město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Lékařská služba první pomoci

Lékařská služba první pomoci v Královéhradeckém kraji, oblast Náchod

155
tísňová linka Zdravotnické záchranné služby (pro závažné zdravotní stavy)

841 155 155
informace o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření

 

LSPP pro dospělé

  • Telefon: 841 155 155
  • Adresa: Oblastní nemocnice, Náchod a.s. Purkyňova 446
  • Ordinační hodiny so, ne, svátek: - 08:00 - 20:00

LSPP pro děti

  • Telefon: 841 155 155
  • Adresa: Oblastní nemocnice, Náchod a.s. Purkyňova 446
  • Ordinační hodiny so, ne, svátek: 08:00 - 22:00
                                             všední den: 16:00 - 22:00

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny dětská oddělení oblastních nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby.

 

Od 1. 10. 2007 se návštěvní služba neposkytuje

 

Kde najít další informace

Telefon 841 155 155 – informace o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření, možnost konzultace s pohotovostním lékařem o vhodném dalším postupu.
 
Internet www.zhkhk.cz – webová stránka Zdravotnického holdingu s informacemi o krajském zdravotnictví, oblastních nemocnicích a rozcestníkem.
 
Internet www.zzskhk.cz – webová stránka Zdravotnické záchranné služby s informacemi o její práci a službách, výjezdových stanovištích.
 
Údaje jsou převzaty z web stránek Královéhradeckého kraje: www.kr-kralovehradecky.cz
(zde je možno získat i podrobnější informace).

 

Informace o změnách LSPP

Lékařská pohotovost v Královéhradeckém kraji

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější službu budou zajišťovat čtyři oblastní nemocnice v okresních městech Kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na nové podobě pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli představitelé dotčených obcí, oblastních nemocnic, záchranné služby, Zdravotnického holdingu i Královéhradeckého kraje a 4. září s navrhovaným modelem vyslovil souhlas i zdravotní a sociální výbor Khk.
 

Co přináší nový model lékařské pohotovosti

Především se od 1. října 2007 služba přesune z dvanácti míst do čtyř oblastních nemocnic a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tím se služba maximálně zefektivní, zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné cesty mezi pohotovostí a nemocnicí a přitom ušetří nemalé finanční prostředky. Aby se lidé dostali vždy a včas na správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat celý mechanizmus lékařské péče, zřídil Zdravotnický holding Khk ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou speciální informační telefonní linku. Na čísle 841 155 155 získá volající veškeré potřebné informace o místech a provozní době pohotovostí, o možnostech ošetření a s operátorem může konzultovat vzniklou situaci. V případě potřeby může na lince navíc konzultovat své obtíže s pohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je v ceně místního hovorného a dostupná je nepřetržitě 24 hodin denně.
 

Proč byla nutná změna

Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Naprostou většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc v případě všech neodkladných stavů, které bezprostředně ohrožujících život, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou změnu chování a jednání postiženého ohrožující jeho samotného nebo okolí.
 
Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro případy odkladné péče, kdy dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze čekat na řádné ošetření praktickým lékařem. Takových situací je poměrně málo, služba je proto velmi málo využívána, ale o to častěji zneužívána. Pohotovosti nejčastěji navštěvují lidé, kteří se z nejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné návštěvě svého praktického lékaře v běžných ordinačních hodinách.
 
Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním ztrátám. Ušetřené peníze tak budou moci být použity na kvalitnější akutní péči, léčbu závažných stavů, moderní medicínské vybavení a podobně. Ročně se jedná o desítky milionů korun.
 

Jak budou fungovat pohotovosti nově

Od 1. října 2007 budou lékařskou pohotovost (dříve LSPP) zajišťovat přímo nemocnice. Půjde o čtyři oblastní nemocnice – v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. V Hradci Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice. Pohotovosti budou fungovat pro stavy odkladné péče v době, kdy není dosažitelný praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Před návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841 155 155 (za cenu místního hovorného), kde občané získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou poradit o vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně a je již v provozu.
 
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti pohotovostí, např. chřipkové epidemie apod., vyhradil si Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit ordinační doby v dalších místech Kraje. Jednak se tím ordinace dočasně více „přiblíží pacientům“, ale současně nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu pro zvýšený příjem pacientů a tím ochrání nemocnice před zahlcením. Na podobný mimořádný a přechodný režim je celý systém nových lékařských pohotovostí připraven a jsou na takové situace i vyčleněny finanční rezervy.
 
Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé. Netýká se dětských ani stomatologických pohotovostí a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech, která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou službou (telefon 155).
 

Co dělat v případě závažných stavů

Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. Školení operátoři na základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na tísňovou linku, není trestné. Pokud má volající oprávněný důvod k obavám o život a zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.
 
Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku 841 155 155 a operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný stav, vyrazí na místo události rovnou záchranná služba.
 

Slovníček pojmů

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) – ZZS Královéhradeckého kraje je příspěvkovou organizací Kraje. Vznikla postupným sloučením 18 posádek záchranných služeb a pokrývá celé území Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím svých posádek ve 13 výjezdových stanovištích zajišťuje odbornou pomoc při neodkladných stavech ohrožení života a zdraví.
 
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závažných stavů, interních stavů a dalších indikovaných případech. V Khk je 12 posádek RLP.
 
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné stavy, poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, může zajišťovat i převozy pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. V Khk je 9 posádek RZP.
 
Letecká záchranná služba (LZS) – je součástí ZZS, stanoviště má v Hradci Králové, kde službu zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením Kryštof 6. Je určena pro závažné stavy, nehody a další indikované případy, kdy je nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.
 
Dopravní zdravotní služba (DZS) – zajišťuje transport pacientů, posádku tvoří pouze řidič-záchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZhKhk) – akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví Kraje, která jako mateřská organizace zajišťuje chod dceřiných oblastních nemocnic a řídí a koordinuje jejich činnost.
 
 
 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč