město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Územní plány projednávané

Případně použité zkratky:

  • MPR – městská památková rezervace
  • NMnM – Nové Město nad Metují
  • ORP – obec s rozšířenou působností
  • RP – regulační plán
  • SEA – posouzení vlivů na životní prostředí
  • ÚPD – územně plánovací dokumentace
  • ÚP – územní plán
  • URÚ – udržitelný rozvoj území

Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 2019

Libchyne_Zprava_2019_k_projednani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,94 kB
Staženo: 13×

Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 2019

zprava_Jestrebi_2019_k_projednani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,57 kB
Staženo: 18×

ÚP Bohuslavice – textová část

0 UP Bohuslavice-VP text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB
Staženo: 66×

ÚP Bohuslavice – výkres základního členění území

1 UP Bohuslavice-VP ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB
Staženo: 64×

ÚP Bohuslavice – hlavní výkres

2 UP Bohuslavice-VP HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,25 MB
Staženo: 88×

ÚP Bohuslavice – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

3 UP Bohuslavice-VP VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,52 MB
Staženo: 38×

ÚP Bohuslavice – koordinační výkres

4 UP Bohuslavice-VP KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,24 MB
Staženo: 52×

ÚP Bohuslavice – výkres širších vztahů

5 UP Bohuslavice-VP SUV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB
Staženo: 32×

ÚP Bohuslavice – výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6 UP Bohuslavice-VP ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB
Staženo: 53×

ÚP Bohuslavice – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – hlavička

VVURU UP Bohuslavice - hlavicka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,67 kB
Staženo: 30×

ÚP Bohuslavice – vyhodnocení vlivů na URÚ – NATURA 2000

VVURU UP Bohuslavice - NATURA 2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,16 kB
Staženo: 30×

ÚP Bohuslavice – vyhodnocení vlivů na URÚ – SEA

VVURU UP Bohuslavice - SEA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Staženo: 23×

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč