město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 55 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 14. 12. 2020 13:00

Kde: Zasedací místnost

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: církevní (duchovní přednáška)

RM 55 - Program jednání:

 

1

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.12.2020

 

2

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Komenského

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Školní

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ a MŠ Krčín

2/4

Zápis č. 68 z jednání ŠR při ZŠ Komenského

2/5

Zápis č. 14 z jednání ŠR při ZŠ Školní

2/6

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/7

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/8

Žádost o přerušení provozu - MŠ Vrchoviny

2/9

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní

2/10

Informace o úhradě stravného - ZŠ Školní

2/11

Informace MKN o změně výše čtenářských poplatků

2/12

Žádost Sportovního centra o mimořádnou dotaci

2/13

Střednědobý výhled a rozpočet PO na rok 2021

2/14

Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují

2/15

Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění

 

3

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny

3/2

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v areálu TS

3/3

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- vnesení nemovitých věcí

3/4

Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky

 

4

Správa nemovitostí

4/1

Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15

4/2

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytový prostor, Komenského 14

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.11.2020

4/5

Zápis ze 168. zasedání Bytové komise ze dne 09.12.2020

 

 

5

Rozvoj

5/1

Pasport městského mobiliáře

5/2

VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují

5/3

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují_část digitální protipovodňový plán

5/4

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují

5/5

Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku

5/6

Úprava chodníku TGM

5/7

Smlouva o právu provést stavbu - vodoměrná šachta RD ve Spech na pozemku města

5/8

SOD na zpracování Změny č. 3 ÚP Nového Města nad Metují

5/9

Podrobnější informace k vybraným oblastem podpory EU 2021+

5/10

Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení

5/11

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

5/12

Aktualizace vnitřních předpisů OMM

5/13

Pozemky s bývalou kotelnou na Malecí

5/14

Dodatek č. 557/B1/2020/1  ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI

5/15

Ustanovení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně"

 

6

Finance

6/1

Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO

6/2

Navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné) - RO

6/3

Navýšení § 3612 - bytové hospodářství - RO

6/4

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

 

7

Různé

7/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují

7/2

Předpisový řád

7/3

Aktualizace příloh Organizačního řádu

7/4

Platnost stávajícího plánu sociálních služeb

7/5

Servisní a materiálová smlouva

7/6

Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad Metují

7/7

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

 

8

Diskuse

 

Petr Hable v.r.

Starosta

 

V Novém Městě nad Metují dne 10.12.2020

Další informace

Adresa místa konání

Zasedací místnost, , Nové Město nad Metují

Organizátor

Město Nové Město nad Metují
Datum vložení: 11. 12. 2020 13:48
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2021 16:17

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč