město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Oddělení životního prostředí

Adresa

náměstí Republiky 6
549 01, Nové Město nad Metují
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Hanka Ondřej, Ing.

vedoucí oddělení, vodní hospodářství
Telefon: 491 419 660
Mobil: 605 201 074
E-mail: hanka@novemestonm.cz

Továrková Jana, Mgr.

zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství

Hájek Martin

vodní hospodářství
Telefon: 491 419 663
Mobil: 736 472 606
E-mail: hajek@novemestonm.cz

Šenková Agáta

ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů

Součková Jitka, Ing.

lesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství

Formuláře

Písemné vyrozumění o těžbě v lese, v němž vlastník hospodaří bez schváleného plánu

Vyrozumění o těžbě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,32 kB
Staženo: 6×

Písemné vyrozumění o těžbě v lese, v němž vlastník hospodaří bez schváleného plánu

Vyrozumění o těžbě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 84 kB
Staženo: 6×

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - právnická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 79 kB
Staženo: 18×

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba

Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - fyzická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 26×

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,34 kB
Staženo: 37×

Žádost o výjimku z dosahovaní cílů ochrany vod

Žádost o výjimku z dosahovaní cílů ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 644,3 kB
Staženo: 30×

Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,28 kB
Staženo: 52×

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB
Staženo: 50×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,5 kB
Staženo: 42×

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB
Staženo: 43×

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Staženo: 43×

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 36×

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,13 kB
Staženo: 39×

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo o jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,42 MB
Staženo: 37×

žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF

žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 87,9 kB
Staženo: 46×

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 640,03 kB
Staženo: 32×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadlé látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadlé látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 951,52 kB
Staženo: 36×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB
Staženo: 43×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 774,37 kB
Staženo: 36×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 857,58 kB
Staženo: 37×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,89 kB
Staženo: 33×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých oso a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých oso a o stavební povolení k čistírně odpadních vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB
Staženo: 41×

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 955,67 kB
Staženo: 38×

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 739,87 kB
Staženo: 34×

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých oso a o stavebí povolení ke studni potřebné k takovému odběru

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých oso a o stavebí povolení ke studni potřebné k takovému odběru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Staženo: 35×

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 514,4 kB
Staženo: 42×

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,72 kB
Staženo: 38×

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 797,89 kB
Staženo: 41×

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií vodohospodářských úprav

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií vodohospodářských úprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 710,11 kB
Staženo: 39×

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB
Staženo: 32×

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 789,46 kB
Staženo: 37×

SVJ Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce

ODPADY - Prihlášení svozových nádob SVJ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,04 kB
Staženo: 201×

Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce

ODPADY - Prihlášení a odhlášení svozových nádob a poplatníků NMnM.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,62 kB
Staženo: 184×

Žádost o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

žádost odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,85 kB
Staženo: 272×

Žádost o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

žádost odpady.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Staženo: 225×

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 280×

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF

trasy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,38 kB
Staženo: 565×

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC

trasy.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 109,5 kB
Staženo: 482×

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF

vyneti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,83 kB
Staženo: 1,295×

Identifikační list nebezpečného odpadu

ozp_16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,02 kB
Staženo: 2,100×

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 453,83 kB
Staženo: 808×

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,27 kB
Staženo: 627×

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 82 kB
Staženo: 643×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF

ozp_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,96 kB
Staženo: 982×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC

ozp_10.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93,5 kB
Staženo: 602×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF

ozp_9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,11 kB
Staženo: 639×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC

ozp_9.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93,5 kB
Staženo: 634×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF

ozp_8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,27 kB
Staženo: 625×

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC

ozp_8.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 92,5 kB
Staženo: 586×

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF

ozp_7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,86 kB
Staženo: 613×

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC

ozp_7.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94 kB
Staženo: 614×

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF

ozp_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,21 kB
Staženo: 740×

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC

ozp_6.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB
Staženo: 918×

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF

ozp_3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,33 kB
Staženo: 839×

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC

ozp_3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB
Staženo: 586×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF

ozp_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,66 kB
Staženo: 961×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC

ozp_2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95 kB
Staženo: 860×

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
4
26
4
27
4
28
4
29
5
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
8
6
5
7
11
8
7
9
7
10
5
11
6
12
5
13
3
14
5
15
4
16
5
17
4
18
5
19
7
20
4
21
6
22
4
23
6
24
3
25
5
26
6
27
4
28
6
29
5
30
4
31
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč