město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují - článek z Novoměstského zpravodaje č. 5/2018

-

V dubnovém čísle Novoměstského zpravodaje jsme otiskli druhou část rozhovoru s místostarostou města Michalem Besedou, ve kterém popisuje minulost, současnost a budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. V rozhovoru jsme se věnovali vývoji hledání vhodné trasy za posledních 40 let, vzniku plánu na trasu známou dnes pod názvem „přeložka“ a průběhu jednání se státními organizacemi za poslední 4 roky. Informovali jsme také o vypracování vyhledávací studie možných řešení tranzitní dopravy. Právě tato studie bude hlavním tématem dnešní a příští části našeho rozhovoru.

Pane místostarosto, mohl byste prosím informovat naše čtenáře o obsahu zmíněné vyhledávací studie?

Tato studie, zadaná a vypracovaná na objednávku společnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), byla dokončena v červnu 2016. Jejím autorem je firma AF-Cityplan a byla vydána pod oficiálním názvem „I/14 Nové Město nad Metují – přeložka, technická a vyhledávací studie“. Jedná se o 109 stran vysoce odborného textu, ke kterému samozřejmě patří i desítky stran obrazových a tabulkových příloh. Zadáním ze strany ŘSD bylo popsat a porovnat známé možnosti vedení tranzitní dopravy a k nim vyhledat minimálně 3 variantní trasy. Kromě nezbytného úvodu a popisu použitých podkladů a území, ve kterém se trasa vyhledává, studie popisuje celkem 6 možných variant vedení silnice, popisuje provedený dopravní průzkum a výpočet dopravního modelu, včetně zatěžovacího scénáře. Důležitými kapitolami jsou rovněž popis vlivu na životní prostředí a soulad či nesoulad s územně plánovacími dokumentacemi kraje i jednotlivých obcí. V závěrečných kapitolách autoři informují o hodnocení pomocí multikriteriální analýzy a výsledcích hodnocení - včetně nezbytných doporučení.

Nechá se některá část studie z pohledu obyvatel našeho města označit za nejdůležitější? A jaké varianty trasování studie popisuje?

Samozřejmě tou úplně nejdůležitější částí celé studie je její závěr. Stejně důležité jsou však i části, ve kterých autoři popisují možné varianty vedení tranzitní dopravy na teritoriu Nového Města nad Metují. Aby čtenáři Novoměstského zpravodaje mohli posoudit, zda skutečně neexistuje další možná trasa vedení tranzitní dopravy, přikládáme k této části rozhovoru mapku, ve které je zakresleno všech 6 nalezených variant. Autoři ve svém textu používají výraz „přeložka“ v technickém významu tohoto slova, tedy pro jakoukoli trasu jinou, než je současné vedení silnice I/14 přes Husovo náměstí a ulice Komenského a T. G. Masaryka.

První varianta nazvaná „Brána k sousedům“ je vedena dle návrhu stejnojmenné studie zpracované pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Začátek trasy je severně od obce Spy směrem k Novému Městu, před zastavěným územím města odbočuje vlevo přes železniční trať směrem k obci Nahořany a vede v trase stávající silnice k hrázi přehrady Rozkoš - zde je nutné vybudovat nový mostní objekt mimo stávající hráz, po levém břehu přehrady potom silnice pokračuje k silnici I/33 u České Skalice.

Druhá trasa „Dle připomínek k územnímu plánu“ je vedena podle připomínek vznesených zejména zástupci veřejnosti - Ing. Zilvarem a panem Šrámkem. Autoři upozorňují, že samotná trasa předaná zpracovateli v mapovém podkladu není plnohodnotnou přeložkou silnice I/14, neboť řeší pouze propojení v západní části města. Aby byla tato varianta rovnocenná ostatním popisovaným, je nutné i tuto trasu dovést až ke křížení se silnicí I/33. K tomu autoři využili výše zmíněnou studii „Brána k sousedům“. Od první varianty se navrhovaná trasa v podstatě liší zejména tím, že údolí řeky Metuje překonává mnohem východněji, tedy blíže k zastavěnému území Krčína.

Třetí varianta „Dle DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí) přeložky silnice I/14“ je trasou, kterou my – „Novoměšťáci“ - známe pod zobecnělým názvem „Přeložka“. Její trasa byla popisována v minulých dílech, čtenáři ji na přiložené mapce najdou pod číslem 3. Trasa vede od Spů k Vladivostoku, stáčí se doprava, Metuji překonává po novém mostním objektu a kolem nádraží pokračuje podél železniční trati. Následně se stáčí mezi Nové Město a Vrchoviny, které obchází z východní strany. Nad Vrchovinami se napojuje na stávající silnici I/14 a pokračuje k Náchodu.

Čtvrtá varianta „Alternativní 1“ je v prvním úseku v podstatě shodná s variantou č. 2, kolem Krčína však pokračuje mezi lesem Luštinec a letištěm k Vrchovinám. Ty obchází zleva a po překonání železnice a složitém stoupání se napojuje na stávající silnici I/14 do Náchoda.

Pátá varianta „Alternativní 2“ je v prvním úseku shodná s předchozí variantou, po příjezdu k Luštinci však obchází letiště zleva a kolem obce Lhota pokračuje trasou mezi břehem Rozkoše a obcemi Provodov a Šonov. Na silnici I/33 se napojuje u benzinové stanice Ono.

Poslední, šestá varianta „Alternativní 3“ je kombinací variant „Brána k sousedům“ a „Alternativní 2“. Od Spů je vedena v trase „Brána k sousedům“, po překonání nivy Metuje směřuje k severnímu okraji letiště a dále pak mezi břehem Rozkoše a obcemi Provodov a Šonov shodně s trasou „Alternativní 2“.

Stejně jako autoři studie jsme i my přesvědčeni, že ani při dalším zkoumání není možné nalézt další trasu, kudy by bylo možno vést tranzitní dopravu po katastru našeho města. Zhodnocení kladů a záporů jednotlivých variant, společně s popisem navrhovaných technických řešení, se budeme věnovat v následujícím díle.

I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Datum vložení: 30. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2018 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
5
2
6
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
4
9
7
10
6
11
4
12
7
13
4
14
6
15
5
16
7
17
5
18
6
19
7
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
7
26
10
27
8
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč