město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Jaroslava Rašínová
Datum vložení: 26. 8. 2022

Vážená paní Rašínová,

plánovaná uzavírka ul. Husitská platí do 14.12.2022. Termín dokončení veškerých prací na stavbě inundačního propustku je do 30.11.2023.

S pozdravem

Ing. Pavel Škoda - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 29. 8. 2022
Autor: Vymetálek
Datum vložení: 22. 8. 2022

Vážený pane Vymetálku,

Vaše poděkování hasičům jsme dne 23.08.2022 postoupili na vědomí veliteli JSDH p. Zdeňku Kábrtovi a níže Vám ještě k dané záležitosti předáváme stanoviska odborných útvaru Městského úřadu Nové Město nad Metují.

S pozdravem

Simona Hoffmannová, Odbor správy úřadu

 

Stanovisko zástupkyně vedoucího Odboru výstavby a regionálního rozvoje paní Ing. Lenky Štokové:

Z hlediska stavebního úřadu: "Ke každé stavbě, a to i provozovny, předkládá žadatel projektovou dokumentaci vypracovanou dle platných právních předpisů. Dle účelu užívání stavby projektová dokumentace obsahuje různé studie (např. hluková, hodnocení rizik apod.), požární zprávu a další podklady, které posuzují stavbu ze všech možných hledisek včetně možnosti umístění stavby v předmětném území a její bezpečnosti pro okolí. K těmto podkladům pak vydávají dotčené orgány závazná stanoviska. Pokud žadatel vyhoví všem požadavkům a závazná stanoviska a vyjádření ke stavbě jsou souhlasná, nemá stavební úřad důvod takovou stavbu nepovolit."

 

Stanovisko vedoucího Oddělení životního prostředí pana Ing. Ondřeje Hanky:

Zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady bylo zřízeno na základě povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Povolení velmi striktně stanovuje způsob a rozsah nakládání s těmito látkami. Firma má řádně schválen havarijní plán a řádně plní zákonné povinnosti vyplývající s platné legislativy.

26. 8. 2022
Autor: LUBOMÍR MATĚJÍČEK
Datum vložení: 9. 8. 2022

Vážený pane Matějíčku,

děkujeme Vám za Váš podnět a budeme rádi, když v takovýchto případech, jak Vy, tak i ostatní občané, kontaktujete telefonicky přímo vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují, p. Miroslava Trojana, tel.: 605 201 091 (příp. 491 474 014) a Váš požadavek na údržbu zeleně bude tak i rychleji vyřízen. V případě, že chcete využít elektronickou cestu, je k tomu určený formulář na webu města "Hlášení závad a nedostatků" pod záložkou "Úřad", nikoliv sekce "Dotazy a odpovědi".

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 10. 8. 2022
Autor: Martin Černý
Datum vložení: 4. 8. 2022

Vážený pane Černý,
v letošním roce Městská policie nezaznamenala žádnou stížnost, která by se týkala hluku z Vámi uvedeného dětského hřiště. Z tohoto důvodu jsou zde prováděny pouze namátkové kontroly. Po Vašem upozornění, opět zavedeme pravidelné kontroly.
S přáním hezkých dní

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie, 8. 8. 2022
Autor: Martin Škoda
Datum vložení: 4. 8. 2022

Vážený pane Škodo,

minulý měsíc byla Technickými službami města zametena trasa Peklo - Ostrovy, mezi lávkami. Toto je prováděno na základě smlouvy, která byla podepsána po vybudování asfaltové cesty. Cesta Peklo - Přibyslav v této smlouvě zahrnuta není, a není ani v majetku města. Technické služby zde žádnou údržbu neprovádí.
S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 5. 8. 2022
Autor: Martin Gerboc
Datum vložení: 21. 7. 2022

Vážený pane Gerboci,

z důvodu zachování průjezdu ulicí a parkování na přilehlých plochách jsou práce rozděleny na etapy. Aktuální opravy byly provedeny kvalitně, do výřezu bylo ve 2 vrstvách položeno 8 cm asfaltu. Zbylá část komunikace se bude opravovat v srpnu. 

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 22. 7. 2022
Autor: Tereza Růžičková
Datum vložení: 19. 7. 2022

Vážená paní Růžičková,

před bytovým domem č. p. 572-3 na Malecí se nachází několik vzrostlých dřevin (modříny, smrky, borovice, jasany), proto Vás prosíme o specifikaci, o který strom se konkrétně jedná s náležitým zdůvodněním své žádosti. Tuto žádost adresujte Radě města Nové Město nad Metují, která z titulu vlastníka rozhodne, zda příslušnému orgánu ochrany přírody podá žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb Nové Město nad Metují, 20. 7. 2022
Autor: Smolová
Datum vložení: 10. 7. 2022

Vážená paní Smolová,

na budově Kina 70 probíhají v současné době havarijní opravy. V návaznosti na samovolné odpadnutí části vnější omítky čelního límce nad hlavním vstupem do objektu kina se na základě požadavku ředitele Městského klubu uskutečnila schůzka na místě se zástupci města, kde došlo ke shodě nad nutností provedení havarijních oprav vstupní části objektu a to s ohledem na bezpečnost návštěvníků kina a blížící se festival komedie. Rada města dne 27. června 2022 schválila zadání realizace prací firmě ODMM HONZU, s.r.o za nabídkovou cenu 199.698,40 Kč včetně DPH. Havarijní opravy (oprava venkovního vstupního schodiště v celé šíři, demontáž zbytku vnější omítky čelního líce nad hlavním vstupem a nahrazením fasádní akrylátovou stěrkou, úprava terasové podesty a vytvoření čistící zóny před hlavním vchodem do objektu, oprava prostoru mezi schodišťovými rameny venkovního schodiště) budou financovány z rozpočtu města.

Nejedná se tedy o rekonstrukci budovy kina 70.

Příprava investiční akce Kino 70 dle projektové dokumentace zpracované firmou IRBOS s.r.o. byla v roce 2020 Zastupitelstvem města pozastavena a zároveň bylo uloženo připravit v souladu s podmínkami České komory architektů (ČKA) zadání a podmínky pro vypsání architektonické soutěže o návrh "Kulturní centrum Kino 70".  Zastupitelstvem města byla v dubnu letošního roku schválena varianta B2 s odhadovanými náklady, ve výši 110 mil. Kč vč DPH (bez projektové dokumentace). Nyní se čeká na finální potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek ze strany ČKA a následně bude soutěž vyhlášena. 

S pozdravem

Petr Tichý - vedoucí Oddělení správy nemovitostí, 13. 7. 2022
Autor: LUBOMÍR MATĚJÍČEK
Datum vložení: 16. 6. 2022

Vážený pane Matějíčku,

vím, v jakém provozním stavu se obě uvedené lávky nacházejí, ale z kapacitních důvodů jim není věnována větší údržba. Na lávku u Daškova splavu máme připravený materiál na výměnu celé pochůzné plochy. Tuto opravu bychom chtěli provést v červenci tohoto roku.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 6. 2022
Autor: Milan Škoda
Datum vložení: 17. 6. 2022

Vážený pane Škodo,

hlasitost reproduktoru bude prověřena, případně upravena na standartní hladinu.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 6. 2022

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
10
30
9
31
8
1
6
2
6
3
9
4
7
5
9
6
9
7
8
8
9
9
8
10
10
11
10
12
10
13
9
14
10
15
12
16
11
17
11
18
8
19
9
20
11
21
10
22
8
23
8
24
9
25
9
26
8
27
9
28
8
29
8
30
9
1
8
2
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč