město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

CzechPOINT

Logo Czech POINTČeský podací ověřovací informační národní terminál

 slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

www.czechpoint.cz

 

Pracoviště CZECH POINT na našem úřadě, označena logem Logo CzechPOINT

 • Odbor vnitřních věcí – přízemí vlevo, č. dveří 1.17, 1.22 a 1.26
 • Oddělení majetkoprávní – 2. patro vpravo, č. dveří 3.22
 • Obecní živnostenský úřad - 2. patro vlevo, č. dveří 3.34

 

V současnosti poskytujeme následující služby CZECH POINT

 
Součástí výpisů je ověřovací doložka, která z nich činí veřejnou listinu. Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.
 
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Czech POINT - Veřejnost - Služby pro veřejnost
 

Podmínky vydání jednotlivých výpisů
 

Katastr nemovitostí
Potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo popisné nemovitosti nebo číslo popisné a číslo bytové jednotky v domě. S přesným určením Vám mohou pomoci pracovníci odboru majetkoprávního.
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Obchodní rejstřík

Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Živnostenský rejstřík
Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Rejstřík trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze pouze osobě, které se výpis týká nebo zplnomocněnci této osoby na základě úředně ověřené plné moci (Vzor plné moci ke stažení ZDE).
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc.

Poplatek: 100,- Kč za výpis

 Rejstřík trestů právnické osoby
Žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. 
Potřebujete znát IČO dotčené právnické osoby. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
Poplatek: 100 Kč,- za první stranu a za každou následující 50,- Kč

 Výpis bodového hodnocení řidiče
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec.
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc.
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Může podat statutární orgán provozovatele, nebo jím určený zmocněnec na základě plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH (plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele).
Žádat můžete o registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc, IČ organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Potřebujete znát pouze IČ organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

 Výpis z insolvenčního rejstříku

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Potřebujete znát IČ organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu 

 Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.
Potřebujete listinu nebo el. dokument (na nosiči CD/DVD nebo potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny systému CzechPOINT, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci), který chcete konvertovat.

Poplatek: 30,- Kč za každou i započatou stranu 

 Agendy ISDS na Czech POINTu
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění příst. údajů do datové schránky a vydání nových
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Pro všechny agendy ISDS potřebujete doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc, pro zřízení DS právnické osobě navíc ověřený dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu.

Bez poplatku, s výjimkou opakovaného vydání přístupových údajů do datové schránky: 200,- Kč

 Základní registry
 • Výpis údajů z registru obyvatel ROB – neveřejný
 • Výpis údajů z registru osob – ROS
 • Veřejný výpis údajů z registrů osob – ROS
 • Výpis o využití údajů z registrů obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru práv a povinností
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu v registru osob
 • Žádost o poskytování údajů třetí osobě
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc nebo žádá-li zákonný zástupce (rodič, opatrovník), doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč