město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel našeho města. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi...

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 44 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 27. 7. 2020 13:00 - 18:30

Kde: Městský úřad, kancelář starosty

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 44 - PROGRAM JEDNÁNÍ

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.07.2020

 

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

2/2

Žádost o vyjádření RM k navýšení kapacity MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

2/3

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se společností VAK Náchod, a.s., na zajištění reklamy

2/4

Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor MKN

2/5

Žádost o změnu odpisového plánu – MKN

 

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

3/2

Žádost o vyjádření RM k navýšení kapacity MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

3/3

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se společností VAK Náchod, a.s., na zajištění reklamy

3/4

Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor MKN

3/5

Žádost o změnu odpisového plánu - MKN

3/6

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

3/7

Žádost o vyjádření RM k navýšení kapacity MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

3/8

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě se společností VAK Náchod, a.s., na zajištění reklamy

3/9

Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor MKN

3/10

Žádost o změnu odpisového plánu - MKN

3/11

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

 

4.

Správa nemovitostí

4/1

Nákup nových židlí do klubovny Spy

4/2

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání

4/3

Změna a Doplněk č. 17 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

4/4

Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav bytové jednotky

4/5

Prosba občana o změnu smlouvy o nájmu ze dne 04.03.2016

 

5.

Rozvoj

5/1

Nový návrh Změny č. 1 Regulačního plánu mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují

5/2

Uložení optické sítě v ul. Na Bořetíně - GOLDWARE

5/3

Uložení optické sítě v ul. Na Bořetíně - T-Mobile

5/4

Smlouva na umístění vedení - CETIN

5/5

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

5/6

Žádost občanské iniciativy "Jdeme na koupálko" o povolení vstupu na p. p. č. 966/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/7

VZ - Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně

5/8

Na Výsluní - rozhodnutí o dělení pozemků

5/9

Žádost o zajištění parkování – bezplatné parkování na Husově náměstí

5/10

Dětské hřiště ve Spech - doplnění herních prvků

5/11

Smlouva o právu provést stavbu – kanalizační přípojka pro č.p. 1127ul. Rezecká

5/12

Zadání organizace architektonické soutěže "Kino 70"

5/13

Zřízení pracovní skupiny „KINO 70“

5/14

Nové uspořádání silniční sítě v NMnM

5/15

Rekonstrukce plynovodu v ul. B. Němcové

5/16

Dodatek č. 2 k SOD na realizaci chodníku Kaštánky

5/17

Přírodní zahrada MŠ Na Františku - kladné Rozhodnutí ministra ŽP

5/18

Smlouva o právu provést stavbu – STL plynovodní přípojka pro pozemek p. p. č. 2373 k. ú. Nové Město nad Metují ul. Rezecká

5/19

Prodloužení zábradlí u chodníku pod viaduktem v ul. Havlíčkova – podnět z „Křesla pro hosta“

5/20

Informace o současném havarijním stavu kamenného mostu ve Vrchovinách

5/21

Obnova objektu Stará škola Krčín - informace o stavu střešní konstrukce přístaveb

5/22

PD - rekonstrukce chodníku a VO v ul. U Zázvorky

5/23

Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská – informace o probíhající akci a vícepráce a méněpráce

5/24

Schválení výjimky pro nákup stacionárního měřiče rychlosti včetně stanovišť s příslušenstvím

5/25

Ovládací software v rámci radarové problematiky

5/26

Smlouva o technické podpoře k ovládacímu softwaru v rámci radarové problematiky

5/27

Nabídka darování pamětní desky arm. gen. K. Klapálka

5/28

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství

6.

Finance

6/1

Navýšení § 4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - RO

6/2

Kupní smlouva na nákup kompletních dýchacích přístrojů pro JSDH

6/3

Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2020

6/4

Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek - nákup vozidla pro JSDH

 

7.

Různé

7/1

Rezignace vedoucího Odboru správního

7/2

Odpověď ministra kultury na dopis starosty

 

8.

Diskuse

 

 

Petr Hable v.r.

starosta

v Novém Městě nad Metují 23.07.2020

Program jednání RM 44 - PDF ke stažení

 

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Časová náročnost

Doba trvání: 5,5 hodin

Organizátor

Neuvedeno
Datum vložení: 18. 11. 2019 17:23
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2020 7:17
Autor:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
6
2
6
3
7
4
6
5
8
6
8
7
8
8
6
9
8
10
8
11
8
12
11
13
10
14
11
15
11
16
12
17
13
18
13
19
12
20
9
21
9
22
8
23
7
24
8
25
9
26
11
27
10
28
7
29
8
30
7
1
6
2
4
3
7
4
4

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč