město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydávaným odbory MěÚ Nové Město nad Metují

 
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení napadeného rozhodnutí a za podmínek stanovených ve správním řádu, příp. v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 
Proti opatřením a dalším úkonům odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které podle obsahu projedná rada města, starosta, tajemník nebo jiná pověřená osoba.
 
Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek.
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí Rady města Nové Město nad Metují o uložení pokuty dle § 58 zákona o obcích se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí a za zákonem stanovených podmínek.
 
Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra ČR.
 
Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti vykonává Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
 
Výkon dozoru je upraven v § 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
Soudní přezkum
Pokud rozhodnutím Městského úřadu Nové Město nad Metují nebo rozhodnutím orgánů města Nové Město nad Metují byla dotčena práva fyzické nebo právnické osoby, je možno domáhat se ochrany žalobou dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů nebo podáním ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč