město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Územní plánování

Pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město nad Metují vykonává agendu územního plánování Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.prehledka

 

Zveřejnění údajů o vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle § 165 stavebního zákona – vydaná ÚPD k 1. 12. 2022:

Územně plánovací dokumentace
Schválení zadání
Vydání
Nabytí účinnosti
 
 
 
Územní plán Bohuslavice 19.8.2015 5.5.2022 21.5.2022
Územní plán Černčice 29.6.2015 20.5.2019 5.6.2019
 
 
 
Územní plán Jestřebí
16.2.2005
11.2.2009
26.2.2009
Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 16.12.2020    
 
 
 
Územní plán Libchyně
14.2.2005
13.2.2009
28.2.2009
Změna č. 1 ÚP Libchyně
27.1.2010
17.6.2010
2.7.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 5.12.2020    
 
 
 
Územní plán Mezilesí
2.2.2005
5.11.2008
20.11.2008
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 4.9.2013    
Změna č. 1 ÚP Mezilesí 8.4.2015 2.3.2016 19.3.2016
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 2017 4.10.2017    
 
 
 
Územní plán Nahořany 7.4.2014 31.10.2017 17.11.2017
 
 
 

Územní plán NMnM

1.9.2011 19.4.2018 5.5.2018
Změna č. 1 územního plánu NMnM 13.12.2018 25.6.2020 26.8.2020
Změna č. 2 územního plánu NMnM 18.3.2021    
Změna č. 3 územního plánu NMnM   28.4.2022 19.5.2022
Změna č. 4 územního plánu NMnM 11.11.2021    
Regulační plán MPR NMnM
27.9.2007
11.12.2008
30.12.2008
Změna č. 1 
Regulačního plánu MPR NMnM
7.11.2013 14.12.2017 8.1.2018
Změna č. 2 
Regulačního plánu MPR NMnM
24.4.2014 11.12.2014 5.1.2015
Regulační plán Rychta NMnM
27.9.2007
16.9.2010
5.10.2010

Změna č. 1                                Regulačního plánu Rychta NMnM

17.9.2020    
 
 
 
Územní plán Provodov-Šonov 21.5.2012 17.10.2016 2.11.2016
Změna č. 1 ÚP Provodov-Šonov 14.3.2022    
 
 
 
Územní plán Přibyslav
13.4.2011
8.10.2014
25.10.2014
 
 
 
Územní plán Slavětín nad Metují 25.6.2013 19.4.2017 20.5.2017
 
 
 
Územní plán Slavoňov
14.12.2011
25.5.2016
11.6.2016
 
 
 
Územní plán Vršovka 27.6.2005 29.9.2008 14.10.2008
Změna č. 1 ÚP Vršovka 20.7.2009 21.4.2010 6.5.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Vršovka 2015 15.6.2015    

 

Do této dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje a rovněž na obecním úřadu příslušné obce, která tuto dokumentaci vydala.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.

 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Další informace k problematice například publikace Ministerstva pro místní rozvoj – Občan a územní plánování, ke stažení zde.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
6
31
6
1
7
2
4
3
5
4
6
5
5
6
6
7
7
8
7
9
6
10
7
11
6
12
5
13
8
14
7
15
6
16
8
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
6
25
7
26
5
27
5
28
7
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč