město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Územní studie

Stručný výklad pojmu

Územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie nejsou jakožto územně plánovací podklady výslovně závazné, ale odchýlení od nich musí být podepřeno řádným odůvodněním, prokazujícím, že nové řešení je z pohledu cílů a úkolů územního plánování kvalitnější.

Problematiku územních studií řeší stavební zákon (č.183/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 25, § 30 a § 166 odst. 3.

Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství 

Územní studie krajiny byla pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (dále také „ORP NMnM“), tj. vedle území Nového Města nad Metují i pro území dalších 12 obcí – mapa ZDE.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Nové Město nad Metují (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Současně se studií krajiny se postupně pořízují územní studie veřejných prostranství. Na základě spolupráce pořizovatele se zástupci jednotlivých obcí se do tohoto procesu zapojilo Nové Město nad Metují, Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav a Provodov-Šonov. V rámci těchto sídel bylo vytipováno celkem 39 lokalit – interaktiuvní mapa ZDE.


Na pořízení výše uvedených územních studií je čerpáno z finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (více v oddílu Projekty financované z EU – ZDE).

logo

 

Použité zkratky:

  • NMnM  Nové Město nad Metují
  • ORP    obec s rozšířenou působností
  • ÚS       územní studie
  • ÚSVP   územní studie veřejného prostranství

S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Miloše Skalského, Odbor výstavby a regionálního rozvoje.

ÚS Koruna - Nové Město nad Metují

2401 KORUNA_ÚZEMNÍ STUDIE_NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,92 MB
Staženo: 161×

ÚS Václavice - pod tratí

UZEMNI_STUDIE_POD_TRATI.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 235,32 MB
Staženo: 159×

Studie systému veřejných prostranství Krajské předměstí

Studie systému veřejných prostranství Krajské předměstí .zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 201,02 MB
Staženo: 95×

Urbanisticko-architektonická studie v areálu bývalých kasáren Nové Město nad Metují

Urbanisticko-architektonická studie v areálu bývalých kasáren Nové Město nad Metují.rar
Typ souboru: RAR Archiv, Velikost: 363,75 MB
Staženo: 109×

ÚS Slavoňov – zastavitelná plocha Z16 (aktualizace 2023)

územní studie - aktualizace číslo 2 - final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 884,95 kB
Staženo: 112×

ÚS – Studie budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš

US Poloostrov Rozkos.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 31,59 MB
Staženo: 203×

ÚS Revitalizace parku Jiráskovy sady

US Jiraskovy sady.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 454,76 MB
Staženo: 242×

ÚS Krčínské návrší

US_Krcinske-navrsi.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 79,93 MB
Staženo: 428×

ÚS Spy (Z.S5) – příloha

Spy_Z.S5 US-03 Priloha.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 812,01 kB
Staženo: 370×

ÚS Spy (Z.S5) – veřejné prostranství

Spy_Z.S5 US-02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,65 MB
Staženo: 505×

ÚS Spy (Z.S5) – hlavní výkres

Spy_Z.S5 US-01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB
Staženo: 527×

ÚS Spy (Z.S5) – textová část

Spy_Z.S5 US-00 Text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,38 MB
Staženo: 661×

USVP Bohuslavice – severně od kostela

USVP-Bohuslavice-5-zakostelem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,44 MB
Staženo: 870×

USVP Bohuslavice – okolí vodní nádrže

USVP-Bohuslavice-4-nadrz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,5 MB
Staženo: 479×

USVP Bohuslavice – u zdravotního střediska

USVP-Bohuslavice-3-zdrav_stredisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,28 MB
Staženo: 477×

USVP Bohuslavice – u domova pro seniory

USVP-Bohuslavice-2-seniordum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,59 MB
Staženo: 601×

USVP Bohuslavice – u obecního úřadu

USVP-Bohuslavice-1-u_obecniho_uradu-FIN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,24 MB
Staženo: 798×

ÚSVP NMnM - Bořetín-Klosova

USVP Boretin-Klosova.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 228,03 MB
Staženo: 513×

USVP NMnM – Spy

USVP Spy.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 125,71 MB
Staženo: 492×

USVP NMnM – nám. 17. listopadu

US 17.listopadu.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 115,9 MB
Staženo: 465×
Zobrazeno 1-20 ze 45

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč