město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kácení dřevin

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) se nyní nevyžaduje

  1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

 

Od výše uvedeného data tedy přestává platit, že vlastník může pokácet jakékoli dřeviny rostoucí mimo les, pokud se nacházejí v zahradách (dle dosavadní vyhlášky byla zahrada definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti).

Autoři této vyhlášky zřejmě předpokládali, že v katastru nemovitostí jsou druhy pozemků evidovány v souladu se skutečností. Bohužel, některé z pozemků, ačkoli mají charakter zahrad, jsou v katastru nemovitostí zapsány např. jako orná půda, trvalý travní porost apod..

Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy jeden ze sousedů nebude potřebovat povolení orgánu ochrany přírody ke skácení např. staré třešně (jejíž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí bude větší než 80 cm), protože pozemek je situován v zastavěném území a v katastru nemovitostí má u předmětného pozemku, na němž strom roste, uveden druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha (způsob využití pozemku ale musí být uveden zeleň), zatímco druhý bude muset požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, neboť se strom nachází na pozemku rovněž v zastavěném území, ale vedeném v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad, apod.

Potřebu vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les proto doporučujeme konzultovat  pracovníky odboru životního prostředí na tel. č. 491 419 661.

V případě zájmu vlastníků pozemků o změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí je třeba se obrátit na Katastrální úřad Náchod, který sdělí další podrobnosti. 

 

Mgr. Jana Továrková
odbor životního prostředí 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč