město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Odboru správy lesů

 

Odbor správy lesů

Samostatná působnost MěÚ

V lesích v majetku města Nové Město nad Metují správa lesů:

 • trvale pečuje o zvelebování svěřených pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • plní povinnosti a úkoly vyplývající z lesního zákona a lesního hospodářského plánu (tj. nepřekročení maximální povolené výše těžeb, splnění výchovných zásahů v prořezávkách a probírkách do 40 let věku, splnění minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin)
 • odpovídá za ekonomicky hospodárný provoz správy lesů
 • provádí obnovu lesa, ošetřování mladých lesních porostů, ochranu mladých lesních porostů proti zvěři, oplocování mladých lesních porostů, prořezávky, probírky, výřez nežádoucích dřevin, ochranu lesa proti zvěři, hmyzím škůdcům, požárům atd., biologickou ochranu lesa, meliorace lesních pozemků, hnojení lesních pozemků, zpřístupnění lesních porostů, těžbu dřeva, přibližování dřeva, výkup dřeva, odstraňování klestu po těžbě, drobnou lesní výrobu (jmelí, okrasný klest atd.), výrobu vánočních stromků na vlastní plantáži, vybavení lesa technickými a rekreačními prvky a jejich údržbu
 • odpovídá za údržbu a opravu lesních cest, svážnic a přibližovacích linek
 • zajišťuje obchodní činnost na úseku lesního hospodářství
 • provozuje chov zvěře v zajetí a s ním spojené nároky (výkup a naskladňování krmiva, opravy a údržba oplocení a krmných zařízení, veterinární dozor, …)
 • veškeré činnosti zajišťuje buď vlastními zaměstnanci, nebo dodavatelskými firmami, práce zadává a přejímá
 • na svěřeném úseku odpovídá za dodržování podmínek BOZP a PO
 • zpracovává prvotní účetní doklady a podklady a předává je ke zpracování finančnímu odboru MěÚ
 • v otázkách lesního hospodářství zastupuje městský úřad a město ve styku s veřejnoprávními institucemi
 • pro jiné vlastníky lesů poskytuje poradenskou činnost.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč