město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD na další fyzické a právnické osoby

14 a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v Individuálním plánu ochrany dítěte.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Klient je s dostupnými službami seznamován a je zároveň motivován k využívání těchto služeb. Každý zaměstnanec má aktuální seznam návazných služeb k dispozici a při práci s klientem z něho vychází a doporučuje vhodný typ návazné služby, je schopen předat potřebné kontakty, případně službu zprostředkovat (Příloha č. 23 – Seznam návazných služeb). Příloha je zveřejněna na webu města a dále je zpracována i ve formě brožurek, které má každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí k dispozici pro potřeby klienta, dále jsou umístěny na chodbě městského úřadu v přihrádkách pro informační letáky, má je k dispozici psycholog sociálně-právní ochrany dětí, Centrum prevence Mandl, každá základní a střední škola v Novém Městě nad Metují a lékaři spádové oblasti. Pro potřeby klientů sociálně-právní ochrany dětí je zpracován adresář služeb podle jednotlivých životních situací, ve kterých se mohou ocitnout (Příloha č. 46 – Adresář služeb podle životních situací).

Adresáře návazných služeb jsou pravidelně aktualizovány na základě síťování dostupných služeb v lokalitě a v dojezdové vzdálenosti v rámci multidisciplinárních týmů, které v lokalitě působí.

14 b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v náhradní rodinné výchově, v ústavní výchově nebo v péči kurátorů. Zaměstnanci sociálně-právní ochrany poskytují těmto dětem podporu především v oblastech volby povolání, další profesní vzdělávání, zaměstnání, návrat do rodiny nebo samostatného bydlení, dávky státní sociální podpory a zprostředkovávají kontakt na návazné sociální služby. V tomto směru spolupracují se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, službou sociální rehabilitace, úřady práce, domy na půli cesty, pěstouny, obcemi a rodinou, a to v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí plánuje v individuálním plánu ochrany dítěte s klientem dané oblasti a pak ve spolupráci s návaznými organizacemi klient cíle naplňuje, zaměstnanec sociálně-právní ochrany činnosti koordinuje a kontroluje, zda klient „prošel“ všemi tématy a rozumí, případně poskytne doprovod na úřad práce a další instituce.

U dětí, končících ústavní nebo ochranou ústavu se postupuje ve smyslu § 32 odst. 4 písm. f zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Klíčový pracovník OSPOD poskytne klientovi před zletilostí poradenství s vysvětlením možnosti vyhledání pomoci a podpory využitím návazných služeb. Na klientovi je, které si z návazných služeb vybere a na jaké zakázce s ní bude chtít dále pracovat. Klíčový pracovník OSPOD se souhlasem klienta pomůže v realizaci zprostředkování, nejlépe realizací případové konference, pokud klient s návaznou službou spolupráci již nenavázal v rámci různých programů zaměřených na přípravu do života.

Příloha č. 23

Seznam návazných služeb
Příloha č. 23 - Seznam návazných služeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,92 kB
Staženo: 613×
Vloženo: 6. 4. 2021

Příloha č. 46

Příloha č. 46 - Adresář služeb podle životních situací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,49 kB
Staženo: 190×
Vloženo: 6. 4. 2021