město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD na další fyzické a právnické osoby

 

 

Standard č. 14 

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 

 

14 a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v Individuálním plánu ochrany dítěte.

Cíle kritéria:

  • Seznamování klientů s dostupnými službami, motivování k využívání jiných služeb.
  • Orientace zaměstnanců v síti dostupných služeb a organizací poskytujících relevantní pomoc a podporu.

sociálně-právní ochrana dětí zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte na základě podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.  Klient je s dostupnými službami a principy jejich poskytování seznamován a je zároveň motivován k jejich využívání. Každý zaměstnanec má aktuální seznam návazných služeb k dispozici a při práci s klientem z něho vychází a doporučuje vhodný typ návazné služby, je schopen předat potřebné kontakty, případně službu zprostředkovat, případně zprostředkovat navázání spolupráce i v rámci realizace případové konference za účasti zástupce odborného pracoviště. Seznam návazných služeb je zveřejněn na webu města a dále je zpracován i ve formě brožurek, které má každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí pro potřeby klienta k dispozici, dále jsou umístěny na chodbě městského úřadu v přihrádkách pro informační letáky, má je k dispozici psycholog sociálně-právní ochrany dětí a Centrum prevence Mandl. Adresář návazných služeb je členěn podle jednotlivých životních situací a tím usnadňuje klientovi orientaci v adresáři (příloha č. 46 – Adresář služeb podle životních situací).

Adresář návazných služeb je pravidelně aktualizován na základě síťování dostupných služeb v lokalitě a v dojezdové vzdálenosti.

14 b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

Cíle kritéria:

  • Zajištění včasné přípravy na život dítěte po dosažení zletilosti.
  • Dětem vyrůstajícím ve složitých podmínkách zpřístupnit základní informace a dovednosti, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v náhradní rodinné výchově, v ústavní výchově nebo v péči kurátorů.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany poskytují těmto dětem psychologickou podporu, podporu v oblastech přípravy na budoucí život, další profesní vzdělávání, zaměstnání, návrat do rodiny nebo samostatného bydlení, dávky státní sociální podpory a zprostředkovávají kontakt na návazné sociální služby a odborné služby. Přispívají ke zdárné aktivizaci dospívajícího a postupné převzetí odpovědnosti za vlastní život. Jednotlivá témata, ve kterých dospívající dostávají ze strany sociálně-právní ochrany dětí podporu se odvíjejí od jejich životního situace, jejich přání a jejich plánů do budoucna. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí v tomto směru spolupracují se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, službou sociální rehabilitace, úřady práce, domy na půli cesty, pěstouny, obcemi a rodinou, a to v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí plánuje v individuálním plánu ochrany dítěte s klientem dané oblasti podpory a pomoci a následně pak ve spolupráci s návaznými organizacemi klient cíle naplňuje, zaměstnanec sociálně-právní ochrany činnosti koordinuje a kontroluje, zda klient „prošel“ všemi tématy a rozumí jim, případně poskytne doprovod na úřad práce a další instituce.

Zvláštní pozornost je věnována podpoře mladých lidí opouštějících náhradní rodinnou péči nebo náhradní ústavní péči, a to podpoře nejen materiální, ale i odborné a emocionální. Koordinátor případu poskytne klientovi před zletilostí poradenství s vysvětlením možnosti vyhledání pomoci a podpory. V tomto směru spolupracuje nejen s návaznými službami pro tuto cílovou skupinu, ale především se sociálním kurátorem odboru sociálních věcí. Klientovi je koordinátorem případu vysvětlena role sociálního kurátora obce a v případě souhlasu klienta je tato spolupráce zprostředkována nejdéle šest měsíců před zletilostí klienta. Tato spolupráce je založena na dobrovolnosti ze strany klienta. Klientovi je vysvětleno, že v případě získání opakovaného zaopatřovacího příspěvku, je spolupráce se sociálním kurátorem v určitém rozsahu nezbytná a mladý dospělý musí být na tuto skutečnost zavčas upozorněn a podmínky získání opakovaného zaopatřovacího příspěvku musí být klientovi srozumitelně vysvětleny. Již v této fázi je tedy vhodné se souhlasem klienta do spolupráce zapojovat sociálního kurátora odboru sociálních věcí, který se pak i podílí na vyhodnocování naplňování cílů v rámci individuálního plánu ochrany dítěte.

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč