město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Základní informace

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují se nachází v severovýchodních Čechách v okrese Náchod (Královéhradecký kraj) na geografickém rozmezí úrodné nížinné části Královéhradecka a Orlického podhůří.

Průměrná nadmořská výška města je 332 m n. m., členitost terénu dosahuje rozdílu ve výšce až o 90 m. Městem protéká řeka Metuje, která společně se skalnatým ostrohem historického centra představuje typickou dominantu města.

Město bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. V prostoru Husova náměstí se však nacházelo výraznější osídlení již v období kultury slezskoplatěnické doby bronzové (kultura lidu popelnicových polí), které zřejmě souviselo s blízkým hradištěm. Ve středověku byla v okolí pouze tvrz a osada, jejíž vznik spadá do 13. století - první písemné zmínky jsou ale až z doby za vlády Jana Lucemburského.

V současné době se skládá ze čtyř katastrálních území

 • Krčín
 • Nové Město nad Metují
 • Spy
 • Vrchoviny

Nové Město nad Metují je členem mnoha sdružení, asociací, svazků apod. Z Nového Města nad Metují pochází nebo k němu má vztah řada významných osobností.

Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jednou z nejcennějších historických památek a jedním z hlavních turistických cílů je novoměstský zámek. Z původního hradu vznikl renesanční a raně barokní přestavbou dnešní zámek spolu se zahradami na severním okraji. Poslední úpravy byly prováděny v 1. třetině 20. stol. architekty Jurkovičem a Janákem. V zámku se nachází interiéry barokní, secesní a art deco, na jejichž výzdobě se podílela řada významných českých výtvarných umělců (Kysela, Johnová, Teinitzerová, Šimák). Před zámkem a v jeho zahradě jsou umístěny vyhledávané barokní sochy trpaslíků Matyáše Bernarda Brauna a celodřevěný krytý most v zámecké zahradě.

Zámek těsně přiléhá k Husovu náměstí. V letech 2009 – 2011 proběhla kompletní rekonstrukce náměstí. Při rekonstrukci mimo jiné došlo k odkrytí studny z 16. století, která se stala jeho novým výrazným prvkem. Severní fronta domů s obnovenými renesančními fasádami a protilehlý kostel Nejsvětější Trojice jsou významnými památkami typickými pro město.

Dalšími významnými památkami ve městě jsou: rokokové sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1767, Mariánský sloup z roku 1696, pomník Bedřicha Smetany z roku 1954, zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie, Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku), kaple sv. Barbory na Rezku, letní vila rodiny Bartelmusovy vybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem, zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“, původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století.

V nejbližším okolí se nacházejí přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, výletní restaurace Peklo (mlýn přestavený podle návrhu arch. Jurkoviče), roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově z roku 1553.

V širším okolí města se nachází velké množství dalších atraktivních a vyhledávaných lokalit: (vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí a zámek Ratibořice, pohraničního pevnostní systém - Dobrošov, památky z prusko-rakouské války 1866, Orlické hory). Nejbližšími městy (do 20 km) v okolí jsou: Dobruška, Náchod, Opočno, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř.

Nové Město nad Metují je přirozeným spádovým střediskem Novoměstského regionu. Svojí velikostí (2 313 ha) a počtem obyvatel, 9 132  obyvatel (2022), se řadí na rozhraní menších až středně velkých měst v rámci ČR. Je přirozeným spádovým centrem vzdělávání, zaměstnanosti, průmyslu, obchodu a služeb pro okolní obce a administrativním sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností a sídlem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

Nové Město nad Metují je městem s průmyslovou tradicí (strojírenství, polygrafie, textilnictví, potravinářství a částečně chemický průmysl, zpracování potravinářských produktů, výroba textilu a strojírenské techniky; tradičními obory jsou hodinářská výroba, výroba kosmetiky a barev, tiskařská výroba) a rozvinutým zemědělským zázemím. Největším zaměstnavatelem zaměstnávajícím nad 500 pracovníků je firma Ammann Czech Republic a.s. Dalšími významnými podniky jsou firma Hronovský s.r.o., Verner potraviny s.r.o. a další viz tabulka.

Nové Město nad Metují dlouhodobě vykazuje nižší hodnoty ukazatele registrované míry nezaměstnanosti než okres Náchod a významně nižší hodnoty než Česká republika jako celek.

Největší zaměstnavatelé ve městě

 • Obchodní jméno: Ammann Czech Republic a.s.
 • Převažující činnost: Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
 • Počet zaměstnanců: 500 – 999 
 • Obchodní jméno: Hronovský s.r.o.
 • Převažující činnost: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
 • Počet zaměstnanců: 250 – 499
 • Obchodní jméno: Verner potraviny s.r.o.
 • Převažující činnost: Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
 • Počet zaměstnanců: 200 – 249
 • Obchodní jméno: Bauch, Navrátil s.r.o.
 • Převažující činnost: Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
 • Počet zaměstnanců: 100 – 199
 • Obchodní jméno: Detecha, chemické výrobní družstvo
 • Převažující činnost: Výroba nátěrových hmot, dekorativní a zdravotní kosmetiky
 • Počet zaměstnanců: 100 – 199
 • Obchodní jméno: Město Nové Město nad Metují
 • Převažující činnost: Všeobecné činnosti veřejné správy
 • Počet zaměstnanců: 100 – 199
 • Obchodní jméno: Nový Elton a.s.
 • Převažující činnost: Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
 • Počet zaměstnanců: 100 – 199
 • Obchodní jméno: Deva Nutrition a.s.
 • Převažující činnost: Výrobce kojenecké a dětské výživy nemléčného typu
 • Počet zaměstnanců: 100 – 199
 • Obchodní jméno: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
 • Převažující činnost: Vzdělávání
 • Počet zaměstnanců: 100 - 199

Zdroj: Český statistický úřad, 2014

Městem prochází silnice první třídy I/14 (popis silnic I. třídy) a železniční trať č. 026 Týniště nad Orlicí - Otovice, zastávka (mapa ČD), dále se v katastru Krčín rozkládá místní letiště sloužící především pro rekreační účely.

Občanská vybavenost v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, sportu, maloobchodu a služeb je v Novém Městě nad Metují dobře zabezpečena. Ve městě fungují 3 mateřské školy (včetně speciálních tříd pro zrakově oslabené děti a děti s vadami řeči), 3 základní školy (1.-9. třída): ZŠ Komenského, ZŠ Krčín  a ZŠ Malecí. Dále zde fungují dvě školy poskytující vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova ul. 313 a Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, zřizovatel Královéhradecký kraj.

Středoškolské vzdělání ve městě zajišťuje jediná škola: Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Nové Město nad Metují, Školní 1377, jež vznikla v roce 2011 sloučením 3 středních škol působících v Novém Městě nad Metují. Jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. I po sloučení školy nabízejí široké spektrum studijních oborů ukončených maturitní zkouškou i závěrečnými výučními zkouškami.

Ve městě dále působí ZUŠ Bedřicha SmetanyDDM Stonožka.

Ve městě je zajištěna lékařská péče ve standardním rozsahu a kvalitě prostřednictvím ordinací praktických a odborných lékařů. Nejbližší nemocnice je v Náchodě (12 km) a Fakultní nemocnice v Hradci Králové (30 km).

V Novém Městě nad Metují existuje několik zařízení, která nabízejí různé sociální služby. Sídlo zde mají tři registrovaní poskytovatelé sociálních služeb – Sdružení zdravotně postižených NONA, Městské středisko sociálních služeb OÁZA a službu sociální rehabilitace Centrum prevence Mandl.

Městské středisko sociálních služeb OÁZA provozuje následující zařízení a poskytuje následující služby
 • Pečovatelská služba – terénní služba  se sídlem v Nájemním domě s pečovatelskou službou
 • Centrum denních služeb Domovinka – ambulantní služba
 • Odlehčovací služba - pobytová služba
 • Domov pro seniory – pobytová služba
Společnost NONA 92, o.p.s. poskytuje ambulantní sociální služby
 • Denní stacionář pro mládež a dospělé s mentálním postižením a kombinovanými vadami
 • Sociální rehabilitaci pro lidi se sníženými sociálními dovednostmi
Centrum prevence Mandl

je organizační složkou Nového Města nad Metují. Jedná se o ambulantní sociální službu registrovanou podle Zákona o sociálních službách, cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 – 65 let. CP Mandl poskytuje pomoc a podporu klientů v schopnosti vnímat potřeby své i potřeby druhých, umět je naplnit, nebo umět hledat cesty k jejich naplnění. Všeobecným cílem služby je posílit v klientovi důvěru v sebe a své schopnosti, žít život podle svých představ a v souladu s potřebami druhých a s ohledem na normy naší společnosti.

K 1. 2. 2014 vznikly v Novém Městě nad Metují dvě bytové jednotky chráněného bydlení, každý pro dvě osoby. Poskytovatelem je Domov Dědina, organizace zřízená Královéhradeckým krajem.

V Novém Městě nad Metují je poměrně hustá maloobchodní síť a dva supermarkety (Albert, Penny market). Také možnosti ubytování a stravování jsou v Novém Městě nad Metují poměrně dobré.

V oblasti kultury a volnočasových aktivit je občanům i návštěvníkům města  dispozici muzeum (expozice barokní lékárna, historie, řemesla a příroda regionu, muzeum dále provozuje galerii Zázvorka, zajišťuje pronájem Spolkového domu), informační centrumknihovna, městský klubkino. Město Nové Město nad Metují vydává měsíčník Novoměstský zpravodaj. Ve městě funguje také velké množství sportovních spolků a institucí a dalších spolků a svazů. Dále ve městě působí církve. Ve městě se každoročně koná řada kulturních akcí (Festival české filmové komedie, Smetanovské dny, Brány města dokořán, Dny otevřených dveří památek, Vánoce s květinou, Trhy uměleckých řemesel, Akademické týdny a jiné).

Významným projektem zaměřeným zejména na děti je Kačenčina říše (projekt 26 obcí v Orlických horách napomáhající rozvoji podnikání v cestovním ruchu v této části Orlických hor.

Centrum Nového Města nad Metují je východištěm několika velmi atraktivních pěších turistických tras vyznačených Klubem českých turistů. Město protíná jedna cyklotrasa a další vedou v blízkosti města. Cykloturistika a zimní sporty v regionu jsou podporovány též nabídkou pravidelných linek cyklobusů a skibusů.

Kvalita životního prostředí je ve městě a jeho okolí na dobré úrovni, bez výrazného ovlivňování velkými znečišťovateli či dálkovým přenosem škodlivin. Východně od města se rozkládá oblast lesů, která je přírodně chráněnou lokalitou a zároveň rekreačním zázemím pro obyvatele a turisty. Do správního obvodu Nového Města nad Metují zasahují celkem 3 přírodní rezervace: Zbytka, Peklo a Dubno. Ve městě je chráněno několik památných stromů (tis obecný - stáří 450 let, dub letní - stáří 200 let, Husova lípa - 88 let, Vojnarova lípa – stáří 200 let, jedna lípa srdčitá v k.ú. Krčín - stáří 250 let, alej 60 ks lip srdčitých a velkolistých - stáří 90 let).

Zdroje informací

CEP. Strategický plán města Nové Město nad Metují : Analytická část : Profil města [online]. Hradec Králové : CEP, 2007. Dostupný také z WWW obcan/mesto/strategicky-plan-mesta/

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 :  Analytická část :  Profil města

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
6
9
7
6
8
5
9
6
10
7
11
7
12
7
13
12
14
7
15
6
16
7
17
10
18
7
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
9
25
9
26
9
27
12
28
7
29
4
30
5
1
5
2
6
3
5
4
6
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč