město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor: Adam Rousek
Datum vložení: 30. 1. 2024

Vážený pane Rousku,

zasíláme Vám odpovědi na Vaše dotazy týkající se Univerzity 3. věku v Novém Městě nad Metují:

1. V jakém období a kde se semináře konají?

V zimním semestru od října do prosince, v letním semestru od února do května, vždy 6 přednášek.

2.Kolik lidí se jich obvykle účastní?

Cca 50 lidí.

3. Kolik stojí jeden semestr?

Jeden semestr stojí 400 Kč.

4. Jakým způsobem se provádí úhrada za semestr?

Hotově nebo převodem z účtu.

5. Témata přednášek jsou každý rok jiná?

Ano. V současné době se koná kurz Každodenní život v barokních Čechách.

6. Může se ho účastnit i osoba na invalidním vozíků, která ale nedosahuje důchodového věku s průkazem ZTP /P?

Ano.

7. Jak se vybírají témata přednášek? Jaká témata by mě zajímala?: zeměpisné, cestopisné, psychologie, zdravotnická témata. Atd.

Studenti si volí téma na konci semestru.

8. Přednášky probíhají pouze osobně anebo je možné sledovat po zaplacení i on line?

Přednášky je možné sledovat z domu on-line.

 

S pozdravem

Ing. Lucie Hoffmannová - vedoucí Oddělení školství a sportu, 2. 2. 2024
Autor: Michal Klučka
Datum vložení: 28. 1. 2024

Vážený pane Klučko,

pro pochopení podstaty této věci je třeba vnímat širší souvislosti. V první řadě nahlížejme na pracovní pozice, a ne na konkrétní osoby. Záměrem úprav vnitřních předpisů, týkajících se všech příspěvkových organizací (PO) města, je sjednotit pravidla pro vyhlašování konkurzů na ředitele PO. Pro školská zařízení tento systém funguje již roky. Je upraven Školským zákonem a za dlouhá léta se osvědčil. Předpis schválený Radou města (RM) pro PO - neškolská zařízení - vychází a je velmi podobný právě osvědčenému předpisu dle Školského zákona. V obou předpisech musí, dle odborného výkladu právničky města, procesu konkurzu předejít odvolání stávajícího ředitele. Jedná se tedy o procesně-technický a nezbytný úkon.

Co v předpise pro PO vždy bylo a zůstává i do budoucna je, že RM může odvolat ředitele zcela bez udání důvodu. Toto ustanovení ale přijde současné RM poměrně tvrdé, doposud ho nevyužila a nemá ambice ho využít. Nově, dle mého, je toto naopak částečně eliminováno, změkčeno a dává to řediteli větší jistotu, že pokud se nestane něco nepředvídatelného, nebude během funkčního období 6 let odvolán. Pokud je vedení v rámci 6letého cyklu bezvadné, je velmi pravděpodobné, že stávající ředitel bude znovu vybrán. Tento systém zaručuje maximální efektivitu ve vedení jednotlivých PO. Zkrátka nastavujeme systém, který bude fungovat napříč i dalšími volebními obdobími.

Také nevím, z jakých informací vycházíte, ohledně Vámi zmiňovaného „šlápnutí vedle“ při výběru tajemníka. Pan Petr Tyč zde zastával funkci více než 20 let a po dovršení důchodového věku do něho odešel. Následovalo standardní vypsání výběrového řízení (VŘ) na tuto pozici. Protože jsme si vědomi důležitosti této funkce, celý proces jsme konzultovali s ředitelem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který se i VŘ osobně účastnil jako člen komise. Těžko nám vyčítat, že vybraná osoba ze dvou uchazečů, na které se komise jednohlasně shodla, se legitimně rozhodla ve zkušební lhůtě dále nepokračovat. Protože cítíme nutnost tuto zásadní pozici obsadit co nejkvalitněji a zároveň nejrychleji, rozhodli jsme se, mimo procesu obvyklého standardního vypsání VŘ, požádat o spolupráci profesionální agenturu. Ta pro nás sama aktivně oslovuje potenciálně vhodné kandidáty. Jsme si jisti, že právě proto tentokráte budeme vybírat z více než dvou žadatelů a věříme, že následně vybraný kandidát bude vykonávat svoji práci ku prospěchu úřadu, zaměstnanců úřadu, a především ke spokojenosti občanů města.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024
Autor: Jonáš Balcar a Lukáš Minár
Datum vložení: 28. 1. 2024

Vážený pane Balcare, vážený pane Mináre,

děkuji Vám za pozitivní zpětnou vazbu i pravidelnou účast na přednáškách v knihovně. Mám pro Vás radostnou zprávu, že od února začínáme nový cyklus přednášek pana doktora Čecha, tentokrát o jeho cestovatelských zážitcích.

S pozdravem

Mgr. Lucie Kunteová - ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují, 2. 2. 2024
Autor: Petra Dostálová
Datum vložení: 26. 1. 2024

Vážená paní Dostálová,

odpověď na Váš dotaz ze dne 26.01.2024 naleznete u Vašeho dotazu ze dne 29.12.2023 (viz tato sekce „Dotazy a odpovědi“).

S pozdravem

Ing. Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024
Autor: Josef Novák
Datum vložení: 25. 1. 2024

Vážený pane Nováku,

v současné době není v plánu provést úpravu parkovacích míst. Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schválilo do rozpočtu Odboru výstavby a regionálního rozvoje položku na zpracování územní studie veřejného prostranství. Součástí studie je řešit nejenom dopravu v klidu (parkování), ale také dopravní vazby na další území, veřejný prostor, zeleň, mobiliář apod. Vše za účelem, aby vznikl koncepční materiál, podle kterého lze dál postupovat. Následně zvolit priority konkrétní území např. parkování, aby bylo více funkční a nebylo ostudou této lokality, tak jak uvádíte. S čímž i souhlasíme. Zároveň je třeba připomenout, že veřejný prostor prioritně neslouží k parkování soukromých vozidel.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 7. 2. 2024
Autor: Antonín Vymetálek
Datum vložení: 22. 1. 2024

Vážený pane Ing. Vymetálku, CSc.,

souhlasíme s Vámi, že je třeba řešit bezpečné přecházení pro pěší na takto složité křižovatce. Je však potřeba nejprve několik věcí vysvětlit.

Řešení problematiky není to o pouhém „svévolném“ vyznačení přechodů pro pěší. Umístění samotného přechodu podléhá splnění platných předpisů, následně schvalovacím procesům a o zodpovědnosti, kde vlastně je možné bezpečně pěší navést s ohledem na všechny souvislosti. Platí také to, že navržené řešení by mělo být následně bylo také i využíváno (otázka „docházkových vzdáleností“). Měli jsme a máme v plánu - po vyhodnocení a rozhodnutí o umístění semaforů na křižovatce U Papežů „na trvalo“ (očekáváme kladné rozhodnutí) – provést nové posouzení stavu ve spojitosti se semafory a přechody pro chodce. Toto vyhodnocení provedou dopravní inženýři. Pokud bude smysluplné a možné umístit přechod tak, jak navrhujete, uděláme to (přestože před instalací semaforů v ul. Na Strážnicí přechod nebyl).

Dále si ještě dovoluji zmínit majetkovou otázku, tedy že silnice a část pozemků patří do majetku kraje (tedy ne města). Věříme ale, že i tam případnou podporu bychom získali i tam. Důležité je však zmínit, že před několika lety došlo k rekonstrukci přilehlých krajských silnic včetně křižovatky a je tam po určitou dobu dle dotačních podmínek (pravidel) doba udržitelnosti projektu, což je také jisté omezení, které je třeba brát v potaz.

 

Aktualita ze dne 09.02.2024:

Na křižovatce U Papežů proběhla schůzka s panem por. Bc. Kultem (DI). Z debaty na místě vyplynulo, že s vysokou pravděpodobností již žádný další přechod nebude povolen, maximálně místo pro přecházení. I u místa pro přecházení může být umístěn semafor, řešení ale přinese komplikace pro samotný provoz vč. prodloužení časových prodlev. Jsme domluveni, že necháme zpracovat projekt s návrhem (viz text v prvním odstavci), který bude znovu projednán, a následně bude přijato rozhodnutí.

 

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 15. 2. 2024
Autor: Lada Novotná
Datum vložení: 18. 1. 2024

Vážená paní Novotná,

na základě Vašeho podnětu bylo provedeno místní šetření a teď je třeba uvedený požadavek projednat s Dopravním inspektorátem PČR Náchod. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.

S pozdravem

Ing. Pavel Korda - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 5. 2. 2024
Autor: Zdeňka Vacková
Datum vložení: 11. 1. 2024

Vážená paní Vacková,

údržba zeleně v našem městě má svá pravidla a probíhá koordinovaně. Proto žádný strom není bezdůvodně pokácen. Prioritně proces řídí vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále jen „TS“), který má vysokoškolské vzdělání tohoto zaměření. Ke kácení stromů rostoucích mimo les je od určité velikosti třeba příslušného povolení státní správy, v tomto případě Oddělení životního prostředí, který obvykle následně vyžaduje náhradní výsadbu. V neposlední řadě tu máme i podněty od jednotlivých občanů, které komunikujeme na pravidelných schůzkách s TS. Při větších zásazích máme možnost si vyžádat i odborné posouzení v Komisi životního prostředí. V tomto konkrétním případě byla odstraněna Líska turecká (Corylus colurna), která byla uschlá a 2 ks Třešně křovité (Prunus fruticosa) - jedna měla trhlinu v kmeni a druhá byla prorostlá houbou. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o jejich pokácení.

S pozdravem

Ing. Milan Slavík - starosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024
Autor: Jiří Procházka
Datum vložení: 10. 1. 2024

Vážený pane Procházko,

děkujeme za Váš podnět. Technické problémy dotazníku, o kterých píšete, byly ihned po zjištění odstraněny. Obdržíme-li dotazník, u kterého budou zaškrtnuty všechny odpovědi, nebude do vyhodnocování započítán. V případě zaškrtnutí odpovědi ne, může respondent dotazník ihned odeslat. Bude-li však chtít zodpovědět zbývající otázky, je mu to umožněno. Vzhledem k tomu, že je předpoklad zahájení provozu dětské skupiny pro děti ve věku 1-3 roky začátkem roku 2026, otázku na stávající využívání dětské skupiny jsme v dotazníku neuváděli. Kromě on-line ankety probíhá současně i sběr dotazníků v tištěné podobě. Vyhodnocení celé ankety proběhne až po ukončení sběru. Cílem dotazníku je zjistit zájem o nové zařízení v Krčíně a preference zájemců.

S pozdravem

Ing. Žaneta Marvánová - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 18. 1. 2024
Autor: Eva Habrmanová
Datum vložení: 8. 1. 2024

Vážená paní Habrmanová,

k Vašemu dotazu ohledně kontejnerového stanoviště vedle restaurace U Trunečků uvádím následující:

 

ŘEŠENÍ TRVALÉ (horizont 1-2 roky)

1. na křižovatce „U Papežů“ máme nové smart semafory … ve zkušebním provozu (odhad cca půl roku) s připojením vzduchem

2. zkušební provoz bude vyhodnocen, pokud pozitivně (což předpokládáme) budou kabely a stojany zabudovány do země… tedy budou znovu řešeno přesné umístění

3. to bude jeden z výstupů pro studii parkování a zeleně v oblasti od viaduktu ke křižovatce „U Papežů“

4. součástí řešení bude i umístění kontejnerů na odpady

- zabezpečení proti větru a zlepšení vizuální stránky

- je zvažována i varianta přesunu za viadukt k Paliva Jelen

5. následně bude návrh diskutovat a proveden s předkladem v r. 2025

 

ŘEŠENÍ KRÁTKODOBÉ

1. Již měsíce se snažíme o větší dohled nad plněním kontejnerů

2. bohužel se zlepšení především v krátkých časových úsecích během týdne nedaří. Ve městě mámě několik míst - toto je jedno z nich - kam zajíždějí občané auty s plným zavazadlovým prostorem odpadků, a jsou schopni třeba i celý kontejner naplnit jednorázově

3. což následně vytváří stav, že např. ve čtvrtek odpoledne a v pátek jsou odpadky kolem nádob, protože občané je tam ponechají, i když je kontejner již plný

4. zaměříme se také na ukládání odpadů podnikateli

 

ŘEŠENÍ PREVENTIVNÍ & REPRESIVNÍ

1. paní Habrmanová, vězte, že mne tato věc trápí stejně jako Vás, protože i až před mým domem jsou někdy větrem zaneseny odpady. S vedoucím TS panem Ing. Vodžákem jsem věc opakovaně řešil a nadále budu situaci sledovat

2. další možností je „vlastní příklad“, o což se každý týden snažím - vytahuji např. z kontejneru papírové krabice „plné vzduchu“ a skládám je. Někteří občané to tak nevnímají a vhodí do kontejnerů věci „bez ladu / skladu“. Bohužel, takových, kteří by to po nich skládali je menšina, proto je stav takový, jak popisujete

3. záměrem města je v letošním roce přispět k edukaci občanů (např. via Novoměstský zpravodaj) k tomu, jak s odpady zacházet, jak je v ukládat do kontejnerů vč. vysvětlení, jaké finanční prostředky stojí město a potažmo občany nekvalitní třídění odpadů

4. samozřejmě je možno použít i represivní prostředky, jako kamerový systém u sběrných míst

5. represe je ale vždy až poslední možností, jak dosáhnout nápravy a v současné době ji město nezvažuje.

 

S pozdravem

Ing. Aleš Vrátný - místostarosta města Nové Město nad Metují, 5. 2. 2024

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
15
2
14
3
14
4
15
5
15
6
15
7
16
8
12
9
11
10
11
11
11
12
11
13
14
14
13
15
13
16
12
17
12
18
13
19
13
20
13
21
13
22
14
23
12
24
12
25
12
26
12
27
12
28
13
29
14
30
13
31
13
1
11
2
11
3
10
4
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč