město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 
Autor: Benešová
Datum vložení: 2. 8. 2020

Vážená paní Benešová,

hlasování v Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují je sice veřejné, ale záznamy o tom jak kdo hlasoval se nevedou. Z tohoto důvodu nelze na váš dotaz odpovědět.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 3. 8. 2020
Autor: David Marek
Datum vložení: 3. 8. 2020

Vážený pane Marku,

nezrekonstruované chodníky na Žižkově náměstí jsou zařazeny do zásobníku investičních akcí, z kterého se každoročně vybírá, co se bude realizovat. Vše je závislé na finančních možnostech města. V současné době se v Krčíně opravují chodníky a veřejné osvětlení v ulicích Na Strážnici a Nahořanská. Kdy bude do rozpočtu zařazen vámi zmiňovaný chodník, nedokážu nyní říci. K vašemu dotazu ohledně zimní údržby sděluji, že z kapacitních důvodů Technických služeb (TS) není chodník od viaduktu po stavebniny DSK zařazen do údržby, podobně jako jiné méně frekventované chodníky ve městě. Kapacita TS na vyhrnutí sněhu a posyp stačí pouze na polovinu všech chodníků v Novém Městě nad Metují a Krčíně.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 3. 8. 2020
Autor: Lucie
Datum vložení: 28. 7. 2020

Vážená paní Lucie,

zastupitelstvo je v otázce prodeje pozemku vedle Retail parku názorově rozdělené půl na půl.  Deset zastupitelů bylo při hlasování o této otázce proti, deset pro, a hlasování tak bylo bez výsledku.  Aby bylo hlasování platné, je potřeba mít alespoň 11 hlasů pro, nebo proti. Odpůrci prodeje argumentují například tím, že je potřebné si tento pozemek ponechat v rezervě pro případné veřejně prospěšné stavby realizované městem a že pokud by se tam mělo něco stavět, tak je nutné nechat zpracovat pro dané území studii se širšími souvislostmi a neponechat to jen na libovůli zájemce o pozemek.

Domnívám se, že pokud společnost Lidl bude mít vážný zájem využít městský pozemek vedle Retail parku, tak zpracuje pro město takovou nabídku, která bude akceptovatelná pro většinu členů zastupitelstva a  tím se umožní výstavba jejich supermarketu na území našeho města.

Souhlasím s vámi, že v našem městě schází bezkontaktní myčka aut. Zájem postavit toto zařízení v jiné části města měl jeden investor již před několika lety, ale vzhledem k protestům majitelů sousedních pozemků a nevyhovujícímu napojení na silniční síť nedošlo k realizaci. Poskytnout pozemek vedle Retail parku k vybudování této myčky není rozumné, pokud to nebude spojeno s výstavbou nějakého dalšího objektu občanské vybavenosti.  

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 30. 7. 2020
Autor: Benešová
Datum vložení: 23. 7. 2020

Vážená paní Benešová,

společnost Lidl skutečně v našem městě uvažuje postavit svoji provozovnu a hledá pro ni vhodné místo. V majetku města je pouze jediný pozemek vhodný pro výstavbu supermarketu a to ten vedle Retail parku. O něm na svém květnovém zasedání zastupitelé hlasovali a nedoporučili ho nabídnout k prodeji. To ale bylo ještě před návštěvou zástupců společnosti Lidl v našem městě. Pokud společnost Lidl bude chtít u nás stavět, musí se buď domluvit se soukromými majiteli pozemků, nebo požádat město o odprodej pozemku u Retail parku.  Zastupitelstvo by pak o případném prodeji znovu hlasovalo. 

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 24. 7. 2020
Autor: Ptáčková
Datum vložení: 20. 7. 2020

Vážená paní Ptáčková,
váš dotaz si dovolím rozdělit na dvě části. Jednak na vyjádření vašeho názoru o potřebě mít v našem městě další supermarket a za druhé dotaz, zda jsme v této záležitosti kontaktovali společnost Lidl. K první části jsem se již vyjádřil dříve ve svých odpovědích panu Dvořáčkovi a  paní Urešové, ale mohu to zopakovat. Nevnímám urgentní potřebu města mít zde další supermarket a tím ohrožovat existenci tradičních obchodů v centru města. Navíc si myslím, že budování supermarketů je záležitost především soukromých investorů a nikoliv samosprávy. K druhé částí uvádím, že jsem společnost LIDL na váš popud kontaktoval a dle jejich vyjádření nadále pokračují ve vytipování vhodných pozemků v našem městě. Nic konkrétního bohužel nesdělili.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta, 24. 7. 2020
Autor: Jakub
Datum vložení: 17. 7. 2020

Vážený pane Hroudo,

Městská policie Nové Město nad Metují má celkem devět strážníků, což je nejnižší možný počet pro zajištění nepřetržitého provozu. Nikdo ze strážníků není tzv. kancelářský, ale všichni včetně mě jsou zařazeni do přímého výkonu služby. Noční služby jsou vykonávány z důvodu větší rizikovosti vždy ve dvou. Denní směny jsou zhruba v 70% případů vykonávány ve dvou a ve zbývajících 30% pouze v jednom strážníkovi, kdy je v takovém případě vyžadována velmi úzká spolupráce s PČR. Větší pokrytí služeb stávající početní stav neumožňuje a mimořádné požadavky na posílení služby musí již být řešeno formou přesčasové práce. Jelikož jsou tedy ve službě vždy maximálně pouze dva strážníci a např. odvoz na Protialkoholní záchytnou stanici nemůže být realizován v jednom strážníkovi, tak požadavek na druhé vozidlo by byl zbytečný, bez navýšení početního stavu. Druhé vozidlo má smysl pouze při větších akcích, kdy je ve službě mimořádně více strážníků, nebo v případě poruchy hlavního vozidla. Ovšem zde musím dodat, že je již situace mnohem lepší než v minulosti, kdy jsme si museli náhradní vozidlo půjčovat z Městského úřadu a samozřejmě toto vozidlo bylo v plně civilním provedení a zcela nevyhovující. Dnes máme k dispozici záložní vozidlo ve sdíleném provozu s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (proto ta oranžová barva), kdy toto vozidlo má mnoho důležitých prvků pro práci bezpečnostní složky.

Velmi správně si všímáte faktu, že pokud je odvážen opilec do specializovaného zařízení, hlídka MP ve městě zcela chybí a to mnohdy i několik hodin. Tento problém by samozřejmě vyřešilo razantní personální posílení výkonu služby, alespoň o jednoho strážníka na službu, což by si ovšem v úhrnu všech služeb vyžádalo celkové zvýšení početního stavu minimálně o čtyři strážníky. Toto navýšení by ovšem zcela bylo mimo reálné možnosti městského rozpočtu a navíc by přicházelo v době, kdy se očekávají výrazné rozpočtové propady a v žádném případě nebude možné rozpočet MP navyšovat, ba naopak bude velmi problematické jej udržet ve stejné výši.

Zároveň si musíme uvědomit, že Nové Město nad Metují patří vzhledem ke statistikám k velmi bezpečným městům, samozřejmě v kontextu posledních týdnů, kdy v Novém Městě nad Metují řádil nepřizpůsobivý bezdomovec a MP s ním již řešila 59 incidentů docházelo ke značnému přetížení MP. Ovšem v současné době věřím, že již tato osoba vzhledem k aktuálním okolnostem tolik problémů přinášet nebude.  Samozřejmě pokud by takových osob v rámci města přibývalo, nebo by dokonce došlo v Novém Městě nad Metují ke zřízení objektu, kam by takovéto osoby mohly být umisťovány, musel již bych zastupitelstvu města předložit návrhy spočívající v posílení výkonu služby.

Vzhledem k výše uvedenému musím konstatovat, jak správné bylo rozhodnutí zastupitelstva města Nové Město nad Metují, které schválilo zvýšení bezpečnosti silničního provozu spočívající v instalacích stacionárních radarů. Zde se dá zjednodušeně říci, že radary budou automaticky měřit na rizikových úsecích a strážníci mohou pacifikovat nepřizpůsobivé občany v centru města. V žádném případě to ovšem neznamená, že budeme rezignovat na vykonávání dopravních kontrol, jen za minulý týden si předvoláváme okolo dvaceti řidičů kvůli špatnému parkování a po převzetí nového radaru, který bude zabudován přímo v masce služebního vozidla, plánujeme celou řadu měřících bezpečnostních akcích.

Závěrem se ještě musím zmínit, že s veškerou činností MP je spojena i bohužel rok od roku větší administrativní zátěž. Tu se snažíme vykonávat především v pozdních nočních hodinách, kdy bývá počet oznámení od občanů nižší.

S přáním klidného dne

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie, 21. 7. 2020
Autor: Černý
Datum vložení: 20. 7. 2020

Vážený pane Černý,

kontrolu hřiště ve Vámi požadovaném čase zařadím do plánu výkonu služby. 

S přáním hezkého dne

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie, 21. 7. 2020
Autor: L.Cohornová
Datum vložení: 17. 7. 2020

Vážená paní Cohornová,

vzhledem ke včasnému nedodání hřebenáčů od výrobce (Maďarsko), nebylo možné k dnešnímu dni stavbu dokončit. Dle vyjádření zhotovitele stavby je zatékání do stříšky zanedbatelné a v případě jakéhokoliv nedostatku bude provedena oprava ještě před dokončením stavby. Stavba nebyla předána, tzn., že posuzovaný stav je stále ještě nedokončená stavba. Lešení bylo odstraněno z důvodu umožnění důstojného vstupu do prostoru hřbitova a z důvodu zpětné instalace obnovené kované brány. Na zdivu vstupní brány budou řešeny ještě další drobné úpravy. Ke konečné úpravě brány není nutné použití lešení.

S pozdravem

Bc. Alena Čečetková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 20. 7. 2020
Autor: Libuše Jablonská
Datum vložení: 16. 7. 2020

Vážená paní Jablonská,

na základě Vašeho podnětu prověříme možnost umístění pískoviště na dětském hřišti Malecí. Obecně však platí, že pro umístění jakéhokoliv prvku na dětských hřištích musí být dodržovány odstupové vzdálenosti a dopadové plochy dle příslušných norem.

S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 17. 7. 2020
Autor: Holubová
Datum vložení: 12. 7. 2020

Vážená paní Holubová,

na webu města jsme již na toto téma několikrát podrobně odpovídali a popisovali naši aktivitu vůči této skupině spoluobčanů. Velice nás mrzí kritika, kterou policii adresujete, protože jen za uplynulý týden naši strážníci s osobou, kterou ve svém příspěvku uvádíte, řešili celkem 20 událostí. Podotýkám, že všechny události musíme řešit v souladu se zákonem a v rámci svých povinností a oprávnění. Jsme si vědomi, že chování této osoby občany obtěžuje, ale její jednání není takového rázu, aby mohlo být řešeno v trestní rovině a tudíž nelze využít takových prostředků jako je vazba nebo zabezpečovací detence. V poslední době také přibylo případů, kdy protialkoholní záchytná stanice z důvodu naplnění maximální kapacity lůžek nepřijímá a psychiatrické oddělení tuto osobu do péče převzít nechce. Z iniciativy Městské policie Nové Město nad Metují je k této osobě svolána případová konference, na kterou jsou pozváni zástupci městského úřadu, policie, soudu a další odborné osoby. Budeme chtít, aby výstupem z této konference bylo předložení návrhu na řešení chování této osoby k prvoinstančnímu soudu.

S pozdravem

Josef Pročko - zástupce vrchního strážníka Městské policie Nové Město nad Metují, 14. 7. 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
10
28
9
29
8
30
8
31
11
1
10
2
9
3
7
4
8
5
6
6
6
7
8
8
9
9
7
10
8
11
7
12
7
13
7
14
8
15
7
16
8
17
7
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
8
25
6
26
6
27
6
28
5
29
5
30
6
31
5
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč