město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 7 - Prevence

 

Standard č. 7

 Prevence

 

7 a

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Cíle kritéria:

  • Orgán sociálně-právní ochrany má jasně stanoveno, jak postupuje při vyhledávání a monitorování ohrožených dětí.
  • Orgán sociálně-právní ochrany prokazatelně realizuje či koordinuje preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a systematicky monitoruje ohrožené děti, a to v průběhu vlastních šetření v rodinách, v rámci spolupráce se školami, sociálními službami, odbornými pracovišti a dalšími návaznými službami, sledováním dění v lokalitě, monitoringem dětí, vyskytujících se na ulicích v rizikových lokalitách a ve společnosti rizikových občanů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zná tato místa a ve vztahu k takto ohroženým dětem realizuje adekvátní preventivní aktivity. Město má zpracovanou a Zastupitelstvem města schválenou Strategii prevence kriminality vždy na dané období. Strategie je základním koncepčním materiálem, na jehož základě jsou vytvářeny podmínky pro realizaci preventivních aktivit s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich případného finančního zajištění. Strategie prevence kriminality na základě analýz popisuje cílové skupiny, rizikové oblasti a nejčastější riziková chování ve spádové oblasti a reaguje adekvátními preventivními opatřeními. Jednou z aktivit je i každoročně vyhlašovaný dotační titul v rámci Programu prevence rizikového chování na podporu jednorázových a krátkodobých projektů pro tuto oblast, projekty jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu města. Předložené žádosti hodnotí pracovní skupina pro prevenci rizikového chování pod vedením manažera prevence kriminality a doporučuje RM výši finanční podpory jednotlivých projektů. S příjemci dotace je potom sepsána veřejnoprávní smlouva.

Orgán sociálně – právní ochrany realizuje během letních prázdnin výchovně-rekreační pobyt pro děti, které jsou zařazené do & 6. Program pobytu je vždy postaven na analýzy rizik, kterými jsou děti aktuálně nejvíce ohroženy. Realizace pobytu je finančně podpořena dotací v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, realizovaný Ministerstvem vnitra ČR, kam je pravidelně o tuto finanční podporu podávána žádost. Dále je tato aktivita v rámci povinné spoluúčasti podpořena i z rozpočtu města.

7 b

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií ĆR, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené dítě podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

Cíle kritéria:

  • V oblasti prevence je uplatňován multidisciplinární přístup.
  • Existuje osvěta, vzdělávání o sociálně-právní ochraně dětí na všech úrovních společnosti.
  • Speciální multidisciplinární tým má v oblasti prevence jasně stanoveny cíle a pravidla fungování.

Orgán sociálně-právní ochrany v oblasti vyhledávání a monitorování ohrožených dětí spolupracuje s dalšími subjekty – školy, zdravotní zařízení, Centrum prevence Mandl, psycholog SPOD a další návazné služby. V tomto směru spolupracuje s městskou policií, státní policií, probační a mediační službou, státním zastupitelstvím a soudem.

Orgán sociálně – právní ochrany má navázanou spolupráci s organizací Salinger Hradec Králové, a to v oblasti sanace rodiny a realizace skupinového resocializačního programu pro děti Triangl 2. Ve všech základních školách, jejichž zřizovatelem je Město Nové Město nad Metují, probíhá již po dobu několika let Program primární prevence, realizovaný organizací Semiramis Nymburk. Lektoři programu upozorní na případ, kdy identifikují u některého z děti riziko, spadající do § 6 ZSPOD.

V rámci podpory osob v rámci rodinného systému, které se staly ohroženými rizikovým způsobem života nebo rizikovým způsobem života žijí, probíhá spolupracuje s Centrem prevence Mandl, který je registrovanou službou sociální rehabilitace.

Manažer prevence kriminality má zpracovanou nabídku besed na preventivní témata pro cílovou skupinu dětí a mládeže, kterou využívají podle potřeby základní a střední školy ve spádové oblasti.  Zástupce Městské policie v Novém Městě nad Metují realizuje na základě zakázky základních a středních škol preventivní besedy.

Ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany pracuje pod koordinací manažera prevence kriminality Tým pro mládež Nové Město nad Metují, jehož členy jsou zástupci místních základních a středních škol, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, Městské policie. K jednání jsou zváni i zástupci PPP Náchod, SVP Kompas Náchod a PMS Náchod. Tým se schází podle potřeby a zabývá se problematikou dětí a mládeže ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností.

 

Každoročně probíhá aktualizace analýzy kriminality ve spádové oblasti, ve které se věnuje pozornost i cílové skupině dětí a mládeže, analýza je součástí Strategie prevence kriminality.

 

Jako zvláštní orgán starosty města je zřízena Komise sociálně-právní ochrany dětí, která se schází podle potřeby.

 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí byl členem Týmu pro mládež při Probační a mediační službě Okresního soudu v Náchodě. Tým pro mládež se pravidelně scházel na svých setkáních řešil konkrétní rizikové situace v oblasti ohrožených dětí, hledal, navrhoval a doporučoval adekvátní opatření směřující ke zmírnění ohrožení. Tým pro mládež koordinoval všechny subjekty okresu Náchod, zapojených do této aktivity. Jeho aktivní činnost již byla ukončena s koncem projektu PMS. Ze strany členů týmu je zájem v této spolupráci i nadále pokračovat, v současné době se zjišťuje další možnost a forma pokračování této multidisciplinární spolupráce s působností v rámci celého okresu Náchod.

Strategie prevence kriminality

Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,88 kB
Staženo: 50×

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
5
2
6
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
4
9
7
10
6
11
4
12
7
13
4
14
6
15
5
16
7
17
5
18
6
19
7
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
7
26
10
27
8
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč