město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Komunitní plánování

Jedná se o proces mapování, vyhodnocování a zkvalitňování sociálních služeb na území Nového Města nad Metují a obcí s rozšířenou působností III. stupně.

Cílem je vytvořit síť sociálních služeb, která bude nejlépe naplňovat potřeby našich občanů a bude jim pomáhat řešit nepříznivé životní situace.

Kontakty

 

 

Co je komunitní plánování

 

Princip komunitního plánování

Komunitní plánování je proces, jehož cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb, které jsou dostupné pro všechny občany daného území. Tento proces má mapovat stávající systém sociálních služeb, hledat slabá místa a podle potřeby posílit kapacitu či kvalitu již fungujících služeb, případně zavést službu novou. Proces musí být transparentní a vycházet ze spolupráce a partnerství všech účastníků plánování tj. zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
 

Účastníci komunitního plánování

Plánování sociálních služeb se provádí v tzv.triádě. Triáda zahrnuje 3 skupiny účastníků plánování:

Uživatelé

Uživateli jsou občané, kteří jsou klienty či potencionálními klienty sociálních služeb. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoc sociální služby, protože se nacházejí v znevýhodněné či nepříznivé situaci. Bez této pomoci jim hrozí sociální vyloučení.
 
Jejich pohled a názor je pro plánování nepostradatelný, protože právě oni nejlépe znají svoje potřeby a vědí, jaká pomoc by jim vyhovovala. Právě dialogem s uživateli celý proces plánování začíná.

Poskytovatelé 

Jsou to subjekty, které sociální služby nabízejí. Mohou být nestátní či neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem.

Zadavatelé

Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podílejí se na financování systému sociálních služeb a schvalují důležité kroky procesu.
 
 
Výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je komunitní plán.
 

Komunitní plán

Je to dokument, který slouží jako strategický plán rozvoje služeb. Je předkládán zastupitelstvu obce ke schválení. Vychází z místních podmínek a potřeb. Jsou v něm stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v dané obci.
 
Po vytvoření komunitního plánu se přechází od plánovací k realizační fázi., kdy dochází k faktickému naplňování priorit, resp. Jednotlivých opatření. Plán bývá zpracován na rozmezí několika let a podle potřeby se aktualizuje, aby mohl reagovat na případné nově vzniklé okolnosti.

Přínosy komunitního plánování

  • zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro všechny občany daného území
  • předcházení sociálnímu vyloučení obyvatel
  • vyšší efektivita při financování sociálních služeb
  • zapojení občanů jako uživatelů do rozhodovacího procesu plánování
  • rovnost, spolupráce a partnerství všech účastníků procesu
  • získávání finanční podpory na rozvoj sociálních služeb z Evropského sociálního fondu a to jak na regionální úrovni ( ROP- regionální operační program), i na úrovni celostátní ( OP RLZ- Operační program rozvoje lidských zdrojů)
  • směřování k dlouhodobé vizi rozvoje sociálních služeb v regionu 

Řídící skupina

Petr Hable
starosta města Nové Město nad Metují, garant řídící skupiny
Mgr. Denisa Plšková
vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují, předseda řídící skupiny
Mgr. Lubomír Černý
předseda Komise sociální města Nové Město nad Metují
Dagmar Dvořáčková
manažerka prevence kriminality města Nové Město nad Metují
Mgr. Jana Balcarová
ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují
Mgr. Markéta Hanušová
ředitelka sdružení NONA - Společnost zdravotně postižených v Novém Městě nad Metují

Mgr. Lenka Kulichová

vedoucí Centra prevence Mandl Nové Město nad Metují
Mgr. Václav Böhm

senior, dlouholetý člen Sociálně-rozmisťovací komise

Bc. Adéla Vrzáčková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb v Novém Městě nad Metují

Mgr. Jiří Zeman

vedoucí oddělení plánování a financování sociálních služeb Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Logo             Logo KHK

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč