město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Psycholog

Standard č. 15 - Dohody o výkonu pěstounské péče

 

Standard č. 15

Dohoda o výkonu pěstounské péče

 

 

 

Kritérium

15 a

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména

  1. kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit,
  2. jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených dohoda obsahuje,
  3. jaké přílohy jsou spolu s dohodu předány klientovi.

Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, postupují tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uzavírá s osobami pečujícími či osobami v evidenci dohody o výkonu pěstounské péče v případě, že osoby pečující a osoby v evidenci neuzavřou dohodu s jinou pověřenou organizací a o uzavření dohody s ORP požádají. Dohodu je oprávněna uzavřít a zrušit osoba pečující a osoba v evidenci a ORP, které může iniciovat i změnu dohody na základě rozhodných skutečností souvisejících s vnitřními změnami v rámci ORP, či legislativními změnami. Změnu dohody může iniciovat i osoba pečující a osoba v evidenci na základě změny v osobních poměrech (např. přistoupení druhého pěstouna, odstoupení jednoho pěstouna, přijetí dalšího dítěte, odchod dítěte, změny kontaktních údajů, změny jména dítěte, úmrtí pěstouna v manželství, změny péče, změny textu dohody, rozvodu pěstounů, zletilosti dítěte). Dohoda je pro osoby z cílové skupiny srozumitelná a obsahuje náležitosti – viz. příloha č. 53 - Dohoda o výkonu pěstounské péče. Osoba pečující a osoba v evidenci současně s dohodou obdrží i plán vzdělávání, který se aktualizuje minimálně jednou za rok.

15 b

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče.

ORP prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany provádí v souladu s platnou legislativou pravidelná hodnocení naplňování cílů uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče v rámci pravidelných návštěv pěstounské rodiny, v rámci rozhovorů s pěstouny a s dětmi v pěstounské péči. Z těchto šetření pracovník zajišťující agendu dohody o výkonu pěstounské péče vypracovává jednou za půl roku zprávu o naplňování cílů dohody o výkonu pěstounské péče a předává místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle bydliště pěstounů.

15 c

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, plánují společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

ORP prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které vede agendu dohod o výkonu pěstounské péče spolupracuje s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany v rámci tvorby a realizace cílů individuálního plánu ochrany dítěte, které se stanovují na základě vyhodnocení situace dítěte v náhradní rodinné péči. Individuální plán ochrany dítěte je součástí spisové dokumentace vedené v rámci výkonu dohod o výkonu pěstounské péče a pracovník pověřený touto agendou pravidelně vyhodnocuje nastavené cíle a podílí se na jejich realizaci. Podmínkou zde je úzká spolupráce pracovníka pověřeného agendou dohod o výkonu pěstounské péče s orgánem sociálně-právní ochrany zajištující dohled nad výkonem pěstounské péče.

15 d

Obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, které mají s osobami pečujícími a osobami v evidenci uzavřeny dohody o výkonu pěstounské péče, mají pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče.

ORP prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí má v rámci dohod o výkonu pěstounské péče vypracován vzdělávací plán (příloha č.), který je zaměřeny na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivých pěstounů na základě pravidelného sledování a vyhodnocování průběhu pěstounské péče a na základě individuálních relevantních požadavků jednotlivých pěstounů. Vzdělávací plán je stanoven vždy na období jednoho roku, a to v rozsahu daném dohodou o výkonu pěstounské péče, která vychází z legislativní úpravy v rámci povinnosti jednotlivých pěstounů se dále vzdělávat a prohlubovat si své výchovné kompetence.

 

 

 

 

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
6
1
7
2
8
3
7
4
7
5
7
6
8
7
7
8
7
9
8
10
7
11
7
12
6
13
6
14
5
15
7
16
8
17
5
18
7
19
6
20
7
21
5
22
7
23
9
24
6
25
8
26
4
27
4
28
5
29
7
30
7
31
7
1
5
2
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč