město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují - článek z Novoměstského zpravodaje č. 7/2018

-

V květnovém Novoměstském zpravodaji jsme otiskli čtvrtou (v záhlaví mylně označenou jako třetí) část rozhovoru s místostarostou města Ing. Michalem Besedou na téma tranzitní dopravy. Pro čtenáře našeho seriálu i další občany Nového Města nad Metují zřídilo město na svých webových stránkách www.novemestonm.cz záložku Volby a referendum. V sekci Referendum najdete nejen tuto část rozhovoru, ale i části předchozí. Zároveň jsou zde v kompletním znění uveřejněny materiály, které má město k dispozici a vztahují se k podzimnímu místnímu referendu a tranzitní dopravě okolo našeho města.

Pane místostarosto, v minulé části rozhovoru jste nás informoval o ceně možných tras a popsal metodu multikriteriální analýzy, která byla pro jejich hodnocení použita. Co se dělo dále?

V okamžiku, kdy byla vyhledávací studie dopracována do tohoto bodu, byli osloveni hodnotitelé. Jejich úkolem bylo zaslat firmě AF-Cityplan svoji verzi s tabulkou, ve které přidělují percentuálně hodnoty jednotlivým kritériím. Protože město mělo k dispozici celkem 3 hlasy, nabídli jsme jeden z nich představitelům Petičního výboru. Ti však tuto nabídku odmítli. Zpracovatel studie následně k průměru všech deseti hodnotitelů dosadil u jednotlivých kritérií konkrétní číselné hodnoty a součtem všech hodnot získal pořadí jednotlivých variant. To byl přesně ten okamžik, na který jsme všichni několik měsíců netrpělivě čekali. Právě teď mělo být konečně jasné, jak si jednotlivé trasy stojí v porovnání mezi sebou a která je vlastně pro naše město nejvýhodnější a nejvhodnější.

A jak tedy pořadí jednotlivých variant dopadlo?

Pořadí od nejvýhodnější trasy po nejméně výhodnou je následující:

 1. Varianta „Dle DÚR (tzv. přeložka)“ – 609,24 bodů
 2. Varianta „Alternativní 3“ – 566,68 bodů
 3. Varianta „Alternativní 2“ – 565,90 bodů
 4. Varianta „Dle připomínek k územnímu plánu“, tj. varianta pro referendum – 493,99 bodů
 5. Varianta „Brána k sousedům“ – 484,04 bodů
 6. Varianta „Alternativní 1“ – 461,11 bodů.

Kompletní tabulka s hodnotami, kterých jednotlivé trasy získaly v hlavním kategoriích, je pro zájemce k nalezení na straně 107 vyhledávací studie (studii naleznete na webových stránkách města, pozn. redakce). Pro mě i další členy hodnotitelské komise bylo toto pořadí velkým překvapením, každý z nás měl nějakého svého favorita. Zároveň bylo pro všechny překvapením až čtvrté místo varianty navržené Petičním výborem pro otázku k referendu. Znamená to totiž, že občané Nového Města nad Metují budou v podzimním referendu odpovídat na otázku, zda by město mělo opustit variantu, které se umístila v hodnocení vyhledávací studie na prvním místě a začít se věnovat variantě, která je až čtvrtá nejvýhodnější.

Z jednotlivých hlavních kategorií se varianty umístily následovně:

 • Dopravní a stavební hlediska – nejlepší Alternativní 2, nejhorší Brána k sousedům.
 • Ekonomika – nejlépe varianta dle DÚR, nejhůře Alternativní 1.
 • Vliv na životní prostředí – nejlépe varianta dle připomínek k územnímu plánu, nejhůře Alternativní 1.
 • Koncepce návrhu - nejlépe varianta dle DÚR, nejhůře Alternativní 2.
 • Rizika – nejlépe Alternativní 2, nejhůře varianta dle připomínek k územnímu plánu.

Autoři studie dále upozorňují na to, že variantu pro referendum by bylo potřeba dopracovat, protože bez pokračování ke křížení se silnicí I/33 by byla pro dopravu (zejména nákladní) nefunkční. Odborníky nepřekvapí, že technicky nejnáročnějšími objekty silnic jsou mosty, ať již přes řeku nebo přes železnici. Čím více mostů, tím dražší stavba. Dále platí, že čím je trasa vedena blíže k městu, tím je dopravně vytíženější. V případě přeložky dojde k největšímu využití i pro významnou meziměstskou přepravu mezi Novým Městem a Náchodem. Výsledkem bude největší pokles intenzity dopravy přes Husovo náměstí ze všech hodnocených variant. Na druhou stranu je zásadním negativem varianty „přeložka“ přivedení vysoké intenzity dopravy do prostoru před nádražím a tím i negativní vliv na bezpečnost a plynulost provozu - zejména nemotoristické dopravy.

Stejně zajímavé a poučné je i vyhodnocení, ve kterém nezávislý autor po sestavení tabulky vyjadřuje svůj názor: „Z hlediska posouzení variant metodou MCA (multikriteriální analýzy) lze konstatovat, že varianta dle DÚR (tzv. přeložka) dosáhla nejvyššího počtu bodů. Nicméně, tato varianta vykazuje vysoké riziko z hlediska hlukových zátěží v intravilánové části města a může být z tohoto hlediska neprojednatelná. Navrhujeme proto dále detailněji zpracovat další varianty, a to minimálně Alternativní 3 a Alternativní 2. Žádná z posuzovaných variant nemá zpracované ekonomické hodnocení CBA, při dalším zpracování doporučujeme realizovatelnost variant ověřit i z hlediska ekonomického hodnocení.“

To zní mimořádně komplikovaně. Mohl byste mi prosím toto sdělení přetlumočit tak, abych mu rozuměla já i další obyvatelé našeho města?

Přetlumočeno do běžné češtiny znamená těchto několik vět následující:

 • I přesto, že se varianta dle DÚR (přeložka) umístila na prvním místě, mohou nastat problémy se splněným hlukových limitů v místech, kde je trasa vedena v blízkosti obytných domů. ŘSD nemá v současné době zpracován projekt, který by splnění limitů zaručoval. Může se tedy stát, že tato varianta, přestože je vítězem, nepůjde realizovat, protože nesplní normy pro stavbu nových silnic.
 • Náš stát nestaví stavby podle nahodilých rozhodnutí úřadníků, jejich realizace musí mít určitý celospolečenský význam. Právě proto se zpracovávají ekonomická hodnocení, která řeknou, zda je pro stát jako celek vhodné a výhodné tu kterou stavbu postavit. A právě proto autoři studie upozorňují, že uvedené pořadí je sice pěkné, ale pokud nebude pro stát výhodné některou variantu postavit, nelze si její stavbu nijak vymoci.

Můj pocit je, že místo aby se nám situace zjednodušila a vedení města bylo schopné dát občanům jednoznačnou informaci, zase se situace okolo tranzitní dopravy zamotala. Vykládám si vaši informaci špatně, když prohlásím: „To, co vyhrálo, možná ani nepůjde postavit, a ani u dalšího se neví, jestli to stát bude ochoten postavit?“

Nepletete se a ve vašem hodnocení s vámi naprosto souhlasím. Jako celá hodnoticí komise jsme se shodli, že se závěry studie je potřeba dále pracovat, aby měl investor (Ředitelství silnic a dálnic) jistotu, že pokud se mu podaří vyřešit technické záležitosti spojené s dodržením hlukových limitů, bude stát ochoten z ekonomického pohledu silnici postavit. Pro nás jako zástupce města bylo podstatné, aby se další rozpracování netýkalo pouze variant na 1.-3. místě, ale aby do dalšího kola postoupila i varianta na místě čtvrtém, tedy ta, o které bude hlasováno v referendu. A na návrh zástupce Ministerstva dopravy byla doplněna ještě další varianta – trasa stejná jako v případě tzv. přeložky, která by se však po překonání Metuje mostem ve směru od Vladivostoku „zavrtala“ pod zem a kolem nádraží až ke Stavostrojskému mostu pokračovala tunelem. Tím by se zajistilo splnění hlukových limitů. Všechny návrhy byly odsouhlaseny a firma AF-Cityplan dostala pokyn ke zpracování další studie – „I/14 Nové Město nad Metují – hodnocení ekonomické efektivnosti projektu“. Čtenáře Novoměstského zpravodaje s jejími výsledky seznámíme v dalším pokračování našeho rozhovoru.

Děkuji za rozhovor

(EK)

 

Datum vložení: 28. 6. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2018 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7
5
6
6
8
7
8
8
10
9
11
10
11
11
10
12
9
13
8
14
8
15
9
16
8
17
6
18
8
19
6
20
8
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
6
30
6
31
6
1
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč