město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 56 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 11. 1. 2021 13:00

Kde: Městský úřad, zasedací místnost

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 56 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.01.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO

2/2

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - MMUZ

2/3

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - lokalita Malecí

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 710/1, 710/2 a 710/55 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje

3/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny

3/4

Prodej pozemků p. p. č. 688/1 a p. p. č. 688/2 oba v k. ú. Krčín, Krčínské návrší

3/5

Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada u BD

3/6

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1871 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad

3/7

Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě na teplo pro č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka

4/2

Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415

4/3

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ul. Komenského č. p. 14

4/4

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655, Pavlátova louka

5.

Rozvoj

5/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 184/2020

5/2

Žádost o zřízení sdruženého sjezdu

5/3

Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

5/4

Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí

5/5

Žádost o vyjádření města k žádosti o dodatečné stavební povolení pro Stavební úpravy střechy domu č. p. 134 v ul. Komenského

5/6

Úprava chodníku T. G. Masaryka

5/7

Žádost o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v KHK

6.

Finance

6/1

Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA

6/2

Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě

7.

Různé

7/1

Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském - Dodatek č. II.

7/2

Stanovení ceny svozu KO pro občany a podnikatele na rok 2021

7/3

Zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 07.01.2021

 

Program jednání RM 56 ke stažení ZDE

 

Přílohy

RM 56 Program jednání - WEB.pdf

RM 56 Program jednání - WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,96 kB

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 7. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2021 14:40

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)