město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Formuláře oddělení životního prostředí

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 79 kB
Staženo: 3×

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 5×

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,34 kB
Staženo: 18×

Žádost o výjimku z dosahovaní cílů ochrany vod

Žádost o výjimku z dosahovaní cílů ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 644,3 kB
Staženo: 13×

Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,28 kB
Staženo: 25×

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB
Staženo: 26×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,5 kB
Staženo: 16×

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB
Staženo: 14×

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Staženo: 18×

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 17×

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,13 kB
Staženo: 17×

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo o jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,42 MB
Staženo: 15×

žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF

žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 87,9 kB
Staženo: 18×

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 640,03 kB
Staženo: 15×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadlé látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadlé látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 951,52 kB
Staženo: 15×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB
Staženo: 15×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 774,37 kB
Staženo: 14×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 857,58 kB
Staženo: 16×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,89 kB
Staženo: 13×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých oso a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých oso a o stavební povolení k čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB
Staženo: 19×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 955,67 kB
Staženo: 17×

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 739,87 kB
Staženo: 15×

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých oso a o stavebí povolení ke studni potřebné k takovému odběru

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých oso a o stavebí povolení ke studni potřebné k takovému odběru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Staženo: 15×

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,4 kB
Staženo: 17×

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,72 kB
Staženo: 16×

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 797,89 kB
Staženo: 18×

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií vodohospodářských úprav

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií vodohospodářských úprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 710,11 kB
Staženo: 17×

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB
Staženo: 15×

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 789,46 kB
Staženo: 15×

SVJ Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce

ODPADY - Prihlášení svozových nádob SVJ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,04 kB
Staženo: 177×

Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce

ODPADY - Prihlášení a odhlášení svozových nádob a poplatníků NMnM.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,62 kB
Staženo: 157×

Žádost o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

žádost odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,85 kB
Staženo: 250×

Žádost o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

žádost odpady.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Staženo: 204×

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 263×

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF

trasy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,38 kB
Staženo: 541×

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC

trasy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 109,5 kB
Staženo: 465×

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF

vyneti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,83 kB
Staženo: 1,256×

Identifikační list nebezpečného odpadu

ozp_16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,02 kB
Staženo: 1,904×

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 453,83 kB
Staženo: 789×

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,27 kB
Staženo: 602×

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 82 kB
Staženo: 618×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF

ozp_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,96 kB
Staženo: 959×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC

ozp_10.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93,5 kB
Staženo: 578×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF

ozp_9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,11 kB
Staženo: 616×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC

ozp_9.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93,5 kB
Staženo: 616×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF

ozp_8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,27 kB
Staženo: 608×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC

ozp_8.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 92,5 kB
Staženo: 569×

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF

ozp_7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,86 kB
Staženo: 594×

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC

ozp_7.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94 kB
Staženo: 571×

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF

ozp_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,21 kB
Staženo: 710×

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC

ozp_6.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB
Staženo: 883×

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF

ozp_3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,33 kB
Staženo: 817×

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC

ozp_3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB
Staženo: 571×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF

ozp_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,66 kB
Staženo: 924×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC

ozp_2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95 kB
Staženo: 826×

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
9
30
9
31
9
1
10
2
10
3
12
4
9
5
9
6
10
7
9
8
10
9
11
10
11
11
9
12
9
13
8
14
8
15
10
16
9
17
8
18
8
19
8
20
9
21
8
22
8
23
8
24
10
25
8
26
9
27
8
28
8
29
8
30
8
1
4
2
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč