město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel našeho města. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi...

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 42 ve volebním období 2018 - 2022

Kdy: 15. 6. 2020 13:00 - 20:00

Kde: Městský úřad, kancelář starosty

řádné neveřejné zasedání

Typ akce: ostatní (seminář)

RM 42 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.06.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Hotel Metuj

2/2

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

3.

Rozvoj

3/1

Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020

3/2

Dělení pozemků Na Výsluní

3/3

Vzorové architektonické řešení kontejnerových stání

3/4

Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace

3/5

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - železný kůň

3/6

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - lesní oplocenky

3/7

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám prodejny COOP v ul. Nahořanská

3/8

Dodatek č. 1 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“

3/9

Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 461 ul. Čelakovského

3/10

Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 1110 ul. Rezecká

3/11

Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1106 ul. Rezecká

3/12

Darování nových kanalizačních přípojek v pozemku p. p. č. 2118, k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Rezecká

3/13

Žádost o souhlas s úpravou městské komunikace ve Spech

3/14

SOPPS na vodovodní přípojku a sjezd ul. Vrchovinská

3/15

Aktuální stav projektů ke dni 09.06.2020

3/16

Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020

3/17

Dodatek č.1 k SOD na realizaci chodníku Kaštánky

3/18

Dodatek k darovací smlouvě - ŠKODA AUTO a.s.

3/19

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/20

Změna trasy vedení optiky

3/21

Ukládání optiky u kruhového objezdu ul. T.G. Masaryka

3/22

Zápis č. 9 z jednání Komise dopravní ze dne 10.06.2020

3/23

Zápis z 12. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 27.05.2020

3/24

Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020

3/25

Kino 70

3/26

Pozastavení vybraných investičních akcí

3/27

Letní areál u Metuje - pozastavená investiční akce

3/28

Žádost o umožnění parkování zdarma na Husově náměstí

3/29

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují

3/30

Návrh na změnu ÚP na p. p. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/31

Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka

3/32

Urbanisticko - architektonická studie v areálu býv. kasáren - posun termínu podání nabídek

3/33

Oprava komunikace v ul. Družební

4.

Správa nemovitostí

4/1

VZ - Výměna oken BD č. p. 371

4/2

Zápis ze 164. zasedání Bytové komise ze dne 03.06.2020

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.05.2020

4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

5/2

Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN

5/3

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Komenského

5/4

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní

5/5

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ a MŠ Krčín

5/6

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany

5/7

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského

5/8

Odvolání člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

5/9

Jmenování nového člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

5/10

Zápis č. 7 ze zasedání KKULT ze dne 02.06.2020

5/11

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

5/12

Žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu

5/13

Oprava hrobu J. Burgermeistera - podnět KKULT

5/14

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

5/15

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

5/16

Žádost o investiční dotaci - Sokol Krčín

5/17

Žádost SK o dotaci na umělou trávu - RO

5/18

Žádost TJ Spartak o dotaci - RO

5/19

Žádost o zapůjčení pódia - Akademické týdny

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Nákup přileb JSDH - předkládací návrh

6/3

Návrh odměny pro zastupitele oprávněného k oddávání

6/4

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020

6/5

Navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování

6/6

Vyřazení majetku

6/7

Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

7.

Různé

7/1

ZM 13 dne 25.06.2020 - program

7/2

Vzorové smlouvy o výpůjčce kompenzačních pomůcek

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 11.06.2020

 

Program jednání RM 42 ke stažení ZDE

 

Další informace

Adresa místa konání

Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Časová náročnost

Doba trvání: 7 hodin

Organizátor

Neuvedeno
Datum vložení: 18. 11. 2019 17:21
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 14:28
Autor:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
6
2
6
3
7
4
6
5
8
6
8
7
8
8
6
9
8
10
8
11
8
12
11
13
10
14
11
15
11
16
12
17
13
18
13
19
12
20
9
21
9
22
8
23
7
24
8
25
9
26
11
27
10
28
7
29
8
30
7
1
6
2
4
3
7
4
4

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč