město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

 

 

Standard č. 13 

Vyřizování a podávání stížností

 

 

13 a

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

13 b

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a další osobám.

Cíle kritéria:

 • Zajištění ochrany klienta před možným neodborným nebo jinak chybným postupem.
 • Klient má možnost vyjádřit svou nespokojenost s průběhem poskytování sociálně-právní ochrany.
 • Pracoviště má nastavena pravidla a postupy pro podávání, vyřizování a evidenci stížností.
 • Využití stížnosti jako podnětu pro zvyšování kvality poskytovaných činností.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností (příloha č. 22 – Pravidla pro vyřizování stížností a peticí přijatých Městským úřadem v Novém Městě nad Metují).

Obsahem pravidel jsou informace, co je považováno za stížnost, kdo může stížnost podat, jakým způsobem, kdo je k přijímání stížností oprávněn, lhůta k vyřízení stížnosti, způsob evidence stížnosti, postup při vyřizování stížnosti, včetně anonymních, způsob seznámení klienta s výsledkem šetření stížnosti a další postup v případě nespokojenosti klienta s vyřízením jeho stížnosti.

Pracoviště informuje klienty o možnostech a způsobech, jak podat stížnost, prostřednictvím informace na nástěnce umístěné na chodbě pracoviště a také prostřednictvím webových stránek.  V přízemí budovy městského úřadu je k dispozici schránka na podávání anonymních stížností a také námětů a návrhů. Orgán sociálně-právní ochrany seznamuje klienty s vyřízením anonymních stížností na nástěnce umístěné na chodbě.

Klient si má právo stěžovat na zaměstnance sociálně-právní ochrany dětí nebo na postupy při vedení případu. Stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují vedoucímu zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, tedy vedoucímu Odboru sociální prevence nebo tajemníkovi úřadu. Stížnost se zaeviduje odborem správy úřadu. Stížnost musí být vyřízena dle § 175 správního řádu ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího podání. Pokud je stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, přijme vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a případných přijatých opatřeních je stěžovatel vyrozuměn.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, má možnost si stěžovat k nadřízenému orgánu – Krajský úřad v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, případně se obrátit na kancelář veřejného ochránce práv.

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany má k dispozici informační kartičku pro klienty se základními informacemi, jak stížnost podat.

Vyřizování žádostí o změnu sociálního pracovníka:

 • klienti mají právo požádat o změnu koordinátora případu
 • žádost se podává v písemné podobě na podatelnu městského úřadu, prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky
 • vyřizování této žádosti je plně v kompetenci přímého nadřízeného, každý případ je posuzován individuálně s ohledem na oprávněný zájem dítěte
 • žadatel je o výsledku písemně vyrozuměn
 • žádost a její vyřízení je součástí spisové dokumentace.

Námitka podjatosti vůči zaměstnancům sociálně-právní ochrany dětí:

 • při posuzování námitek podjatosti je brán zřetel především na ochranu zájmů a blaha dítěte
 • pokud vzniknou o nepodjatosti zaměstnance sociálně-právní ochrany důvodné pochybnosti (např. známost sociálního pracovníka s jedním z rodičů) je konkrétní zaměstnanec vyloučen ze všech úkonů usnesením podle § 14 správního řádu, které je doručeno tomu, kdo námitku podal a založeno ve spisové dokumentaci sociálně-právní ochrany dětí.

Námitka podjatosti v rámci soudního řízení ve věcech nezl. dětí:

 • pokud klient nesouhlasí s ustanovením Města Nového Města nad Metují kolizním opatrovníkem dítěte, má možnost proti usnesení podat opravný prostředek, o kterém rozhoduje krajský soud.

Příloha č. 22

pravidla pro vyřizování stížností
příloha č. 22 - pravidla pro vyřizování stížností přijatých městským úřadem nové město nad metují.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,89 kB
Staženo: 1,480×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 33

Příloha č. 33 - Vyřizování a podávání stížnosti - informační kartička pro klienty.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 274,26 kB
Staženo: 261×
Vloženo: 29. 1. 2018

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
6
9
7
6
8
5
9
6
10
7
11
7
12
7
13
12
14
7
15
6
16
7
17
10
18
7
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
9
25
9
26
9
27
12
28
7
29
4
30
5
1
5
2
6
3
5
4
6
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč