město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Břetislav Vlček
Datum vložení: 9. 2. 2024

Vážený pane Vlčku,

děkuji za Váš dotaz, který mě utvrzuje v tom, že osud novoměstského zámku zajímá většinu občanů, kteří si zároveň přejí, aby zůstal nadále otevřen veřejnosti. Z mého prvního jednání s ministrem kultury panem Mgr. Martinem Baxou vyplynulo, že Ministerstvo kultury v současné době nedisponuje volnými finančními prostředky na odkup. Jsem však rád, že pan ministr projevil ochotu v jednáních dále pokračovat a hledat nějaké cesty, jak by to přeci jenom šlo. Také přijal pozvání k nám do města přímo na zámek a já pevně věřím, že se nakonec přece jen nějaká cesta najde.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 13. 2. 2024
Autor: Břetislav Vlček
Datum vložení: 9. 2. 2024

Vážený pane Vlčku,

rozpočet města na rok 2024 byl schválen v příjmech ve výši 268,5 mil. Kč, ve výdajích ve výši 368,5 mil. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu ve výši 100 mil. Kč je pokrytý přebytky hospodaření minulých let. Rozpočet Oddělení rozvoje města je schválený ve výši 136,8 mil. Kč. Tento rozpočet zahrnuje jak položky, které by měly být v letošním roce dokončeny, tak i přípravné projektové práce nebo zahájení rozsáhlejších investičních akcí. Konečná a úplná realizace všech schválených položek v rozpočtu uvedených pak bude v řádech několika set milionů.

Pokud potřebujete podrobnější informace, naleznete je na webu města:

Rozpočet města - Nové Město nad Metují - oficiální stránky (novemestonm.cz)

Investiční akce a projekty - Nové Město nad Metují - oficiální stránky (novemestonm.cz)

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 23. 2. 2024
Autor: Jiří Procházka
Datum vložení: 6. 2. 2024

Dobrý den pane Procházko,

na základě Vašeho dotazu se pokusím doplnit odpověď panu Klučkovi. V první řadě chci vyjádřit potěšení na tím, že Oáza je vlastním zařízením města. Není to totiž obvyklé pro města naší velikosti. Ve svém dotazu správně upozorňujete, že zřizovatel v období před uplynutím 6 let výkonu práce ředitele MŮŽE vyhlásit na toto místo výběrové řízení (s tím souvisí nutnost současně stávajícího ředitele odvolat), ale znamená to, že také NEMUSÍ. Cílem konkurzů je prověřit, zda představitel organizace, vykonávající již řadu let řídící funkci, je tou nejvhodnější osobou i pro další funkční období. Výběrové řízení je tedy formou bilancování minulého období a představení vizí a plánů rozvoje PO do nového období. Jde o nastavení si očekávání RM (oprávněný a odpovědný orgán za jmenování či odvolávání ředitelů PO) a představitele PO na dalších 6 let. Tak, aby byl zvolen nejvhodnější kandidát a tím pádem mohla občanům města být kontinuálně nabízena nejkvalitnější možná služba. Stávající ředitelé se samozřejmě mohou konkurzních řízení zúčastnit. Výše popsaný proces je standardní, zcela běžný, ředitelé, kteří v předchozím období vedli PO se do VŘ obvykle hlásí. Budeme rádi, pokud se prokáže, že právě oni jsou tou nejvhodnější osobou k výkonu funkce ředitele(ky). Na závěr bych chtěl znovu zdůraznit, že je nutné pohlížet na pracovní pozice, a ne na konkrétní osoby. Takže to není o tom, jestli „se něco děje či neděje v Oáze“. Stejně to platí i v muzeu.

S pozdravem

Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 16. 2. 2024
Autor: Břetislav Vlček
Datum vložení: 2. 2. 2024

Vážený pane Vlčku,

děkujeme za Váš dotaz. Část mého vyjádření z předmětného jednání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, kterou uvádíte, byla jen jednou z řady dalších argumentů, proč do rozpočtu na rok 2024 nebyla částka na realizaci zateplení bytového domu zahrnuta. Přednost dostávají opatření na budovách města, která jsou i městem jako takovým využívána. Tedy že výdaj (investice) do zateplení objektu přinese následně rychle úspory na výdajích za energie (hrazené z rozpočtu města). V tomto smyslu postupujeme generálně, ne tedy v tomto případě, který uvádíte. Dovolím si doplnit ještě jednu poznámku, že dotace na zateplení jsou v současné době podstatně nižší, než např. dotace na FTE či revitalizaci parků. Proto takové položky dostaly přednost. Současně očekáváme že v příštích 1-2 letech podpora zateplení obálek budov zlepší a investice do zlepšení kvality bytového fondu bude efektivnější. Také expiraci vypracované projektové dokumentace si ohlídáme.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 7. 2. 2024
Autor: jindrich sochor
Datum vložení: 1. 2. 2024

Vážený pane Jindřichu,

ano, Husovo náměstí je otevřené pro automobily.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 2. 2. 2024
Autor: Adam Rousek
Datum vložení: 30. 1. 2024

Vážený pane Rousku,

zasíláme Vám odpovědi na Vaše dotazy týkající se Univerzity 3. věku v Novém Městě nad Metují:

1. V jakém období a kde se semináře konají?

V zimním semestru od října do prosince, v letním semestru od února do května, vždy 6 přednášek.

2.Kolik lidí se jich obvykle účastní?

Cca 50 lidí.

3. Kolik stojí jeden semestr?

Jeden semestr stojí 400 Kč.

4. Jakým způsobem se provádí úhrada za semestr?

Hotově nebo převodem z účtu.

5. Témata přednášek jsou každý rok jiná?

Ano. V současné době se koná kurz Každodenní život v barokních Čechách.

6. Může se ho účastnit i osoba na invalidním vozíků, která ale nedosahuje důchodového věku s průkazem ZTP /P?

Ano.

7. Jak se vybírají témata přednášek? Jaká témata by mě zajímala?: zeměpisné, cestopisné, psychologie, zdravotnická témata. Atd.

Studenti si volí téma na konci semestru.

8. Přednášky probíhají pouze osobně anebo je možné sledovat po zaplacení i on line?

Přednášky je možné sledovat z domu on-line.

 

S pozdravem

Ing. Lucie Hoffmannová - vedoucí Oddělení školství a sportu, 2. 2. 2024
Autor: Michal Klučka
Datum vložení: 28. 1. 2024

Vážený pane Klučko,

pro pochopení podstaty této věci je třeba vnímat širší souvislosti. V první řadě nahlížejme na pracovní pozice, a ne na konkrétní osoby. Záměrem úprav vnitřních předpisů, týkajících se všech příspěvkových organizací (PO) města, je sjednotit pravidla pro vyhlašování konkurzů na ředitele PO. Pro školská zařízení tento systém funguje již roky. Je upraven Školským zákonem a za dlouhá léta se osvědčil. Předpis schválený Radou města (RM) pro PO - neškolská zařízení - vychází a je velmi podobný právě osvědčenému předpisu dle Školského zákona. V obou předpisech musí, dle odborného výkladu právničky města, procesu konkurzu předejít odvolání stávajícího ředitele. Jedná se tedy o procesně-technický a nezbytný úkon.

Co v předpise pro PO vždy bylo a zůstává i do budoucna je, že RM může odvolat ředitele zcela bez udání důvodu. Toto ustanovení ale přijde současné RM poměrně tvrdé, doposud ho nevyužila a nemá ambice ho využít. Nově, dle mého, je toto naopak částečně eliminováno, změkčeno a dává to řediteli větší jistotu, že pokud se nestane něco nepředvídatelného, nebude během funkčního období 6 let odvolán. Pokud je vedení v rámci 6letého cyklu bezvadné, je velmi pravděpodobné, že stávající ředitel bude znovu vybrán. Tento systém zaručuje maximální efektivitu ve vedení jednotlivých PO. Zkrátka nastavujeme systém, který bude fungovat napříč i dalšími volebními obdobími.

Také nevím, z jakých informací vycházíte, ohledně Vámi zmiňovaného „šlápnutí vedle“ při výběru tajemníka. Pan Petr Tyč zde zastával funkci více než 20 let a po dovršení důchodového věku do něho odešel. Následovalo standardní vypsání výběrového řízení (VŘ) na tuto pozici. Protože jsme si vědomi důležitosti této funkce, celý proces jsme konzultovali s ředitelem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který se i VŘ osobně účastnil jako člen komise. Těžko nám vyčítat, že vybraná osoba ze dvou uchazečů, na které se komise jednohlasně shodla, se legitimně rozhodla ve zkušební lhůtě dále nepokračovat. Protože cítíme nutnost tuto zásadní pozici obsadit co nejkvalitněji a zároveň nejrychleji, rozhodli jsme se, mimo procesu obvyklého standardního vypsání VŘ, požádat o spolupráci profesionální agenturu. Ta pro nás sama aktivně oslovuje potenciálně vhodné kandidáty. Jsme si jisti, že právě proto tentokráte budeme vybírat z více než dvou žadatelů a věříme, že následně vybraný kandidát bude vykonávat svoji práci ku prospěchu úřadu, zaměstnanců úřadu, a především ke spokojenosti občanů města.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024
Autor: Jonáš Balcar a Lukáš Minár
Datum vložení: 28. 1. 2024

Vážený pane Balcare, vážený pane Mináre,

děkuji Vám za pozitivní zpětnou vazbu i pravidelnou účast na přednáškách v knihovně. Mám pro Vás radostnou zprávu, že od února začínáme nový cyklus přednášek pana doktora Čecha, tentokrát o jeho cestovatelských zážitcích.

S pozdravem

Mgr. Lucie Kunteová - ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují, 2. 2. 2024
Autor: Petra Dostálová
Datum vložení: 26. 1. 2024

Vážená paní Dostálová,

odpověď na Váš dotaz ze dne 26.01.2024 naleznete u Vašeho dotazu ze dne 29.12.2023 (viz tato sekce „Dotazy a odpovědi“).

S pozdravem

Ing. Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024
Autor: Josef Novák
Datum vložení: 25. 1. 2024

Vážený pane Nováku,

v současné době není v plánu provést úpravu parkovacích míst. Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schválilo do rozpočtu Odboru výstavby a regionálního rozvoje položku na zpracování územní studie veřejného prostranství. Součástí studie je řešit nejenom dopravu v klidu (parkování), ale také dopravní vazby na další území, veřejný prostor, zeleň, mobiliář apod. Vše za účelem, aby vznikl koncepční materiál, podle kterého lze dál postupovat. Následně zvolit priority konkrétní území např. parkování, aby bylo více funkční a nebylo ostudou této lokality, tak jak uvádíte. S čímž i souhlasíme. Zároveň je třeba připomenout, že veřejný prostor prioritně neslouží k parkování soukromých vozidel.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 7. 2. 2024

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
12
23
11
24
11
25
11
26
12
27
12
28
11
29
13
30
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč