město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Rousek Adam
Datum vložení: 6. 6. 2024

Vážený pane Rousku,

průběh zkoušky sirén je řízen centrální pro celou Českou republiku, takže jej nemůžeme nijak ovlivnit. Jednotný systém varování a vyrozumění je určen především pro krizové situace (povodeň, škodliviny v ovzduší atd.). Z tohoto důvodu zazní nejprve siréna (kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin), která Vás upozorní, že se něco děje, a následuje verbální informace, o které nebezpečí se jedná a jak se mají občané zachovat (evakuace, ukrytí atd.). Pravidelná zkouška sirén probíhá v rámci přípravy na krizové situace. Aby sirény občany nevyděsily, zkouška probíhá vždy první středu v měsíci a sirény vydávají táhlý nepřerušovaný tón.

S pozdravem

Mgr. Hana Ježdíková - referentka Odboru správy úřadu, 10. 6. 2024
Autor: Antonín Vymetálek
Datum vložení: 26. 5. 2024

Vážený pane Vymetálku,

o počtu a umístění kamer rozhodla minulá vedení města, a to vždy s ohledem na možnosti vyplývající z faktu, že město je městskou památkovou rezervací. Vzhledem k tomu, že současné vedení města řeší jiné priority, v tomto volebním období neuvažuje záležitost týkající se webkamer otvírat.

S pozdravem

Ing. Pavel Benirške - referent Oddělení informatiky, Odbor správy úřadu, 28. 5. 2024
Autor: Rousek Adam
Datum vložení: 10. 5. 2024

Vážený pane Rousku,

k Vašemu prvnímu dotazu mohu uvést, že v současné době je křižovatka tzv. "U Papežů" v dočasném režimu. Jelikož se provoz řízený semafory osvědčil, tak na podzim letošního roku, bude zařízení předěláno do trvalého stavu a právě zvuková signalizace pro přecházející bude doplněna.

V rámci druhého dotazu týkajícího se mostu na Osmě, mohu potvrdit vzrůstající nárůst dopravní nehodovosti zejména zahraničních nákladních vozidel. Stav se podstatně zhoršil poté, co polští dopravci začali najímat řidiče z exotických zemí. Tito řidiči jezdí podle nevyhovujících navigací, které mají v mobilním telefonu. Královéhradecký kraj, jakož majitel silnice II/308, již reagoval rozmístěním velkých reflexních dopravních značek (dokonce za to byl kritizován, že je okolí zamořeno dopravním značením). Ukazuje se ovšem, že i tato opatření jsou nedostačující a jsem přesvědčen, že krajští dopravní odborníci se celou záležitostí zabývají. Jakmile budu mít možnost jednat se zástupcem Dopravního inspektorátu, tak mu i Váš návrh zkusím navrhnout. Zároveň ovšem musím dodat, že řidič musí sledovat dopravní značení, a to zvlášť v lokalitě, kterou projíždí poprvé. Pokud by tedy řidič dělal to co má, tak zde nemusíme nic řešit!

S přáním hezkého dne

Miloš Kratěna

vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují

 

 

Vážený pane Rousku,

k Vašemu třetímu dotazu - kanalizační vpusti na komunikacích v majetku města jsou pravidelně kontrolovány. Je-li to v silách pracovníků Technických služeb (dále jen "TS") jsou koše čištěny. Není-li tomu tak, k čištění objednáváme odbornou firmu, tj. společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. V dnešní době jsou deště spíš přívalové a může se stát, že ani vyčištěná kanalizační vpusť takové množství vody nepobere. Ví-li občan Nového Města nad Metují o případu, že je vpusť plná, může nás kontaktovat přímo na telefonním čísle vedoucího TS (Ing. Michal Vodžák): 605 201 091.

S pozdravem

Hana Raichová

Technické služby města Nové Město nad Metují

23. 5. 2024
Autor: Hana Malá
Datum vložení: 23. 4. 2024

Vážená paní Malá,

realizace stavby rekonstrukce komunikace v ul. Čelakovského je podmíněna realizací přeložky NN ČEZ Distribuce a. s. Realizace rekonstrukce komunikace je zařazena v rozpočtu města na rok 2024 dle předpokládaného termínu realizace akce ČEZ Distribuce a. s. Nyní jsme obdrželi aktuální informaci, že realizace akce ČEZ byla přesunuta na 1. čtvrtletí roku 2025, bude tedy i akce rekonstrukce komunikace přesunuta na příští rok.

S pozdravem

Ing. Pavel Korda - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 30. 4. 2024
Autor: Klamtová
Datum vložení: 20. 4. 2024

Vážená paní Klamtová,

na základě Vašeho dotazu jsem konzultoval situaci s našimi zahradníky, kteří pivoňkové keře posekali. Nebylo naším záměrem pivoňky poškodit, ale budeme pro rostliny hledat vhodnější místo. Co se týče javorů, nestříháme je každý rok, ale každý druhý - střídá se 1 rok vrchní část města (ul. Komenského atd.) a 2. rok spodní část města (Krčín). V ul. Nábřežní je stříhání javorů prováděno tak, aby byl umožněn bezproblémový průjezd hasičské cisterny k městské studni. Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 25. 4. 2024
Autor: Petr Martínek
Datum vložení: 19. 4. 2024

Vážený pane Martínku,

výsledek měření ještě nemáme k dispozici. Jakmile nám bude poskytnut, tak jej uveřejním v Novoměstském zpravodaji. Získat všechna povolení pro schválení stálého měření rychlosti vozidel je velmi zdlouhavý proces, který spočívá právě i ve sbírání dat v různých ročních obdobích. V létě se na místo s kontrolním měřením ještě vrátíme, abychom získali ucelený přehled o situaci v této ulici.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24. 4. 2024
Autor: Benešová
Datum vložení: 16. 4. 2024

Vážená paní Benešová,

stejně jako Vás i nás trápí absence dnes jinde běžné bezkontaktní myčky a nabíjecí stanice v našem městě. Taková zaostalost by se bohužel jistě našla i v mnoha jiných odvětvích. Soukromý sektor v této problematice zajisté hraje jednu z hlavních rolí, ale bez součinnosti s městem se to neobejde. Hlavní úlohou města je totiž vytvořit podmínky soukromníkům, aby mohli své aktivity realizovat. A právě to tu mnoho let drhlo. Věřím, že se ale blýská na lepší časy. Za našeho působení se toto aktivně snažíme zlepšit. Dnes se již dokončuje myčka Na Osmě a připravuje se další v Náchodské ulici vedle nového Eltonu. LIDL je vyprojektován. Zde to viselo na registraci studie celého území zvaného Koruna (v soukromém vlastnictví). Tato studie byla po mnoha letech nedávno konečně zaregistrovaná, proto by se i toto mělo pohnout z místa. Ohledně dobíjecích stanic jsme oslovili již několik firem a chtěli bychom v nejbližší době vybrat dodavatele. První místo by mohlo vzniknout na parkovišti pod úřadem.

S pozdravem

Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 30. 4. 2024
Autor: Martina Šmídová
Datum vložení: 15. 4. 2024

Vážená paní Šmídová,

Městská policie Nové Město nad Metují v průběhu sobotní noci nepřijala žádnou stížnost na hlasitou hudbu ani na ohňostroj z lokality Krčín. Rovněž nám není známo, že by se měl v den, který zmiňujete, konat nějaký ohňostroj. V podobných případech Vás prosím o neprodlené kontaktování Městské policie (tel.: 605 201 093) či Policie ČR, aby bylo možné celou událost objasnit a zjednat pořádek.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 19. 4. 2024
Autor: Eva Habrmanová
Datum vložení: 9. 4. 2024

Vážená paní Habrmanová,

za Technické služby děkujeme, protože pozitivních odpovědí nedostáváme mnoho, a proto každé poděkování se u nás cení dvojnásobně. Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Michal Vodžák - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 12. 4. 2024
Autor: Martin
Datum vložení: 4. 4. 2024

Vážený pane Martine,

v současné době není městem Nové Město nad Metují uzavřen žádný konkrétní termín instalace dobíjecí stanice. V této oblasti je výrazně aktivnější soukromý sektor.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 8. 4. 2024

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
12
23
11
24
11
25
11
26
12
27
12
28
11
29
13
30
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč