a průkazy občanů se zdravotním postižením.

DŮCHODY, NEMOCENSKÉ DÁVKY 

Poskytovatel: Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, Náchod
Kontakt: tel. 491 401 311, e-mail: posta.NA@cssz.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Charakteristika: dávky důchodového a nemocenského pojištění.

  

Sociální poradenství

Poskytovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor sociálních věcí, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují
Kontakty: Mgr. Denisa Plšková, tel. 491 419 640, 
                     Ivana Kovářová, DiS., tel. 491 419 666,
                     Bc. Adéla Vrzáčková, tel. 491 419 648, 
                     Mgr. Aneta Zámečníková, tel. 491 419 644
                     e-mail: podatelna@novemestonm.cz
Cílová skupina: senioři

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, TGM 1424, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Jana Balcarová,, tel. 491 470 476, e-mail: reditel@msss.cz  

  

Terénní služby v domácnostech

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, nájemní dům s pečovatelskou službou, Českých Bratří 1145, Nové Město nad Metují
Kontakt: Bc. Kateřina Petrová, tel. 491 474 520,
provozní doba v pracovní dny i víkendy
Charakteristika: služba podporuje klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb: donáška nebo dovoz oběda, běžné úkony osobní hygieny, celková koupel klienta ve středisku osobní hygieny, nákupy, nutné pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, doprovod na vyšetření,  praní a žehlení prádla.

OSOBNÍ ASISTENCE

Poskytovatel: Společné cesty, o. s., Hurdálkova 147, Náchod
Kontakt: Irena Svozilová, tel. 727 919 937, e-mail: socialni@spolecnecesty.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení bez rozdílu věku
Charakteristika: Terénní služba poskytovaná lidem, kteří potřebují dopomoc třetí osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytovaná bez časového omezení.

OSOBNÍ ASISTENCE

Poskytovatel: Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), Marie Cibulkové 34/356, Praha - Nusle
Kontakt: Mgr. Jan Šlosárek, tel. 774 723 196, e-mail: jan.slosarek@nautis.cz
Cílová skupina: osoby s poruchou autistického spektra
Charakteristika: Terénní služba osobní asistence poskytovaná lidem, kteří potřebují pomoc při doprovázení dětí ze školy domů, při komunikaci dospělých na úřadech, při rozvoji různých dovedností, při nácviku samostatnosti, při trávení volného času, při péči o domácnost, při návštěvě kavárny….. . Služba je poskytovaná od 6 do 22 hodin.

TÍSŇOVÁ PÉČE

Poskytovatel: Život Hradec Králové, o. p. s., Tř. Edvarda Beneše 1747, Hradec Králové
Kontakt: dispečink tísňové péče, tel. 495 514 345, mobil 733 387 859,
                   e-mail: zivot.hk@seznam.cz
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Charakteristika: služba poskytuje nepřetržitý 24 hodinový dohled v domácnosti uživatele pomocí technického zařízení, které spojí uživatele s pracovníky dispečinku. V případě nouze nebo potřeby uživatele vyjíždí na pomoc pracovníci služby.  

  

Ambulantní služby

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, TGM 1424, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Jana Balcarová,, tel. 491 470 476, Bc. Kateřina Petrová – tel. 491 470 476
Charakteristika: domovinka - podporovat klienty v aktivním způsobu života, upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti, začleňovat je do místní komunity vrstevníků a umožnit rodinným příslušníkům potřebný čas k regeneraci či klidné práci.

  

Pobytová zařízení v Novém Městě nad Metují

DOMOV PRO SENIORY

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, TGM 1424, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Jana Balcarova, tel. 491 470 476, e-mail: e-mail: reditel@msss.cz
Charakteristika: podpora seniorů v soběstačnosti a zajištění důstojným způsobem potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či pomoc při vedení a úklidu domácnosti, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovu potřebu soukromí.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA, TGM 1424, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Jana Balcarová, tel. 491 470 476, e-mail: e-mail: reditel@msss.cz
Charakteristika: pomoc seniorům překlenout přechodně (max. 4 měsíce) nepříznivý zdravotní stav a umožnit pečujícím rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.

  

Pobytové služby v nejbližším okolí

Poskytovatel: Domovy Na Třešňovce,  Riegrova 837, Česká Skalice
Kontakt: Zuzana Holická tel. 491 401 888

Poskytovatel: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, Bartoňova 903, Náchod
Kontakt: Václav Voltr, tel. 491 401 400

Poskytovatel: Domov se zvláštním režimem, Domov Dolní zámek, nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují
Kontakt: Dagmar Kušlová, tel. 491 581 221
Cílová skupina: psychicky nemocní nad 50 let se závislostí na alkoholu
Charakteristika: obdobná jako u domova pro seniory s uzpůsobením pro zvláštní potřeby lidí se závislostí na návykových látkách.

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Poskytovatel: Domov na Stříbrném vrchu, Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orl.horách)  
Kontakt: tel.  494 595 117, e-mail:  reditel@uspro.cz
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním  od 18 let
Charakteristika: obdobná jako u domova pro seniory s uzpůsobením pro zvláštní potřeby lidí s duševním onemocněním

  

Služby navazující na sociální služby

VOLNÝ ČAS

Poskytovatel: Klub seniorů, TGM 1424, Nové Město nad Metují
Kontakt: Věra Mimrová, tel. 491 471 147

BYDLENÍ – BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Poskytovatel: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují
Kontakt: Mgr. Denisa Plšková, tel. 491 419 640, p. Kohlová, tel. 491 419 678
Charakteristika: bezbariérové bydlení pro seniory s možností zabezpečení pečovatelské služby. Byty v Komenského 17 v Novém Městě nad Metují a v nájemním domě v ulici Českých bratří 1145 v Novém Městě nad Metují.

  

Sociální služby ve zdravotnických zařízeních - sociální hospitalizace

Poskytovatel: všechna ústavní zdravotnická zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě  nemocných, psychiatrické léčebny)
Charakteristika: sociální služby osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože v danou chvíli není možné jim zabezpečit péči v domácnosti nebo v zařízeních sociálních služeb.

  

Služby pro osoby s nízkými příjmy a pomoc nezaměstnaným

DÁVKY POMOCI V  HMOTNÉ NOUZI

Poskytovatel: Úřad práce ČR, referát státní sociální podpory, nám. Republiky78, Nové Město nad Metují
Kontakt: Ing. Dita Vacková, tel. 950138652, e-mail: posta.nat@na.mpsv.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi, jednotlivci – osoby s nízkými příjmy
Charakteristika: opakované dávky- příspěvek na živobytí  a doplatek  na bydlení, jednorázové dávky (např. po návratu z výkonu trestu apod.).

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE, PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

Poskytovatel: Úřad práce ČR, dislokované pracoviště Nové Město nad Metují, nám. Republiky78, Nové Město nad Metují
Kontakt: Petr Týfa, tel. 950 138 650, e-mail: posta.nat@na.mpsv.cz
Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnání
Charakteristika: pomoc při hledání volného pracovního místa, rekvalifikace, výplata podpory v nezaměstnanosti.

PORADENSTVÍ V OBLASTI PRÁVA – OBČANSKÁ PORADNA

Poskytovatel: Občanské poradenské středisko, o.p.s., Weyrova 3, Náchod
Kontakt: tel.: 734 370 960, e-mail: opnachod@.ops.cz
Cílová skupina: občané v obtížné životní situaci
Charakteristika: dluhová problematika včetně oddlužení, rodinné poradenství, pracovní poradenství, bytová problematika, spotřebitelství, občanskoprávní vztahy, sociální dávky, poradenství pro oběti trestných činů.

Poskytovatel: Oblastní charita Hradec Králové, Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové
Kontakt: Bc. Lenka Pumrová, tel. 495 591 382, 777 737 612 E-mail: plt@hk.caritas.cz
Cílová skupina: poskytování poradenství v oblasti dluhové problematiky, obětem trestných činů, osobní či manželské krize apod.

UBYTOVNA KRČÍN

Poskytovatel: Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují
Kontakt: Kohlová Petra, tel. 491 419 678, e-mail: kohlova@novemestonm.cz
Cílová skupina: osoby, které potřebují ubytování
Charakteristika: poskytování ubytování.

 

Moje město – vyberte si, co potřebujete

  • Sociální služby, zdravotnictví, volný čas
  • Důležité informace, kontakty, telefonní čísla

​​​​​Informace o sociálních a souvisejících službách dostupných v regionu a okolí,  se základním představením řešení životních situací včetně kontaktů na lékaře, školy a další spolky. Aktualizováno 2020.

Náhled brožury  

    

 
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč