město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Územní plánování

Pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město nad Metují vykonává agendu územního plánování Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.prehledka

 

Zveřejnění údajů o vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle § 165 stavebního zákona – vydaná ÚPD k 1. 1. 2021:

Územně plánovací dokumentace
Schválení zadání
Vydání
Nabytí účinnosti
 
 
 
Územní plán obce Bohuslavice
 
 
13.6.2001
Změna č. 1 ÚPO Bohuslavice
27.8.2007
26.1.2010
11.2.2010
Změna č. 2 ÚPO Bohuslavice
8.9.2008
20.7.2009
4.8.2009
Změna č. 4 ÚPO Bohuslavice
27.6.2011
11.4. 2012
26. 4. 2012
Územní plán Bohuslavice 19.8.2015    
Územní plán Černčice 29.6.2015 20.5.2019 5.6.2019
 
 
 
Územní plán Jestřebí
16.2.2005
11.2.2009
26.2.2009
Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 16.12.2020    
 
 
 
Územní plán Libchyně
14.2.2005
13.2.2009
28.2.2009
Změna č. 1 ÚP Libchyně
27.1.2010
17.6.2010
2.7.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 5.12.2020    
 
 
 
Územní plán Mezilesí
2.2.2005
5.11.2008
20.11.2008
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 4.9.2013    
Změna č. 1 ÚP Mezilesí 8.4.2015 2.3.2016 19.3.2016
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 2017 4.10.2017    
 
 
 
Územní plán Nahořany 7.4.2014 31.10.2017 17.11.2017
 
 
 

Územní plán NMnM

1.9.2011 19.4.2018 5.5.2018
Změna č. 1 územního plánu NMnM 13.12.2018 25.6.2020 26.8.2020
Regulační plán MPR NMnM
27.9.2007
11.12.2008
30.12.2008
Změna č. 1 
Regulačního plánu MPR NMnM
7.11.2013 14.12.2017 8.1.2018
Změna č. 2 
Regulačního plánu MPR NMnM
24.4.2014 11.12.2014 5.1.2015
Regulační plán Rychta NMnM
27.9.2007
16.9.2010
5.10.2010

Změna č. 1                                Regulačního plánu Rychta NMnM

17.9.2020    
 
 
 
Územní plán Provodov-Šonov 21.5.2012 17.10.2016 2.11.2016
 
 
 
Územní plán Přibyslav
13.4.2011
8.10.2014
25.10.2014
 
 
 
Územní plán Slavětín nad Metují 25.6.2013 19.4.2017 20.5.2017
 
 
 
Územní plán Slavoňov
14.12.2011
25.5.2016
11.6.2016
 
 
 
Územní plán Vršovka 27.6.2005 29.9.2008 14.10.2008
Změna č. 1 ÚP Vršovka 20.7.2009 21.4.2010 6.5.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Vršovka 2015 15.6.2015    

 

Do této dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje a rovněž na obecním úřadu příslušné obce, která tuto dokumentaci vydala.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.

 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Další informace k problematice například publikace Ministerstva pro místní rozvoj – Občan a územní plánování, ke stažení zde.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
8
29
6
30
7
1
7
2
7
3
7
4
10
5
7
6
8
7
10
8
7
9
7
10
7
11
7
12
6
13
6
14
7
15
7
16
9
17
8
18
7
19
7
20
7
21
7
22
6
23
7
24
7
25
6
26
7
27
5
28
6
29
5
30
3
31
2

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč