město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel našeho města. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi...

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 
Autor: Pavel Dostál
Datum vložení: 22. 9. 2020

Vážený pane Dostále,
stavba jižního Zadomí včetně schodiště a umístěného zábradlí není v této chvíli dokončena, proto je předčasné ji nyní, podle mého názoru, posuzovat a hodnotit, neboť se na této stavbě mají ještě provádět dokončovací práce, jako například osazení kovaného zábradlí na schodišti, úprava kamenných prvků apod. Co se týká zábradlí na chodníku před schody do ulice Na Zadomí, tak se nyní jedná o dočasný bezpečnostní prvek, umožňující předčasné užívání stavby. 
S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová - vedoucí Oddělení rozvoje města Nové Město nad Metují, Odbor majetku města, 24. 9. 2020
Autor: Benešová
Datum vložení: 18. 9. 2020

Vážená paní Benešová,

výsledky z dotazníků budou zpracovány a vyhodnoceny v závěrečné zprávě z dotazníkového šetření, která bude veřejně dostupná na webových stránkách města v sekci Strategický plán. Pokud to epidemiologické podmínky dovolí, tak výsledky budou rovněž prezentovány na veřejném setkání s obyvateli, které je plánováno na konec roku 2020.

S výsledky průzkumu se bude dále pracovat, jelikož jsou jedním z důležitých podkladů při tvorbě návrhové části strategického plánu města a navíc je mohou využít jednotlivá politická uskupení při tvorbě svých programů před příštími komunálními volbami. Zjištění obsažená v dotazníku nejsou pro vedení města ani pro členy zastupitelstva závazné.

Zda budu kandidovat v roce 2022 jsem se zatím nerozhodl. Mám na to ještě dva roky. Dle vyjádření pana starosty to má nastavené stejně. Bude se rozhodovat rovněž až před volbami.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 23. 9. 2020
Autor: Tylšová
Datum vložení: 16. 9. 2020

Vážená paní Tylšová,

dotazníkový průzkum mezi obyvateli města je součástí aktualizace strategického plánu, který pro město zajišťuje firma Berman group s.r.o. První strategický plán byl vytvořen v roce 2005, následně aktualizován v roce 2013 a nyní probíhá jeho druhá aktualizace do roku 2030. Jelikož je důležité při zpracování návrhu strategických cílů znát názor obyvatel města, probíhal obdobný dotazníkový průzkum již v roce 2005, 2013 a probíhá i nyní. Navazujeme tedy na předchozí průzkumy, kdy se z odpovědí veřejnosti dozvídáme velmi zajímavé skutečnosti.

Zapojení veřejnosti do aktualizace strategického plánu má několik fází a je podrobněji popsáno ve smlouvě o dílo. Jedná se o:

- průzkum mezi obyvateli (příprava dotazníku ve spolupráci s městem, tisk, distribuce prostřednictvím České pošty, příprava elektronické verze dotazníku, vyhodnocení obou verzí dotazníku, zpracování závěrečné zprávy)

- průzkum podnikatelského prostředí (příprava dotazníku ve spolupráci s městem, osobní pohovory s vybranými podnikateli, vyhodnocení dotazníku, zpracování závěrečné zprávy)

- veřejné projednání výsledků průzkumů s veřejností (příprava veřejného projednání, zpracování závěrečné zprávy).

Za výše uvedené aktivity město zpracovateli zaplatí 108.900 Kč vč. DPH v rámci smlouvy o dílo.

S pozdravem

Mgr. Markéta Škodová - projektová manažerka, referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 22. 9. 2020
Autor: Smolová
Datum vložení: 20. 9. 2020

Vážená paní Smolová,

zahájení prací na rekonstrukci živičného krytu je naplánováno na dne 01.10.2020.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 21. 9. 2020
Autor: Alena
Datum vložení: 20. 9. 2020

Vážená paní Ryšavá,

provizorní chodník ve Vrchovinách posečeme tento týden. V případě obdobných požadavků nás prosím kontaktuje přímo, a to na tel.: 605201091.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 9. 2020
Autor: Kováříková
Datum vložení: 17. 9. 2020

Vážená paní Kovaříková,
každá domácnost ve městě obdržela 1 výtisk dotazníku. Další tištěné dotazníky jsou volně k dispozici na podatelně Městského úřadu Nové Město nad Metují, v Městské knihovně Nové Město nad Metují a také v Infocentru na Husově náměstí. On-line verze dotazníku k vyplnění elektronicky je dostupná na adrese: https://bermangroup.cz/surveys/index.php/838154?q=nove-mesto-nad-metuji-pso
Dotazník můžete vyplnit za domácnost nebo každý sám za sebe, kdy si vyberete jednu z výše nabízených možností. Děkujeme za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit.
S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 17. 9. 2020
Autor: Novotná
Datum vložení: 15. 9. 2020

Vážená paní Novotná,

Váš příspěvek neobsahuje žádný dotaz, pouze vyjadřuje Váš názor, a tudíž není na co odpovídat. Rubrika DOTAZY A ODPOVĚDI není místem pro vedení polemiky. K tomu slouží a jsou využívány sociální sítě, ale přesto si dovolím krátce na Váš příspěvek reagovat. Nevidím jediný důvod, proč by dotazník nemohl obsahovat otázku na variantní řešení případného koupaliště. Výstupy z tohoto Dotazníku budou sloužit k aktualizaci Strategického plánu města pro období let 2021 až 2030 a za tuto dobu se může stát spousta věcí, které v současné době nelze přesně specifikovat.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 16. 9. 2020
Autor: Štěpánka Matějů
Datum vložení: 15. 9. 2020

Vážená paní Matějů,

kromě toho, že Strategický plán rozvoje slouží jako podklad pro další směřování Nového Města nad Metují, je jeho existence nutnou podmínkou při žádosti města o národní dotace. Poskytovatel dotace si tím jistí, že pokud město žádá o nějaké peníze, tak má promyšleno na co a že se nejedná o nekoncepční investici, kterou obyvatelé města nepotřebují. Vyplnění dotazníku není povinností, ale je to věc dobrovolná. Vyjadřujete tím, že Vás dění v našem městě zajímá a jeho budoucnost Vám není lhostejná. Pokud jste se rozhodla dotazník nevyplnit je to Vaše právo. Aktualizaci strategického plánu našeho města pro období let 2021 až 2030 provádí společnost Berman Group s. r. o. za cenu 532.400 Kč.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 16. 9. 2020
Autor: Karel Falta
Datum vložení: 14. 9. 2020

Vážený pane Falto,

rubrika „Dotazy a odpovědi“ není diskuzní fórum, ale přesto se Vám pokusím ještě jednou odpovědět.

Ve veřejném průzkumu se přece nemůžeme ptát veřejnosti jenom na v současnosti reálně ufinancovatelné projekty.

Průzkumem získáváme podklad pro budoucí strategické rozhodování.

To bude vycházet, jak z představ veřejnosti o tom, co považuje pro naše město za nejpotřebnější projekt, ale samozřejmě také ze v daném čase aktuální finanční situace.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 15. 9. 2020
Autor: Karel Falta
Datum vložení: 13. 9. 2020

Vážený pane Falto,

jsem rád, že sledujete, co říkám, škoda, že si pamatujete jenom něco.

To, že já jako starosta mám nějaký názor, neznamená, že ho budu vnucovat ostatním.

Proto jsou otázky v průzkumu položené v širší podobě.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 14. 9. 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
6
2
6
3
7
4
6
5
8
6
8
7
8
8
6
9
8
10
8
11
8
12
11
13
10
14
11
15
11
16
12
17
13
18
13
19
12
20
9
21
9
22
8
23
7
24
8
25
9
26
13
27
10
28
7
29
8
30
7
1
6
2
4
3
7
4
4

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč