město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Hana Malá
Datum vložení: 23. 4. 2024

Vážená paní Malá,

realizace stavby rekonstrukce komunikace v ul. Čelakovského je podmíněna realizací přeložky NN ČEZ Distribuce a. s. Realizace rekonstrukce komunikace je zařazena v rozpočtu města na rok 2024 dle předpokládaného termínu realizace akce ČEZ Distribuce a. s. Nyní jsme obdrželi aktuální informaci, že realizace akce ČEZ byla přesunuta na 1. čtvrtletí roku 2025, bude tedy i akce rekonstrukce komunikace přesunuta na příští rok.

S pozdravem

Ing. Pavel Korda - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 30. 4. 2024
Autor: Klamtová
Datum vložení: 20. 4. 2024

Vážená paní Klamtová,

na základě Vašeho dotazu jsem konzultoval situaci s našimi zahradníky, kteří pivoňkové keře posekali. Nebylo naším záměrem pivoňky poškodit, ale budeme pro rostliny hledat vhodnější místo. Co se týče javorů, nestříháme je každý rok, ale každý druhý - střídá se 1 rok vrchní část města (ul. Komenského atd.) a 2. rok spodní část města (Krčín). V ul. Nábřežní je stříhání javorů prováděno tak, aby byl umožněn bezproblémový průjezd hasičské cisterny k městské studni. Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 25. 4. 2024
Autor: Petr Martínek
Datum vložení: 19. 4. 2024

Vážený pane Martínku,

výsledek měření ještě nemáme k dispozici. Jakmile nám bude poskytnut, tak jej uveřejním v Novoměstském zpravodaji. Získat všechna povolení pro schválení stálého měření rychlosti vozidel je velmi zdlouhavý proces, který spočívá právě i ve sbírání dat v různých ročních obdobích. V létě se na místo s kontrolním měřením ještě vrátíme, abychom získali ucelený přehled o situaci v této ulici.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24. 4. 2024
Autor: Benešová
Datum vložení: 16. 4. 2024

Vážená paní Benešová,

stejně jako Vás i nás trápí absence dnes jinde běžné bezkontaktní myčky a nabíjecí stanice v našem městě. Taková zaostalost by se bohužel jistě našla i v mnoha jiných odvětvích. Soukromý sektor v této problematice zajisté hraje jednu z hlavních rolí, ale bez součinnosti s městem se to neobejde. Hlavní úlohou města je totiž vytvořit podmínky soukromníkům, aby mohli své aktivity realizovat. A právě to tu mnoho let drhlo. Věřím, že se ale blýská na lepší časy. Za našeho působení se toto aktivně snažíme zlepšit. Dnes se již dokončuje myčka Na Osmě a připravuje se další v Náchodské ulici vedle nového Eltonu. LIDL je vyprojektován. Zde to viselo na registraci studie celého území zvaného Koruna (v soukromém vlastnictví). Tato studie byla po mnoha letech nedávno konečně zaregistrovaná, proto by se i toto mělo pohnout z místa. Ohledně dobíjecích stanic jsme oslovili již několik firem a chtěli bychom v nejbližší době vybrat dodavatele. První místo by mohlo vzniknout na parkovišti pod úřadem.

S pozdravem

Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 30. 4. 2024
Autor: Martina Šmídová
Datum vložení: 15. 4. 2024

Vážená paní Šmídová,

Městská policie Nové Město nad Metují v průběhu sobotní noci nepřijala žádnou stížnost na hlasitou hudbu ani na ohňostroj z lokality Krčín. Rovněž nám není známo, že by se měl v den, který zmiňujete, konat nějaký ohňostroj. V podobných případech Vás prosím o neprodlené kontaktování Městské policie (tel.: 605 201 093) či Policie ČR, aby bylo možné celou událost objasnit a zjednat pořádek.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 19. 4. 2024
Autor: Eva Habrmanová
Datum vložení: 9. 4. 2024

Vážená paní Habrmanová,

za Technické služby děkujeme, protože pozitivních odpovědí nedostáváme mnoho, a proto každé poděkování se u nás cení dvojnásobně. Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 12. 4. 2024
Autor: Martin
Datum vložení: 4. 4. 2024

Vážený pane Martine,

v současné době není městem Nové Město nad Metují uzavřen žádný konkrétní termín instalace dobíjecí stanice. V této oblasti je výrazně aktivnější soukromý sektor.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 8. 4. 2024
Autor: Pavel Nýč
Datum vložení: 24. 3. 2024

Dobrý den pane Nýči,

děkujeme za Váš dotaz ohledně lávky u Daškova splavu. Situace kolem této problematiky je značně komplikovaná a město aktivně pracuje na řešení této záležitosti, nejen z důvodu obnovení trasy Vámi zmiňované cyklostezky.

Nejprve shrnutí toho, co předcházelo demolici lávky. Vlastníkem vodního díla včetně lávky – akvaduktu u Daškova splavu je Česká republika s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad (SPÚ). Město již od roku 2014 opakovaně upozorňovalo na špatný stav akvaduktu a v roce 2017 umístilo se souhlasem stavebního úřadu a SPÚ provizorní samonosnou dřevěnou lávku, aby zajistilo bezpečnost pěších a cyklistů využívajících značenou cyklotrasu č. 4034.

V letech 2014–2019 SPÚ opakovaně přislíbil rekonstrukci akvaduktu, nicméně v r. 2019 naopak začal připravovat kroky směřující k jeho demolici. I přes snahy města (společně s Národním památkovým ústavem i Ministerstvem zemědělství ČR) vyjednávat s SPÚ a zabránit demolici akvaduktu, se situace nevyvíjela příznivě. V září 2023 podal SPÚ na základě vypracovaného posudku žádost o nařízení neodkladného odstranění akvaduktu kvůli jeho havarijnímu stavu. Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu byl pak akvadukt uzavřen a hned následující den dokonce odstraněn.

Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu podalo město odvolání. V něm upozorňuje zejména na věcnou nepříslušnost vodoprávního úřadu k odstranění "městské" provizorní dřevěné lávky, absenci řešení přerušené cyklotrasy č. 4034, možnost řešit havarijní stav opravou a nikoli demolicí, porušení povinnosti péče řádného hospodáře ze strany SPÚ a dalších právních předpisů. V současné době čekáme na rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) ohledně tohoto odvolání, které by mělo být vydáno nyní v druhém čtvrtletí 2024.

Dovolujeme si také upozornit na skutečnost, že lávka v sousedství původního akvaduktu je vedena jako “servisní”. Je ve správě Povodí Labe jako součást vodního zařízení. Povodí Labe bohužel nedalo souhlas s využíváním této lávky, protože není bezpečná pro pěší ani cyklisty.

Aktuální stav je tedy takový, že město na základě rozhodnutí KÚ KHK podnikne takové kroky, které umožní průchod pěším a průjezd cyklistům v co nejkratší době. Jako vždy je také důležitá finanční stránka, tedy kdo „to“ zaplatí. Město bude jako řádný hospodář prosazovat úhradu po vlastníkovi akvaduktu, který se naopak jako řádný hospodář nechoval a přivedl ho až k havarijním stavu a následně zboural bez náhrady.

Tisková zpráva k uzavření akvaduktu u Daškova splavu byla uveřejněna na webových stránkách města dne 21.09.2023:

Uzavření dřevěné lávky - Nové Město nad Metují - oficiální stránky (novemestonm.cz)

S pozdravem

Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 4. 4. 2024
Autor: Monika Řeháková
Datum vložení: 22. 3. 2024

Vážená paní Řeháková,

toto problematické místo hlavně z pohledu chodců registrujeme a máme v plánu se s ním zabývat. Řešením se okrajově zabývala i architektonicko-urbanistická studie, která je podkladem pro další rozvoj tohoto území v následujících letech. Jestli zde může být vybudován chodník, nové přechody nebo případně snížena rychlost, se musí nejprve vyhodnotit ze všech hledisek. Proto děkujeme za Váš podnět, který postoupíme do nejbližších jednání příslušných komisí.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 4. 4. 2024
Autor: Pavel Nýč
Datum vložení: 22. 3. 2024

Vážený pane Nýči,

děkujeme za Váš dotaz. Na základě žádosti vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují, pana Ing. Michala Vodžáka, byl 1 ks smrku pichlavého 'Glauca' (Picea pungens 'Glauca') o obvodu kmene 138 cm na pozemku dle KN p. č. 643/5 v k. ú. Krčín pokácen po vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu snížené provozní bezpečnosti a zhoršeného zdravotního stavu. U tohoto stromu se kmen v cca 4 m nad terénem vidlicovitě dělil, větvení bylo značně nestabilní a jednalo se o statický problém, kdy mohlo dojít k vylomení části koruny. Koruna stromu byla celkově proschlá, chyběly starší ročníky jehlic. Vrcholová partie stromu byla již zcela suchá. Vzhledem k umístění stromu na frekventovaném místě bylo příslušným odborem rozhodnuto o jeho pokácení.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 27. 3. 2024

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč