město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Oddělení majetkoprávního

 

Oddělení majetkoprávní

Činnost oddělení na úseku správy majetku

 • zpracovává podklady pro rozhodování městských orgánů v oblasti hospodaření a nakládání s nemovitostmi v majetku města; zabezpečení stanovisek odborných útvarů a jejich předkládání orgánům města s odpovědností za dodržování zákonnosti tohoto rozhodování
 • spolupracuje s oddělením správy nemovitostí při nakládání s nemovitostmi
 • připravuje kupní, darovací, směnné, zástavní, převodní, nájemní nebo jiné smlouvy a předkládá je orgánům města ke schválení
 • předkládá schválené kupní, směnné, darovací a převodní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen, předkupních a zástavních práv katastrálnímu úřadu pro vklad práva do katastru nemovitostí
 • zajišťuje geodetické práce a znalecké posudky související s nakládáním s nemovitým majetkem města
 • spravuje databázi nemovitostí katastrálních území města; zajišťuje její aktualizaci včetně listinných a digitálních mapových podkladů přímo, nebo prostřednictvím externích subjektů s odpovědností za jejich úplnost
 • sleduje a odpovídá za správný rozsah pronajímaných, propachtovaných, příp. půjčovaných pozemků, cen nájmů a pachtovného, v souladu s rozhodnutími městských orgánů a ujednáním smluv o nájmu a výpůjčce
 • odpovídá za včasné úhrady nájemného, pachtovného a vymáhání pohledávek
 • přejímá a předává pozemky při majetkoprávních úkonech města
 • eviduje majetkoprávní smlouvy, včetně zajištění podkladu pro finanční účtárnu
 • kontroluje skutečný právní stav nemovitostí v porovnání s údaji katastru nemovitostí, včetně zajištění nápravy nedostatků a podávání návrhů na změny (druh pozemku apod.)
 • poskytuje výpisy z veřejných registrů CzechPOINT a z ISVS.

Další působnosti OMP

 • poskytuje informace občanům a organizacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v rozsahu své působnosti a v duchu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů) a vybírání správních poplatků za tuto činnost
 • sleduje a aktualizuje údaje o možných mimorozpočtových zdrojích z dotačních programů a grantů souvisejících s působností oddělení.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
7
29
9
30
9
1
8
2
8
3
10
4
7
5
8
6
11
7
8
8
6
9
13
10
10
11
7
12
8
13
9
14
9
15
6
16
7
17
7
18
6
19
8
20
6
21
5
22
4
23
6
24
4
25
4
26
5
27
5
28
6
29
5
30
4
31
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč