město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 
Autor: Jiří Lelek
Datum vložení: 12. 4. 2021

Vážený pane Lelku,

ulicí Pod Výrovem se zabýváme, ale problematika se komplikuje o stávající inženýrské sítě, niveletu vozovky a povrch vozovky. Záležitost byla veřejně projednána na Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují dne 10.12.2020 v bodě "4/2 Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem", kde Zastupitelstvo přijalo několik usnesení. Vše je dostupné na webu města v sekci „Samospráva“ - „Zápisy a dokumenty ZM“. Zastupitelstvo města uložilo MST předložit problematiku řešení akce Stavební úpravy komunikace Pod Výrovem do Komise pro výstavbu a rozvoj včetně rozpracované PD k projednání, revizi a následnému doporučení dalšího postupu a uložilo ST a MST dále jednat se "síťaři" o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při stavebních úpravách ulice Pod Výrovem. Čekají nás tedy další schůzky za účelem získat pro Vás občany a podnikatele optimální stav komunikace. Technické služby města Nové Město nad Metují provedou nejnutnější opravy asfaltové komunikace.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 13. 4. 2021
Autor: Martina Šmídová
Datum vložení: 6. 4. 2021

Vážená paní Šmídová,

nebude možno projet. Silnice II/308 bude uzavřena od křižovatky se silnicí III/308 21. V intravilánu obce budou v rámci rekonstrukce silnice probíhat i opravy dešťové kanalizace.

S pozdravem

Ing. Petr Kubala - vedoucí Odboru správního, 7. 4. 2021
Autor: Lubomír Hak
Datum vložení: 12. 3. 2021

Vážený pane Haku,

děkujeme Vám za podnět. Vámi zmíněné terénní úpravy byly provedeny bez vědomí města. Jedná se o aktivitu jednoho z vlastníků pozemků, který má za cíl provést údržbu léta neudržovaného pozemku v místech zhruba pod Rajskou zahradou. Jedná se o odstranění náletů, starých pařezů, uschlého dříví apod. Aby se tam dostali, použili a obnovili cestu, která byla použita naposledy při stavbě Rajské zahrady - teras. Pokud se cítíte být poškozen, můžete se obrátit např. na místní stavební úřad, který by záležitost případně řešil jako nepovolenou terénní úpravu dle § 80 odst. 2 písm. a) v rámci změn využití území.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 24. 3. 2021
Autor: Jiří Mašek
Datum vložení: 16. 3. 2021

Vážený pane Mašku,

kovové obaly se ve městě svážejí od ledna letošního roku. Vzhledem k tomu, že ze začátku nebyl tak silný zájem ze strany občanů o třídění této komodity, zvolili jsme svoz v nepravidelném režimu - na vyzvání. Díky informovanosti občanů se i tato komodita začala třídit stejně intenzivně jako třeba nápojové kartony, proto jsme přistoupili k pravidelnému výsypu, a to jednou za 14 dní. Následující výsyp proběhne začátkem příštího týdne. Z důvodu nedostatku volného místa na některých stanovištích kontejnerů na tříděné odpady, bylo možné umístit šedé nádoby na kovové obaly pouze na 20 stanovištích, a to v ulicích: Českých legií (parkoviště pod úřadem), Klosova (za klášterem), Přibyslavská (pod odbočkou Leštinská), Družební (u bývalé prodejny Lípa), Družební (parkoviště nad Stopem), náměstí 17. listopadu, Johnova (Potraviny Verner), Na Bořetíně (Potraviny Verner), Vrchoviny (pod tratí), Malecí (Potraviny Verner), Nad Stadionem (uprostřed), Boženy Němcové (za Kinem 70), Nádražní (u Zborovské), Havlíčkova (pod viaduktem), Příčná (u Okružní), Na Kopci, Žižkovo náměstí (prodejna pracovních oděvů), Spy (na návsi), Rezecká a Krčín (za Barešem). V následujícím období budeme stanoviště pravidelně monitorovat. Domníváme se, že při pravidelném výsypu bude tato síť odpadových nádob dostačující.

S pozdravem

Agáta Šenková - referentka Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 18. 3. 2021
Autor: ZdeněkPetr
Datum vložení: 2. 3. 2021

Vážený pane Petře,

navazující cyklostezku mezi AMMANN(em) a Vrchovinami budeme moci zrealizovat, jakmile vyřešíme majetkoprávní vyrovnání mezi spoluvlastníky pozemku a městem Nové Město nad Metují. V případě, že dojde k oboustranné smluvní dohodě, požádáme o stavební povolení a předložíme projektový záměr poskytovali dotace např. se Státního fondu dopravní infrastruktury.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 4. 3. 2021
Autor: Mirka Hejnová
Datum vložení: 2. 3. 2021

Vážená paní Hejnová,

hřiště byla uzavřena na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26.02.2021 čl. XI. - Vláda důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

Ode dne 04.03.2021 budou dětská hřiště v Novém Městě nad Metují otevřena. Pro tento krok se rozhodlo 14 zastupitelů z jejich celkového počtu 21.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 4. 3. 2021
Autor: Ilona Wonková
Datum vložení: 3. 3. 2021

Vážená paní Wonková,

v současné době do Nového Města nad Metují několikrát v týdnu zaváží Ekofarma Rohoznice. Jejich sortiment a harmonogram rozvozu si můžete prohlédnout na webových stránkách www.ekofarmarohoznice.cz. Námi oslovené novoměstské markety - Albert Česká republika, s.r.o., a Penny Market s.r.o. tuto službu z kapacitních důvodů nezvažují zavést.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 4. 3. 2021
Autor: Jiří Mašek
Datum vložení: 25. 2. 2021

Vážený pane Mašku,

děkujeme za Vaše návrhy ohledně situace kolem kontejnerového stání „U Stopu“ řešené v RM č. 59. Při projednávání byly řešeny podněty občanů k situaci v dané lokalitě. Podklady pro jednání byly doplněny odbornými orgány Městského úřadu Nové Město nad Metují včetně návrhů různých řešení daného problému. Vaše podněty a návrhy se shodují s částí názorového spektra občanů, které se k problému vyjádřilo. Situaci vedení města sleduje a snaží se operativně nalézt takové řešení, které je v danou dobu a situaci nejlepším řešením v oblasti odpadového hospodářství obce.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 1. 3. 2021
Autor: libor macek
Datum vložení: 27. 2. 2021

Vážený pane Macku,

v aktuálním čísle Novoměstského zpravodaje (dále jen "NZ") jsem uveřejnil počty kontrolních měření a počet případů, ve kterých radar zaznamenal překročení nejvyšší dovolené rychlosti za měsíc leden. Tyto dva údaje budu uveřejňovat v NZ pravidelně. Zároveň bude souhrnná statistika i ve výroční zprávě za rok 2021, kde bude uveden i celkový příjem do městského rozpočtu z této problematiky. Celkově v letošním roce k dnešnímu dni radar provedl automatické kontrolní měření u 99488 vozidel a zaznamenal 791 překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Momentální výše již uhrazených sankcí činí 490.000 Kč.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 1. 3. 2021
Autor: Ivana Poláčková
Datum vložení: 23. 2. 2021

Vážená paní Poláčková,

děkujeme Vám za reakci. Pravděpodobně pejskaře nepředěláme, ale rovněž jsem optimistou a budu věřit v nápravu.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24. 2. 2021

Univerzální překladač

Překlad (translations)