město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Odboru technických služeb

 

Odbor technických služeb

 • zajišťuje celoroční, komplexní péči a údržbu chodníků a místních komunikací, včetně drobných oprav
 • provádí údržbu veřejné zeleně, květinovou výsadbu, prořez, kácení a výsadbu nových stromů, tvarování a prořez živých plotů a keřů na pozemcích města
 • udržuje v provozu schopném stavu mobiliář města
 • zajišťuje svoz odpadků z veřejných odpadkových košů
 • čistí a udržuje dešťové vpusti na místních komunikacích
 • zabezpečuje provoz a údržbu veřejného osvětlení a rozhlasu
 • je správcem veřejných pohřebišť v Krčíně, Spech,Vrchovinách a ve městě
 • vykonává správu smuteční obřadní síně a urnového háje
 • zajišťuje provoz a údržbu veřejného parkoviště Farská zahrada
 • zabezpečuje chod a údržbu veřejných WC
 • provádí údržbu mostů a lávek v majetku města
 • zajišťuje provoz a údržbu všech motorových vozidel a mechanizačních prostředků v majetku města
 • instaluje, obnovuje a pravidelně kontroluje a dle potřeby opravuje dopravní značení na místních komunikacích
 • provádí kontrolu a údržbu dětských hřišť v majetku města
 • asistuje při všech akcích pořádaných městem a městským klubem a dále asistují na požádání u akcí organizovaných jinými subjekty, na základě schválení RM.