město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 99 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 5. 9. 2022 13:00

Kde: Městský úřad, zasedací místnost

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 99 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 05.09.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"

2/2

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu

2/3

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - doplnění

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Směna části pozemku p. p. č. 658/48 za část pozemku p. p. č. 658/12 a st. p. č. 2207/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/2

Darování stavby hřiště a pozemku p. p. č. 743/12 v k. ú. Krčín od TJ Spartak do vlastnictví města

3/3

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 236/2 v k. ú. Krčín a p. p. č. 2156 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/4

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 677/2, 677/24, 704/1, 709/1, 715/48 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/5

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 469/2, k. ú. Krčín

3/6

Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka

4/2

LDT Pavlátova louka - vyúčtování 2021

5.

Rozvoj

5/1

Návrh na změnu Územního plánu - Osada u sta schodů

5/2

Žádost o umístění nového DZ

5/3

Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce č. p. 14 na odborné učebny a zázemí pro školní družinu

5/4

Podání žádosti o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ Malecí

5/5

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zajištění výkonu činnost TDI pro realizaci akce "MŠ Krčín - vybudování nové ložnice"

5/6

Chodníky v ul. Nádražní - příkazní smlouva na autorský dozor

5/7

Aktuální stav projektů ke dni 30.08.2022

5/8

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/9

Lokalita kasárna - zpracování ekonomické studie proveditelnosti

5/10

Pojmenování veřejného prostranství v Novém Městě nad Metují

5/11

Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

6.

Finance

6/1

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

6/2

Rozpočtová opatření 2022

6/3

Žádost SK Nové Město nad Metují - dotace na Výměnu osvětlení a střídačky

6/4

Žádost TJ Spartak - dotace na Rekonstrukci ledové plochy a chlazení ZS

6/5

Žádost TJ Spartak - dodatek k veřejnosprávní smlouvě a odklad splátky

6/6

Vyřazení majetku

6/7

Navýšení rezervy na investiční a neinvestiční výdaje - RO

6/8

Žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský park

6/9

PNT s.r.o. - zůstatek na účtu číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období

7.

Různé

7/1

ZM 26 dne 15.09.2022

7/2

Smlouva o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele       

7/3

Pravidla pro uveřejňování smluv úprava

7/4

Smlouva o dlouhodobém pronájmu tlakové lahve ACE na technické plyny

7/5

Smlouva o dlouhodobém pronájmu tlakových lahví TG na technické plyny

7/6

Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 31.08.2022 a Závěry z kontrolního šetření

7/7

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru zaměstnankyně

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 01.09.2022

 

Přílohy

RM 99 Program jednání

RM 99 Program jednání - WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,75 kB

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 5. 1. 2022 15:42
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2022 15:23

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
10
30
9
31
8
1
6
2
6
3
9
4
7
5
9
6
9
7
8
8
9
9
8
10
10
11
10
12
10
13
9
14
10
15
12
16
11
17
11
18
8
19
9
20
11
21
10
22
8
23
8
24
9
25
9
26
8
27
9
28
8
29
8
30
9
1
9
2
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč