město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 16 - Předávání informací

 

Standard č. 16

Předávání informací

 

 

 

16 a

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, pravidelně informují dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte.

ORP prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče je vždy jedenkrát za 2 měsíce v osobním kontaktu s pěstounskou rodinou a svěřeným dítětem, v rámci, kterého vede rozhovor s pěstounem a dítětem v pěstounské péči.  V rámci těchto rozhovorů jsou s pěstounem, dítětem v pěstounské péči a případně biologickými rodiči vyhodnocovány cíle a jejich naplňování v rámci individuálního plánu ochrany dítěte a stanovovány cíle nové. Výstupy z těchto hodnocení a dalšího plánování jsou v rámci pravidelných zpráv předávány místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně i dalším oprávněným orgánům veřejné moci na základě jejich vyžádání.

16 b

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracovány vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a rodin, se kterými pracují, mezi zaměstnanci zařazenými v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.     

Agenda náhradní rodinné péče je v rámci orgánu sociálně-právní ochrany rozdělena mezi dva pracovníky a to tak, že jeden vykonává agendu dohody o výkonu pěstounské péče a druhý zajišťuje dohled na výkonem pěstounské péče z pohledu sociálně-právní ochrany dětí. Ve spolupráci vypracovávají vyhodnocení situace dítěte a individuální plán ochrany dětí. K předávání informací dochází písemnou formou v rámci pravidelných zpráv. V případě dlouhodobější nepřítomnosti jednoho z nich se vzájemně zastupují.

 

16 c

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro zaměstnance zařazené v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany písemně stanovený postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými pracují.

 

Pracovník zajišťující agendu dohod o výkonu pěstounské péče pravidelně jednou za 6 měsíců předává zprávu o výkonu pěstounské péče místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V případě potřeby i častěji. K předávání informací dochází i v rámci realizace případové konference v případě potřeby. Iniciátorem a realizátorem případových konferencí je místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany a pracovník zajišťující agendu dohod o výkonu pěstounské péče je k jednání přizván. Z případové konference je sepsán protokol, který je pak založen jak ve spise Om, tak i ve spise vedeném k dohodám o výkonu pěstounské péče.

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
7
3
7
4
7
5
6
6
9
7
6
8
5
9
6
10
7
11
7
12
7
13
12
14
7
15
6
16
7
17
10
18
7
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
9
25
9
26
9
27
12
28
7
29
4
30
5
1
5
2
6
3
5
4
7
5
5

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč