město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují - článek z Novoměstského zpravodaje č. 8/2018

-

V červencovém čísle Novoměstského zpravodaje jsme otiskli předposlední část rozhovoru s místostarostou města Ing. Michalem Besedou na téma tranzitní dopravy. Čtenáři byli seznámeni se závěry vyhledávací studie možností vedení tranzitní dopravy projíždějící Novým Městem nad Metují objednané a zadané Ředitelstvím silnic a dálnic. V dnešním, šestém a posledním pokračování, nás pan místostarosta seznámí s navazující studií hodnotící ekonomickou efektivnost projektu.

Pane místostarosto, proč se pořád zpracovávají další a další studie a někdo už konečně nerozhodne, co se vlastně bude stavět?

Každý proces, stejně jako vše na tomto světě, má svůj začátek, průběh a konec. Nejinak je tomu i u plánování významných dopravních staveb. Abychom se dostali od počáteční vůle řešit problém tranzitní dopravy k smysluplnému konečnému rozhodnutí, je potřeba udělat celou řadu navazujících kroků. A na vyhledávací studii, kterou jsem čtenářům přestavoval v několika minulých dílech našeho povídání, naprosto logicky navazuje studie, která řekne, zda má pro stát význam stavět tu kterou variantu popsanou a zhodnocenou ve vyhledávací studii. Celý tento proces je maximálně popsán matematickými vzorci a podrobným popisem, aby se v maximální možné míře zabránilo možnosti ovlivňovat konečný výsledek lidským faktorem. Odborně se tato studie nazývá hodnocení ekonomické efektivnosti projektu.

A co tedy tato studie zjistila v případě tranzitní dopravy vedené naším městem?

Studie hodnotila celkem 5 variant vedení silnice. Byly to první 2 podle pořadí hodnocení vyhledávací studie, k nim byla přidána trasa v pořadí čtvrtá (varianta pro referendum) a doplněna i alternativní trasa k tzv. přeložce. Ta se od přeložky liší zejména tím, že se v oblasti po překonání řeky Metuje mostem ve směru od Vladivostoku skryje pod zem a tunelem bude kolem nádraží vedena až do prostoru Stavostrojského mostu. Dále pak pokračuje v trase přeložky. Pro lepší přehlednost raději čtenářům uvedu seznam všech tras, které byly hodnoceny z pohledu ekonomické efektivnosti:

  1. Varianta „Dle DÚR (tzv. přeložka)“
  2. Varianta „Alternativní 3“
  3. Varianta „Dle připomínek k územnímu plánu“, tj. varianta pro referendum
  4. Varianta „Dle DÚR (tzv. přeložka)“ – tunel

Ekonomická analýza byla prováděna pro období 30 let, od roku 2025 do roku 2054. V tomto časovém období byly posuzovány jednotlivé dopravní prognózy (konkrétně pro roky 2025, 2030, 2040 a 2054), beroucí v úvahu, které z ovlivňujících dopravních staveb v okolních městech a okresech budou v tu dobu již v provozu. Rozhodující stavbou z tohoto pohledu je samozřejmě dokončení dálnice D11 do Jaroměře a dál k polským hranicím. Pro závěrečné posouzení byly všechny uvažované budoucí možnosti porovnány s tzv. „nulovou variantou“, což znamená se stavem, kdy se v našem městě nic stavět nebude a zůstane zachována současná situace. Ekonomické hodnocení bylo provedeno pomocí programu HDM-4 verze 2.09 s doplněním výpočtu vlivu stavby na životní prostředí programem EXNAD. Pro odborníky na plánování investic ještě dodám, že byly provedeny i citlivostní analýzy a kvalitativní analýzy rizik.

Analýzy jsou nepochybně potřebným nástrojem, ale mě a ostatní Novoměšťáky spíše zajímají závěry studie a její doporučení.

Závěry a doporučení – jak za chvíli uslyšíte – nejsou zrovna takové, které by potěšily srdce všech obyvatel našeho města. Na základě výpočtů lze totiž konstatovat, že z posuzovaných tras lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR (tzv. přeložku), jejíž výsledné ukazatele ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky. Výsledky tohoto ekonomického hodnocení jsou doloženy citlivostní analýzou. Z té vyplývá, že ještě při 30% zvýšení nákladů na stavbu dosahuje „přeložka“ stále ještě kladných hodnot. A dále, že i při 20% poklesu uvažovaných přínosů je projekt stále ještě přijatelný z pohledu socio-ekonomických přínosů. Autoři studie tedy závěrem konstatují, že u ostatních variant ukazatele ekonomických přínosů nedosahují kladných hodnot a nedoporučují je tedy k dalšímu sledování. Zároveň však dodávají, že kromě hodnocených přínosů bude konkrétní stavba mít i jiné přínosy, které nelze peněžně ohodnotit a zahrnout do analýzy. Jsou to například záležitosti zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrana urbanistických hodnot daného území, vytvoření nových urbanistických hodnot při realizaci dané varianty. V naprostém závěru pracovníci firmy AF-Cityplan konstatují, že realizací variant dochází většinou ke zlepšení průjezdu některých částí města a vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území nebo obytné zóny. V případě tohoto projektu (tzn. tranzitní dopravy Nového Města nad Metují) je největším problémem doprava nákladní, která je ve variantách bez projektu situována do zastavěných částí obce s výskytem převážně rodinných domů či do blízkosti školy. Tím se zvyšuje riziko dopravní nehody.

Pane místostarosto, otevřeně vám řeknu, že technické záležitosti související s řešením tranzitní dopravy v našem městě jsou úmorné. S trpělivostí jsem je vyslechla nejen v tomto, ale i v minulých dílech našeho rozhovoru. Běžného čtenáře by na konec našeho povídání zajímalo, zda se má referenda účastnit a jak v něm hlasovat.

Nedokážu si představit, že bych někomu radil, zda má k referendu jít a jak v něm hlasovat. Po celou dobu našeho vyprávění jsem se snažil držet pouze ověřených skutečností a faktů a nepřidávat k nim své osobní názory a komentáře. Nerad bych tuto naši tradici porušil právě nyní, na samém konci našeho rozhovoru. K vyjádření názorů vedení města bude dle slibu, který jsme čtenářům dali před půl rokem, sloužit rubrika v zářijovém čísle Novoměstského zpravodaje. Tam budeme odpovídat na dotazy, které jsme od obyvatel našeho města v průběhu uveřejňování našeho šestidílného povídání dostali.

A v úplném závěru našeho rozhovoru bych rád poděkoval čtenářům za jejich trpělivost a shovívavost. Provést je celým labyrintem technických studií a ekonomických rozborů bylo náročné, někdy však i zábavné. Snad se nám společně podařilo jim vysvětlit, o jak složitý problém se v případě tranzitní dopravy naším městem jedná a že i v tomto případě platí, že složité problémy nemívají jednoduchá řešení.

 

Děkuji za rozhovor. (EK)

Své případné dotazy zasílejte prosím na adresu kupkova@novemestonm.cz.

Datum vložení: 7. 8. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2018 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7
5
6
6
8
7
8
8
10
9
11
10
11
11
10
12
9
13
8
14
8
15
9
16
8
17
6
18
8
19
6
20
8
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
6
30
6
31
6
1
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč