město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Centrum prevence MANDL

Logo EU               Logo KHK           
 
Organizační složka města Nové Město nad Metují
IČ: 00272876
Adresa: Družstevní 587, Nové Město nad Metují

 

Vstup na vlastní webové stránky Centra prevence Mandl

 

Pracovní tým Centra prevence Mandl - kontakty

 

Kdo jsme

Centrum prevence Mandl je zařízení sociální rehabilitace. Našimi klienty jsou lidé ve věku 15 – 65 let z Nového Města a okolí.

Naše práce spočívá v provázení klientů v situacích, které oni sami vnímají jako komplikované a/nebo ohrožující a potřebují podporu k tomu, aby je dokázali zvládnout.

Práce s klienty je individuální, tzn. každý klient má svého průvodce (klíčového pracovníka), který mu pomáhá a je mu k dispozici a to buď přímo u nás v centru nebo i v terénu.

Průběh spolupráce většinou vypadá následovně. Pracovník vede klienta k tomu, aby se zorientoval ve své situaci (získal náhled na to, co se děje), zkouší společně najít všechna možná (i nemožná) řešení a pak pomalu po krůčcích rozmotávat klubíčko potíží. Často je důležité posílit klienta v různých oblastech – např. schopnost postarat se o sebe, domácnost, děti nebo schopnost porozumět informacím a vyplnit různé formuláře, dovednost umět jednat na úřadech apod. To vše a ještě víc umíme a děláme.

Vše závisí na dané situaci klienta, toho, co od nás potřebuje a jak chce svou situaci řešit. Protože problémy mívají často více vrstev, hodně spolupracujeme a klienty vedeme ke spolupráci s návaznými službami jako jsou úřad práce, oddělení sociálně právní ochrany, různí lékaři, jiné sociální služby (poradny, intervenční centrum..).

Centrum prevence Mandl     Centrum prevence Mandl   Centrum prevence Mandl