město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Odběr vod

Informace týkající se odběru povrchových a podzemních vod

Povrchové vody

Každý, kdo odebírá povrchové vody pomocí zvláštního technického zařízení (čerpadlo) musí mít platné povolení k jejich odběru. Povolení vydá, na základě žádosti, vodoprávní úřad. Odběry povrchových vod nejsou zpoplatněny, pokud oprávněný odebírá množství do 500 m3 měsíčně (6000 m3 ročně).

Podzemní vody

Studny vybudované před rokem 1955

Fyzické osoby vlastnící tyto studny a užívající je k zásobování domácnosti pitnou a užitkovou vodou, nemusí žádat o povolení k odběru vod podzemních a nemusí studny nikde nahlašovat.

Studny vybudované po roce 1955 – 31.12.2001

K odběru vod podzemních z těchto studní by fyzická osoba měla mít platné povolení k nakládání s vodami. Platnost vydaných povolení skončila k 1. 1. 2008. Vodoprávní úřad na základě žádosti může platnost povolení prodloužit. K prodloužení povolení vodoprávní úřad nebude požadovat předložení vyjádření hydrogeologa. U těchto studní často stavební úřad, který stavební povolení vydával nevydal povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad bude takové případy posuzovat tak, jako by vodohospodářské povolení bylo vydáno.

Studny vybudované po 1.1.2002

U studní vybudovaných po tomto datu platí povolení k odběru vod do data uvedeného v rozhodnutí. Před uplynutím této lhůty si může vlastník požádat o prodloužení povolení.

Studny vybudované bez stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

Studny vybudované po roce 1955 a které byly vybudovány bez stavebního povolení jsou „černými stavbami“. Jejich vlastníci by měli vodoprávní úřad požádat o dodatečné povolení stavby a povolení k nakládání s vodami - odběru vod podzemních. Spolu s žádostí vlastník předkládá projektovou dokumentaci (pasport stavby) a vyjádření hydrogeologa.

Studny provozované právnickými osobami k jejich činnosti

Právnické osoby odebírající podzemní vody ke své podnikatelské činnosti, např: zásobování penzionu, napájení dobytka, chlazení atd., musí mít platné povolení k odběru vod podzemních , tzn. i ze studní vybudovaných před rokem 1955. Pokud bylo povolení vydáno před 12/2001, platnost skončila k 31.12.2007, pokud nebyla prodloužena na základě žádosti. Pokud bylo vydáno po 1.1.2002, platnost tohoto povolení končí datem uvedeným v tomto povolení.

Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno.

Odběry vod povrchových a podzemních nejsou zpoplatněny do 500 m3 měsíčně (6000 m3 ročně).

Informace k jedontlivým případům Vám podají osobně nebo telefonicky pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Nové Město nad Metují Martin Hájek.

Seznam hydrogeologů je na stránkách Ministerstva životního prostředí

Další informace je možno získat na stránkách: www.zanikpovoleni.cz  

Problematika týkající se povolení k vypouštění odpadních vod z nemovitostí fyzických osob do vodních toků, bude upřesněna mediální kampaní Ministerstva životního prostředí.

 

Martin Hájek, OŽP Nové Město nad Metují

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč