město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel našeho města. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi...

Kontaktní údaje MěÚ

Radnice na náměstí republiky 6

Kudy se k nám dostanete - MěÚ Nové Město nad Metují v interaktivní mapě
Parkování je možné na parkovištích za budovou MěÚ, vjezd z ulice Českých legií.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují

Technické služby
Jarošova 463
Nové Město nad Metují – Krčín

TS Smuteční obřadní síň
Českých legií 89
Nové Město nad Metují

Centrum prevence Mandl
Družstevní 587
Nové Město nad Metují

Úřední hodiny *

 • pondělí  8.00 - 17.00 úřední den
 • úterý       7.30 - 15.00 
 • středa    8.00 - 17.00 úřední den
 • čtvrtek   7.30 - 14.00
 • pátek      7.30 - 14.00 **

*Platí pouze pro úřadovnu náměstí Republiky 6

**Registry vozidel a řidičů (průkazy) na oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ jsou z organizačních důvodů každý pátek pro veřejnost uzavřeny. Neodkladné záležitosti lze vyřídit na základě objednávky předem

Adresa internetové stránky

ID DATOVÉ SCHRÁNKY MĚSTA

 • qgfbxi4

ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY

Informace o náležitostech elektronických podání

TELEFON - ÚSTŘEDNA

 • 491 419 611

FAX

 • 491 419 623

TELEFONNÍ SEZNAM ÚŘADU

 • včetně elektronických adres v článku KONTAKTY

POKLADNA MĚÚ OTEVŘENA

 • pondělí   7.30 - 12.00  13.00 - 17.00
 • úterý        7.30 - 12.00 
 • středa      7.30 - 12.00  13.00 - 17.00
 • čtvrtek     7.30 - 12.00
 • pátek        7.30 - 12.00

Bankovní spojení

 • Základní běžný účet
 • Nové Město nad Metují: 19-927551/0100 Komerční banka, a.s.

IČO 00272876
DIČ CZ00272876

 

ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

Elektronická podání úřad vyřizuje stejnými postupy jako podání neelektronická

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Elektronická adresa podatelny

posta@novemestonm.cz

ID datové schránky

qgfbxi4

Elektronické podání (v digitální podobě) je možné doručit

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) - maximální velikost zprávy je 20 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost zprávy je 10 MB
 • na přenosném technickém nosiči dat - přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) jsou: CD-R/RW, DVD+-R/RW, flash disk, SD karta (mikro SD). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Pravidla doručování datových zpráv prostřednictvím ISDS a elektronické adresy podatelny

 • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 • pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy na elektronickou adresu podatelny

 • zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů
 • poučení o náležitostech podání a možnostech doplnění je součástí potvrzující zprávy.

Přijímané formáty datových zpráv

Textové, obrazové a kombinované dokumenty
 • DOC – Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003
 • DOCX – Microsoft Word 2007 a vyšší
 • XLS – Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003
 • XLSX – Microsoft Excel 2007 a vyšší
 • PPT – Microsoft PowerPoint verze 5.0/95 až 2003
 • PPTX – Microsoft PowerPoint verze 2007 a vyšší
 • PDF - Acrobat Reader
 • RTF, TXT – statické textové dokumenty
 • JPEG/JFIF, TIF/TIFF, PNG – statické obrazové dokumenty
 • CSV – jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat
 • ZFO – datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datových zpráv v ISDS
 • XML – databázový datový formát a jako jednoduchý značkovací jazyk zejména pro komunikaci s archivní správou
 • ISDOC verze 5.2 a vyšší – datový formát pro účetní záznamy
Zvukové dokumenty
 • WAV
 • PCM
 • MP2
 • MP3
Dynamické obrazové dokumenty (video)
 • MPEG-1
 • MPEG-2
 • GIF

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Plné znění zákonů a vyhlášek najdete například na webu Zákony pro lidi

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 810
TÝDEN: 2071
CELKEM: 2727900

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
6
2
6
3
7
4
6
5
8
6
8
7
8
8
6
9
8
10
8
11
8
12
11
13
10
14
11
15
11
16
12
17
13
18
13
19
12
20
9
21
9
22
8
23
7
24
8
25
9
26
12
27
9
28
7
29
8
30
7
1
7
2
4
3
5
4
4

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč