město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 61 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 22. 3. 2021 13:00

Kde: Městský úřad, zasedací místnost

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 61 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.03.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Doplnění informací k zápisům do ZŠ a MŠ

2/2

Informace MKN - bezúplatný převod defibrilátoru

2/3

Brány města dokořán - zrušení akce

2/4

Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v areálu TS

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 675/2 a 764/3 oba v k. ú. Krčín - Žižkovo náměstí

3/3

Žádost o umístění staveb na pronajatém pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 28.02.2021

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 391

4/4

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

4/5

Smlouva o výpůjčce vysoušeče

5.

Rozvoj

5/1

Umístění turistických směrovníků a turistických vývěsních map

5/2

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vrchoviny - VO

5/3

Schválení upravené SOPPS - NMnM - Vrchoviny

5/4

Žádost o uložení optické sítě - NMnM - Vrchoviny

5/5

Opěrná zeď Nádražní

5/6

PD „Rekonstrukce chodníků v Nádražní ul“ - přechod ul. Rašínova, křižovatkový prostor ulic Smetanova x Nádražní a aktualizace PD nasvětlení přechodů pro chodce

5/7

ZD - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského

5/8

Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci přeložky ĆEZ Distribuce a.s. v ul. Na Bořetíně

5/9

Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděče VO

5/10

Smlouva o dílo - PD pro odvlhčení zdiva ZUŠ 1209

5/11

Reakce na dotaz Ing. Maura z RM 60

5/12

Žádost občanky o opravu komunikace Zářečí

5/13

Postup přípravy oprav a projekčních prací na silnici I/14

5/14

Úpravy Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny

6.

Finance

6/1

Odpis nevymahatelných pohledávek

6/2

Plán účetních odpisů na rok 2021

7.

Různé

7/1

Akce "Ukliďme svět" - jarní úklid našeho města

7/2

Ukončení smlouvy se společnostní Arriva

7/3

Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 18.03.2021

 

Program jednání RM 61 ke stažení ZDE

 

Přílohy

RM 61 Program jednání - WEB.pdf

RM 61 Program jednání - WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,56 kB

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 19. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2021 13:45

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)