město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Rozsudky Krajského soudu ve věci zrušení části ÚP NMNM

Dne 4. října 2019 Krajský soud v Hradci Králové vyhlásil rozsudky ve věci dvou návrhů na zrušení částí Územního plánu našeho města. Plné znění rozsudku Krajského soudu číslo 30A33/2019-106 a rozsudku Krajského soudu číslo 30A 72/2019-121 město obdrželo dne 18. října 2019.

První z návrhů, který podal Ing. V. Z., se týkal navrženého koridoru silnice I/14 na území města a dále rozvojových ploch v ul. Černčická a v oblasti bývalé cihelny v Krčíně. Druhý návrh, podaný Ing. V. Z. a paní P. Z. se týkal stanovení podmínek pro využití ploch (plochy bydlení v rodinných domech velikost 700 m2 a podíl zeleně 55 % a plochy občanského vybavení max. 2 000 m2 zastavěné plochy) a dále plochy pro dopravní napojení zastavitelných ploch směrem k Přibyslavi.

Pro město je velmi podstatnou a zároveň velmi potěšující skutečností, že oba návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty a Krajský soud v Hradci Králové tak potvrdil zákonnost napadených částí platného územního plánu. Veškeré návrhové body navrhovatelů byly vyhodnoceny jako nedůvodné.

Dne 8. října 2019, tedy ještě předtím, než byla písemná vyhotovení rozsudků účastníkům doručena, se navrhovatel Ing. V. Z. obrátil na starostu města a členy Zastupitelstva města Nové Město nad Metují se svojí interpretací závěrů, ke kterým soud dospěl v souvislosti s obchvatem města, a tuto svou dezinterpretaci následně rozvinul i v médiích. Starosta reagoval na tento podnět dopisem dne 14. října 2019. Věříme, že na základě výzvy, která byla Ing. V. Z. zaslána, se Ing. V. Z. zúčastní nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, kde svá tvrzení vysvětlí a doloží. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným níže spíše očekáváme, že se za své nepravdivé výroky omluví.

Není totiž pravdivé tvrzení Ing. V. Z., že při vyhlašování rozsudku k obchvatu města bylo předsedou senátu sděleno: „Úprava vztahů řešených v územním plánu je výsostným právem samosprávy obce“. Skutečnost je taková, že s námitkou navrhovatele, týkající se vymezení územní rezervy pro jižní obchvat města, se soud vypořádal v Rozsudku č. j. 30 A 33/2019-106 (body 55 až 62). Zde mimo jiné citoval část odůvodnění z platného územního plánu, kde je vysvětleno, že vymezení územní rezervy, která nemá oporu v nadřazené územně-plánovací dokumentaci (Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje), není možné. Odůvodnění této námitky pořizovatelem územního plánu soud vyhodnotil jako nadstandardně podrobné, věcné a racionální, vyvracející navrhovatelem podanou námitku. Tímto konstatováním soudu je jednoznačně potvrzeno, že postup města při pořizování územního plánu byl správný. Ve vztahu k Ing. V. Z. zmiňovaným výsledkům místního referenda bylo možno postupovat až následnými kroky, které byly učiněny. Již v březnu letošního roku byl na základě přijatého usnesení Zastupitelstva města Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podán podnět na změnu Zásad územního rozvoje kraje, na který již máme reakci, ze které vyplývá, že podaný podnět byl zaevidován a bude projednán v rámci nejbližší aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.    

Na závěr ještě uvádíme, že oba rozsudky nabývají právní moci dnem jejich doručení účastníkům a lze proti nim ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  

Petr Hable
starosta

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč