město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 
Autor: Marcela Fantova
Datum vložení: 26. 7. 2021

Vážená paní Fantová,

kontejner na stavební suť a směsný komunální odpad Vám poskytne například firma Marius Pedersen a.s. (mpnachod@mariuspedersen.cz) nebo Ivan Pravec (www.kontejnerydoprava.cz). Starý nábytek a matrace můžete odevzdat ve sběrném dvoře v Družstevní ulici, a to ve dnech úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

 S pozdravem

Agáta Šenková - Oddělení životního prostředí, 27. 7. 2021
Autor: Soňa Prokopcová
Datum vložení: 17. 7. 2021

Vyjádření vedoucího Odboru správního k Vašemu dotazu:

Vážená paní Prokopcová,
o místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích může Oddělení dopravy a silničního hospodářství zažádat jakákoliv fyzická či právnická osoba. V případě kladného vyřízení této žádosti je pak povinností žadatele na své náklady předmětné nově stanovené dopravní značení instalovat a pravidelně udržovat. Kladné vyřízení žádosti je vždy podmíněno předchozím souhlasným stanoviskem příslušného orgánu Policie ČR, resp. Dopravním inspektorátem Náchod.

S pozdravem
Ing. Petr Kubala - vedoucí Odboru správního

 

Vyjádření vedoucího Odboru majetku města k Vašemu dotazu:

Vážená paní Prokopcová,
vlastníkem ani správcem této krajské silnice není město Nové Město nad Metují, ale Královéhradecký kraj a Správa silnic Královéhradeckého kraje, která zajišťuje údržbu a osazení dopravního značení. Za město Nové Město nad Metují tento podnět však můžeme vznést a požádat o doplnění požadovaného dopravního značení. Váš podnět nejprve předáme předsedovi Komise dopravní, kde členové Komise dopravní navržené značení snižující rychlost v uvedeném úseku projednají a dají svá doporučení pro Radu města Nové Město nad Metují k případnému zaslání podnětu vlastníkovi a správci krajské silnice.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 20. 7. 2021
Autor: Korgis
Datum vložení: 20. 7. 2021

Vážený pane Korgisi,

Vámi zmiňovaná komunikace se opravovala z důvodu rekonstrukce parovodu jako návazná investice.

Chodníky v Nádražní ulici jsou vyprojektovány a momentálně probíhá konzultace k žádosti o dotaci na SFDI.

Pokud Zastupitelstvo města schválí tuto akci do rozpočtu na příští rok, proběhne rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici v roce 2022.

S pozdravem

Petr Hable - starosta, 20. 7. 2021
Autor: Zdenek
Datum vložení: 24. 6. 2021

Doplnění odpovědi k Vašemu dotazu ze dne 24.06.2021:

Vážený pane Zdeňku,

Váš podnět na umístění dopravního zrcadla prověříme a projednáme se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod. O výsledku Vás budeme informovat.

S pozdravem

Hana Ptáčková, referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města

 

 

Vyjádření vedoucího Odboru správního k Vašemu dotazu:

Vážený pane Zdeňku,

Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen "ODSH") - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, resp. odstranění předmětného svislého dopravního značení č. B 20a, bylo ze strany ODSH vydáno na základě žádosti města Nové Město nad Metují, a to po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu Policie ČR, Dopravního inspektorátu Náchod. Co se týče případné další úpravy provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě, tak o tuto je možné kdykoliv ODSH zažádat. Kladné vyřízení žádosti bude podmíněno předchozím souhlasným stanoviskem výše uvedeného policejního orgánu.

S pozdravem

Ing. Petr Kubala, vedoucí Odboru správního

 

 

Vyjádření vrchního strážníka Městské policie Nové Město nad Metují k Vašemu dotazu:

Vážený pane Zdeňku,

níže jsem dle údajů z radaru sestavil lokality od nejhorší po nejlepší v rámci překročení nejvyšší dovolené rychlosti:

1. ul. Halínská

2. ul. Nahořanská

3. ul. Dobrušská

4. ul. T. G. Masaryka

S pozdravem

Miloš Kratěna, vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují

30. 6. 2021
Autor: Martin Gerboc
Datum vložení: 12. 7. 2021

Vážený pane Gerboci,

děkujeme Vám za zpětnou vazbu k provozu městského rozhlasu. Váš podnět jsme předali dodavateli a na odstranění závady pracujeme. Dnes by měla být provedena úprava.

Uvítáme informaci, zda se kvalita zvuku zlepšila či nikoli. Předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Petr Mach - referent Oddělení rozvoje města, 13. 7. 2021
Autor: Milan Škoda
Datum vložení: 9. 7. 2021

Vážený pane Škodo,

zmiňované pozemky nespadají do režimu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, k ochraně a udržování veřejné zeleně na území města. Proto zde nelze uložit povinnost a termíny, do kdy musí být posečeno. Obrátili jsme se telefonicky na vlastníky s dotazem, kdy dojde k posečení. Dle jejich vyjádření se jedná o pronajaté louky a nájemci je posečou, jakmile jim počasí umožní usušení sena.

S pozdravem

Bc. Petr Tyč - tajemník, 12. 7. 2021
Autor: Dvořáková
Datum vložení: 8. 7. 2021

Vážená paní Dvořáková,

aktuální informace o testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v Novém Městě nad Metují naleznete na webových stránkách města Nové Město nad Metují v sekci O městě - Zprávy - Koronavirus COVID-19 - Aktuální informace o možnosti testování na COVID-19 v Novém Městě nad Metují.

Další místa pro objednání se na test COVID-19 metodou PCR a antigenními testy naleznete zde: https://www.nemocnicenachod.cz/objednani-na-test-covid-19-rezervacni-system

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 8. 7. 2021
Autor: Novotná
Datum vložení: 29. 6. 2021

Vážená paní Novotná,

pravděpodobně jste nečetla odpověď p. Falty pozorně. On nepíše, že hřiště bude posečeno za 3 až 4 týdny, ale že sečení proběhne za 3 až 4 týdny od poslední seče, která proběhla před 14 dny. Zároveň bych Vás chtěl ujistit, že pracovníci našich Technických služeb rozhodně nezahálejí a každý den je můžete vidět po městě, jak se starají o veřejnou zeleň. Bohužel není v jejich silách držet v některých případech krok s přírodou, kde díky poměrně bohatým srážkám roste tráva výrazně rychleji, než v jiných letech.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 30. 6. 2021
Autor: Novotná
Datum vložení: 23. 6. 2021

Vážená paní Novotná,

pokud máte na mysli největší oplocené dětské hřiště na Malecí, bylo posečeno cca před 14 dny. Dle počasí bude další seč provedena nejdříve po 3 týdnech či měsíci od poslední seče.

S pozdravem

Kamil Falta - Technické služby města Nové Město nad Metují, 28. 6. 2021
Autor: Novotná
Datum vložení: 27. 6. 2021

Vážená paní Novotná,

ve čtvrtek dne 24.06.2021 se konalo zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“) nikoliv Rady města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“). RM se mj. koná dnes, 28.06.2021, dle zákona o obcích jde ale vždy o jednání neveřejné, ze kterého se pořizuje a zveřejňuje pouze zápis.

Co se týká ZM, z jeho zasedání je v době jeho konání přenášen přímý přenos. Vzhledem k ochraně osobních údajů není pořizován a ukládán videozáznam. Dále je ze zasedání pořizován zvukový záznam, který je nedílnou součástí zápisu ze ZM. Ve zvukovém záznamu je prováděno vymazání osobních údajů, které v průběhu jednání zazní. Zápis z jednání a anonymizovaný zvukový záznam jsou zveřejňovány současně. Zápis ze ZM se vyhotovuje a zveřejňuje do 10 dnů po skončení zasedání ZM.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 28. 6. 2021

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
9
29
8
30
7
1
8
2
8
3
8
4
10
5
8
6
9
7
7
8
8
9
10
10
9
11
11
12
9
13
8
14
7
15
8
16
8
17
9
18
10
19
9
20
9
21
7
22
8
23
8
24
9
25
9
26
10
27
8
28
7
29
8
30
7
31
10
1
10

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč