město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD na další fyzické a právnické osoby

 

 

Standard č. 14 

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 

 

14 a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v Individuálním plánu ochrany dítěte.

Cíle kritéria:

  • Seznamování klientů s dostupnými službami, motivování k využívání jiných služeb.
  • Orientace zaměstnanců v síti dostupných služeb a organizací poskytujících relevantní pomoc a podporu.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte, a to na základě podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.  Klient je s dostupnými službami a principy jejich poskytování seznamován a je zároveň motivován k využívání těchto služeb. Každý zaměstnanec má aktuální seznam návazných služeb k dispozici a při práci s klientem z něho vychází a doporučuje vhodný typ návazné služby, je schopen předat potřebné kontakty, případně službu zprostředkovat, případně zprostředkovat navázání spolupráce i v rámci realizace případové konference za účasti zástupce odborného pracoviště. Příloha č. 23 – Seznam návazných služeb je zveřejněna na webu města a dále je zpracována i ve formě brožurek, které má každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí k dispozici pro potřeby klienta, dále jsou umístěny na chodbě městského úřadu v přihrádkách pro informační letáky, má je k dispozici psycholog sociálně-právní ochrany dětí, Centrum prevence Mandl, každá základní a střední škola v Novém Městě nad Metují a lékaři spádové oblasti. Orientaci v poskytovaných odborných služných klientovi usnadňuje i adresář služeb podle jednotlivých životních situací, ve kterých se mohou ocitnout (Příloha č. 46 – Adresář služeb podle životních situací). Tento je k dispozici na webových stránkách města a v přihrádce pro informační letáky na chodbě úřadu, kde jsou kanceláře sociálně-právní ochrany.

Adresáře návazných služeb jsou pravidelně aktualizovány na základě síťování dostupných služeb v lokalitě a v dojezdové vzdálenosti v rámci multidisciplinárních týmů, které v lokalitě působí.

14 b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

Cíle kritéria:

  • Zajištění včasné přípravy na život dítěte po dosažení zletilosti.
  • Dětem vyrůstajícím ve složitých podmínkách zpřístupnit základní informace a dovednosti, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v náhradní rodinné výchově, v ústavní výchově nebo v péči kurátorů. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany poskytují těmto dětem podporu především v oblastech volby povolání, další profesní vzdělávání, zaměstnání, návrat do rodiny nebo samostatného bydlení, dávky státní sociální podpory a zprostředkovávají kontakt na návazné sociální služby a odborné služby. V tomto směru spolupracují se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, službou sociální rehabilitace, úřady práce, domy na půli cesty, pěstouny, obcemi a rodinou, a to v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí plánuje v individuálním plánu ochrany dítěte s klientem dané oblasti a pak ve spolupráci s návaznými organizacemi klient cíle naplňuje, zaměstnanec sociálně-právní ochrany činnosti koordinuje a kontroluje, zda klient „prošel“ všemi tématy a rozumí jim, případně poskytne doprovod na úřad práce a další instituce.

U dětí, končících ústavní nebo ochranou výchovu se postupuje ve smyslu § 32 odst. 4 písm. f zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Koordinátor případu poskytne klientovi před zletilostí poradenství s vysvětlením možnosti vyhledání pomoci a podpory využitím návazných služeb. V tomto směru spolupracuje koordinátor případu i se zařízením, kde ústavní výchova probíhala a motivuje klienta k využívání jimi realizovaných aktivit zaměřených na přípravu na samostatný život. Na klientovi je, které si z návazných služeb vybere a na jaké zakázce s ní bude chtít dále pracovat. Koordinátor případu se souhlasem klienta pomůže ve zprostředkování služby a navázání spolupráce, nejlépe realizací případové konference, pokud klient s návaznou službou spolupráci již nenavázal v rámci různých programů zaměřených na přípravu do života. Klientovi je koordinátorem případu vysvětlena i role sociálního kurátora obce a v případě souhlasu klienta je tato spolupráce zprostředkována.

Příloha č. 23

Seznam návazných služeb
Příloha č. 23 - Seznam návazných služeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,74 kB
Staženo: 780×
Vloženo: 16. 6. 2021

Příloha č. 46

Příloha č. 46 - Adresář služeb podle životních situací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,92 kB
Staženo: 302×
Vloženo: 16. 6. 2021

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
5
2
6
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
4
9
7
10
6
11
4
12
7
13
4
14
6
15
5
16
7
17
5
18
6
19
7
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
7
26
10
27
8
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč