město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Parkovací karta

Parkovací karty - Husovo náměstí

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET – Husovo náměstí

Vydávání parkovacích karet pro osoby bydlící či podnikající na Husově náměstí upravuje Nařízení č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

TYPY KARET PRO REZIDENTY

Karta „A“  je určena fyzické osobě,
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti - Husovo náměstí.

Úhrada za parkování činí:

  • první karta……………………  500 Kč za 12 měsíců ode dne vydání
  • druhá a další karta…………  3 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání

 

Karta „B“ je určena pro provozovatele vozidla,
který je právnickou nebo fyzickou osobou, jež má sídlo nebo provozovnu na Husově náměstí.

Úhrada za parkování činí:

  • první karta…………………..2 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání
  • druhá a další karta………… 4 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání

 

Podmínky pro vydání parkovací karty

- podání žádosti na pokladně Oddělení finančního Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „pokladna OF“) . Žádost je k dispozici na pokladně OF nebo ke stažení v sekci Žádosti a formuláře - Formuláře Odboru finančního

- doložení požadovaných dokladů (minimálně občanský průkaz a osvědčení o registraci vozidla – malý technický průkaz vozidla, příp. velký);

- žadatel musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (v případě, že žadatel je vlastníkem (příp. spoluvlastníkem nemovitosti), ale není vlastníkem vozidla (má jej ve spoluvlastnictví, příp. v SJM) – doloží tuto skutečnost čestným prohlášením – netýká se právnické nebo fyzické osoby podnikající);

- úhrada příslušného poplatku v hotovosti nebo bezhotovostně pokladně Oddělení finančního;

- parkovací kartu vydává pokladna OF, a to nejpozději do druhého dne od podání žádosti (v případě úhrady v hotovosti) nebo nejpozději do druhého dne od provedení bezhotovostní úhrady platby.

Obecné informace

- parkovací karty jsou nepřenosné a smí být použity pouze pro vozidla, jejichž RZ je na kartě uvedena (max. 6 vozidel na 1 kartu);

- zakoupením parkovací karty vzniká jejímu držiteli pouze možnost parkování, nikoliv nárok na parkovací místo;

- v případě ztráty či zničení parkovací karty je nové vydání zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč.

- držitel parkovací karty je povinen zajistit, aby parkovací karta po celou dobu její platnosti nebyla poškozena či znehodnocena, také musí zajistit její umístění na viditelném místě – za předním sklem vozidla;

- po ukončení platnosti bude nová karta vydána jen na základě žádosti a po vrácení karty již neplatné.

 

Bližší informace k parkovacímu systému Vám podá Vedoucí Odboru majetku města Ing. Libor Pozděna

Bližší informace k platbě Vám podá pokladní Alena Ševčíková.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč