město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 60 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 8. 3. 2021 13:00

Kde: Městský úřad, zasedací místnost

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 60 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.03.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva MKN za rok 2020

2/2

Výroční zpráva MMUZ za rok 2020

2/3

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2020

2/4

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Komenského"

2/5

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Školní"

2/6

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/7

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Rašínova"

2/8

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Na Františku"

2/9

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZUŠ B. Smetany"

2/10

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "DDM Stonožka"

2/11

Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2020

2/12

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

2/13

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2020

2/14

Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2021

2/15

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek

2/16

Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZUŠ B. Smetany"

2/17

Bezúplatný převod majetku

2/18

Žádost Sportovního centra - čerpání dotace na rok 2021

2/19

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Hradčanech

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1. máje

3/3

Smlouva o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují

3/4

Prodej části pozemku p. p. č. 2046/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lesa

3/5

Prominutí nájmu za pronájem části p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Nájem pozemků - areál Sportovního klubu Nové Město nad Metují

3/7

Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků

4.

Správa nemovitostí

4/1

Zápis ze 169. zasedání Bytové komise ze dne 17.02.2021

4/2

Žádost o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytu

4/3

Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy

5.

Rozvoj

5/1

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská

5/2

Žádost o znovupovolení předzahrádky

5/3

SOPPS - uložení optické sítě v lokalitě Malecí

5/4

Smlouva o právu provést stavbu "VO ve Vrchovinách" s KHK

5/5

Zadávací dokumentace - malá vodní nádrž Spy

5/6

Zadávací dokumentace - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují

5/7

Závada na prameníku v atriu u galerie Zázvorka

5/8

Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - zábor pozemků hřiště p. p. č. 368/8 a pozemku v kasárnách p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/9

Ukládání optických sítí na území města

5/10

Ukládání již stavebně povolené optické sítě Malecí

5/11

Záměr výstavby oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/12

Změna č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují

5/13

Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

5/14

Reklama ve veřejném prostoru

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Smlouva o společném postupu

7/2

Smlouva na prodej traktorového vleku

7/3

Aktualizace přílohy č. 4 Organizačního řádu

7/4

Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021

7/5

Smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II

7/6

Žádost o uzavření dodatku na dodání vysokozdvižné plošiny

7/7

Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vč. dalších činností

kontrolora-interního auditora v roce 2020

7/8

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

7/9

Prověření VZ Kontrolním výborem ZM

7/10

ZM 17 dne 18.03.2021 - program

7/11

Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 25.02.2021

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 04.03.2021

 

Program jednání RM 60 ke stažení ZDE

 

Přílohy

RM 60 Program jednání - WEB.pdf

RM 60 Program jednání - WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,27 kB

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 19. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2021 18:38

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)