město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Pravidla při zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Schváleno RM 341 ze dne 15. února 2016

Podmínkou pro podání žádosti na Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru správního Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „ODSH“) o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), je udělení písemného souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace - města Nové Město nad Metují, zastoupeného Odborem majetku města Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „OMM“).

Pro vydání souhlasu města Nové Město nad Metují je potřeba doručit na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují minimálně 20 dní předem:

 1. Žádost o vyjádření města Nového Města nad Metují, jako vlastníka pozemku na formuláři Žádost o vyjádření Nového Města nad Metují, jako vlastníka pozemku
 2. K této žádosti přiložit jako přílohuŽádost o povolení zvláštního užívání, vyhrazeného parkování na silnici, místní komunikaci, která je uložena na ODSH.
 3. OMM postačí z povinných příloh žádosti ODSH:
 4. - situační náčrtek s vyznačením parkovacího místa + fotografie
 5. - písemný souhlas Policie ČR, Dopravního inspektorátu Náchod.
 6. Po obdržení žádosti a příloh OMM předloží žádost k projednání do Rady města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“), souhlas je udělován maximálně na 2 roky.
 7. Stanovisko RM bude doručeno žadateli nebo dle dohody doručeno přímo na ODSH.
 8. Žadatel požádá ODSH o povolení zvláštního užívání dle bodu 2 těchto pravidel.
 9. Po vydání příslušného rozhodnutí povolujícího zvláštní užívání, je žadatel povinen si zajistit svislé a vodorovné dopravní značení na vlastní náklady. O změnách v dopravním značení je žadatel povinen informovat vedoucího Technických služeb, který je správcem stávajícího dopravního značení.
 10. Po zrealizování vyhrazeného parkovacího místa Odbor finanční Městského úřadu Nové Město nad Metují zašle žadateli platební výměr k uhrazení místního poplatku, stanoveného v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 11. Změny, údržbu a případné odstranění dopravního značení v souvislosti s vyhrazeným parkováním hradí žadatel.

 

V případě žádosti od držitele průkazu ZTP, ZTP/P platí navíc tyto podmínky:

 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jeho zákonný zástupce musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, pro které má být vyhrazené parkování zřízeno, 
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, o jehož přepravu se jedná, musí být ve městě hlášen k trvalému pobytu, oprávněnost a naléhavost žádosti ve vazbě na druh postižení potvrdí Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují.

 

Za správnost odpovídá: Ing. Libor Pozděna

Poslední aktualizace: 25.09.2020

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč