město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontaktní údaje MěÚ

Radnice na náměstí republiky 6

Kudy se k nám dostanete - MěÚ Nové Město nad Metují v interaktivní mapě
Parkování je možné na parkovištích za budovou MěÚ, vjezd z ulice Českých legií.

Adresa internetové stránky

ID DATOVÉ SCHRÁNKY MĚSTA

 • qgfbxi4

TELEFON - ÚSTŘEDNA

 • 491 419 611

FAX

 • 491 419 623

TELEFONNÍ SEZNAM ÚŘADU

 • včetně elektronických adres v článku KONTAKTY

KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují

Technické služby
Jarošova 463
Nové Město nad Metují – Krčín

TS Smuteční obřadní síň
Českých legií 89
Nové Město nad Metují

Centrum prevence Mandl
Družstevní 587
Nové Město nad Metují

ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY

Úřední hodiny 

 • Pondělí  8:00 - 17:00 hodin
 • Středa    8:00 – 17:00 hodin

Mimo tyto hodiny bude MěÚ pro veřejnost uzavřen.

Podatelna Městského úřadu je otevřena každý pracovní den mimo 11:00 - 12:00 hodin.

K tomuto omezení dochází na základě Usnesení vlády
č. 199 ze dne 26. února 2021.

POKLADNA MĚÚ OTEVŘENA

 • Pondělí  8:00 - 17:00 hodin
 • Středa    8:00 – 17:00 hodin

Bankovní spojení

 • Základní běžný účet
 • Nové Město nad Metují: 19-927551/0100 Komerční banka, a.s.

IČO 00272876
DIČ CZ00272876

ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

Elektronická podání úřad vyřizuje stejnými postupy jako podání neelektronická

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Elektronická adresa podatelny

posta@novemestonm.cz

ID datové schránky

qgfbxi4

Elektronické podání (v digitální podobě) je možné doručit

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) - maximální velikost zprávy je 20 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost zprávy je 10 MB
 • na přenosném technickém nosiči dat - přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) jsou: CD-R/RW, DVD+-R/RW, flash disk, SD karta (mikro SD). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Pravidla doručování datových zpráv prostřednictvím ISDS a elektronické adresy podatelny

 • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 • pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy na elektronickou adresu podatelny

 • zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů
 • poučení o náležitostech podání a možnostech doplnění je součástí potvrzující zprávy.

Přijímané formáty datových zpráv

Textové, obrazové a kombinované dokumenty
 • DOC – Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003
 • DOCX – Microsoft Word 2007 a vyšší
 • XLS – Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003
 • XLSX – Microsoft Excel 2007 a vyšší
 • PPT – Microsoft PowerPoint verze 5.0/95 až 2003
 • PPTX – Microsoft PowerPoint verze 2007 a vyšší
 • PDF - Acrobat Reader
 • RTF, TXT – statické textové dokumenty
 • JPEG/JFIF, TIF/TIFF, PNG – statické obrazové dokumenty
 • CSV – jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat
 • ZFO – datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datových zpráv v ISDS
 • XML – databázový datový formát a jako jednoduchý značkovací jazyk zejména pro komunikaci s archivní správou
 • ISDOC verze 5.2 a vyšší – datový formát pro účetní záznamy
Zvukové dokumenty
 • WAV
 • PCM
 • MP2
 • MP3
Dynamické obrazové dokumenty (video)
 • MPEG-1
 • MPEG-2
 • GIF

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Plné znění zákonů a vyhlášek najdete například na webu Zákony pro lidi

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 920
TÝDEN: 1938
CELKEM: 2892169

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč