město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 7 - Prevence

 

Standard č. 7

 Prevence

 

7 a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Cíle kritéria:

  • Orgán sociálně-právní ochrany má jasně stanoveno, jak postupuje při vyhledávání a monitorování ohrožených dětí.
  • Orgán sociálně-právní ochrany prokazatelně realizuje či koordinuje preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a systematicky monitoruje ohrožené děti, a to v průběhu vlastních šetření v rodinách, v rámci spolupráce se školami, sociálními službami, odbornými pracovišti a dalšími návaznými službami, sledováním dění v lokalitě, monitoringem dětí, vyskytujících se na ulicích v rizikových lokalitách a ve společnosti rizikových občanů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zná tato místa a ve vztahu k takto ohroženým dětem realizuje adekvátní preventivní aktivity. Město má zpracovanou a Zastupitelstvem města schválenou Strategii prevence kriminality vždy na dané období. Strategie je základním koncepčním materiálem, na jehož základě jsou vytvářeny podmínky pro realizaci preventivních aktivit s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich případného finančního zajištění. Strategie prevence kriminality na základě SWOT analýzy popisuje cílové skupiny, rizikové oblasti a nejčastější riziková chování ve spádové oblasti a reaguje adekvátními preventivními opatřeními. Jednou z aktivit je i každoročně vyhlašovaný dotační titul v rámci Programu prevence rizikového chování na podporu jednorázových a krátkodobých projektů pro tuto oblast, projekty jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu města. Předložené žádosti hodnotí pracovní skupina pro prevenci rizikového chování pod vedením manažera prevence kriminality a doporučuje RM výši finanční podpory jednotlivých projektů. S příjemci dotace je sepisována veřejnoprávní smlouva.

7 b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií ĆR, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené dítě podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

Cíle kritéria:

  • V oblasti prevence je uplatňován multidisciplinární přístup.
  • Existuje osvěta, vzdělávání o sociálně-právní ochraně dětí na všech úrovních společnosti.
  • Speciální multidisciplinární tým má v oblasti prevence jasně stanoveny cíle a pravidla fungování.

Orgán sociálně-právní ochrany v oblasti vyhledávání a monitorování ohrožených dětí spolupracuje s dalšími subjekty – školy, zdravotní zařízení, psycholog SPOD, sociální služby a další návazné služby. Spolupráce probíhá i s městskou policií, státní policií, probační a mediační službou, státním zastupitelstvím a soudem.

V rámci pomoci a podpory ohroženým dětem se realizuje sanace rodiny, resocializační programy pro děti, programy primární prevence ve všech základních školách, jejichž zřizovatelem je Město Nové Město nad Metují, preventivní besedy na školách preventistou městské policie. Využívají se další nástroje sociální práce jako je realizace rodinných a případových konferencí.

Ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany pracuje Tým pro mládež Nové Město nad Metují, který svolává manažer prevence kriminality a jehož členy jsou zástupci místních základních a středních škol, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, Městské policie. K jednání jsou zváni i zástupci PPP Náchod, SVP Kompas Náchod a PMS Náchod, případně zástupci dalších návazných služeb. Tým se schází podle potřeby a zabývá se problematikou dětí a mládeže ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností.

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí byl členem Týmu pro mládež při Probační a mediační službě Okresního soudu v Náchodě. Tým pro mládež se pravidelně scházel na svých setkáních řešil konkrétní rizikové situace v oblasti ohrožených dětí, hledal, navrhoval a doporučoval adekvátní opatření směřující ke zmírnění ohrožení. Tým pro mládež koordinoval všechny subjekty okresu Náchod, zapojených do této aktivity. Tým se schází dále i po skončení projektu PMS, organizačně jsou setkání zajišťována jednotlivými OSPOD v rámci okresu Náchod.

Strategie prevence kriminality

Příloha č. 29 - Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,94 kB
Staženo: 167×

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč