město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 10 - Kontrola případu

Kontrola případu

10a

Korespondenci a písemnosti odesílané mimo úřad kontroluje a podepisuje vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí podepisuje i návrhy a podněty podávané k soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí zodpovídá za zajištění pravidelné kontroly jednotlivých případů a to v souladu se stanovenými cíli a termíny jejich plnění v individuálním plánu ochrany dítěte.

Vedoucí zaměstnanec kontroluje spisy všech zaměstnanců v přímé práci s klientem. Na pracovišti probíhají dva typy kontrol:

1. Kontrola v souladu s plánem kontrolní činnosti na oddělení, předkládaným v rámci vnitřního auditu – Příloha č. 20 – Plán kontrolní činnosti, bod. č. 4. – kontrola spisové dokumentace OM.

Kontrola probíhá podle předem stanovených kritérií. Z kontrol je pořízen zápis. Zjištěné nedostatky jsou analyzovány a vyhodnoceny, podle jejich charakteru jsou pak realizována příslušná opatření, která mají vést k odstranění nedostatků či chyb.

2. Kontroly v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- kontrola případu v rámci porad orgánu sociálně-právní ochrany dětí – probíhá ústní formou.

- mimořádná kontrola – na základě podnětu, stížnosti, žádosti klienta – výstup založen v příslušné spisové dokumentaci OM,NOM.