město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

1a

Dostupnost místní

Poskytování sociálně-právní ochrany v Novém Městě nad Metují

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bez rozdílu všem dětem z celého správního obvodu a to bez ohledu na vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí, bez ohledu na jazykovou (příloha č. 31 – Tlumočnické služby) a sociokulturní bariéru.

Obce správního obvodu Nového Města nad Metují (Nahořany, Vršovka, Provodov-Šonov, Bohuslavice nad Metují, Černčice, Slavětín, Slavoňov, Mezilesí, Přibyslav, Jestřebí) mají uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Nové Město nad Metují v oblasti výkonu městské policie, která v odůvodněných případech poskytuje orgánu sociálně-právní ochrany součinnost. Obce Libchyně a Sendraž nemají o působnost městské policie zájem. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje poskytování sociálně-právní ochrany v celé spádové oblasti Nového Města nad Metují – obce s rozšířenou působností (příloha č. 2. - Rozdělení správního obvodu dle obcí). Starostové obcí správního obvodu jsou informováni o činnosti orgánů sociálně-právní ochrany na poradách starostů obcí ústní i písemnou formou (příloha č. 3 – OSP – výkon státní správy).

V rámci své činnosti spolupracujeme se soudy, státní policií, městskou policií, státním zastupitelstvím, školami, dětskými domovy a dalšími návaznými službami (standard č. 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí).

Zázemí orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana jako základnu využívá kanceláře městského úřadu, které jsou umístěné v prvním patře budovy. Pro zajištění soukromí a bezpečí klientů má každá pracovnice samostatnou kancelář. Každá kancelář je u vstupních dveří označena jménem zaměstnance a jeho fotografií. Dveře jsou prosklené, klient při příchodu vidí, jestli je zaměstnanec přítomen a zda nejedná s jiným klientem. Dveře jsou opatřené stahovatelnou žaluzií pro zajištění většího soukromí klientů, pokud to situace vyžaduje.  

Dostupnost služebních aut v mimopracovní době a o víkendu je zajištěna. Každý zaměstnanec se dostane do budovy svým klíčem, k odkódování zabezpečovacího zařízení má každý zaměstnanec svůj čtyřmístný číselný kód a ve způsobu odkódování a zakódování budovy byl při jeho přidělení proškolen. Klíč od dveří do kanceláře, kde jsou umístěny klíče od služebních aut, je uložen v kanceláři orgánu sociálně-právní ochrany dětí, do které mají přístup všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Služební auta jsou parkována v garážích, klíče od nich jsou u klíčů od jednotlivých služebních aut podle využití jednotlivých garáží. Všichni zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou proškoleni jako řidiči – referenti a to jednou za rok (evidence o proškolení je vedena na personálním oddělení městského úřadu). Tímto je zajištěna schopnost zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy a na jakémkoliv místě správního obvodu bezodkladně. Zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí v tomto případě informuje telefonicky vedoucího zaměstnance o výkonu činnosti v mimopracovní dobu, situaci a postup jejího řešení s vedoucím zaměstnancem zkonzultuje, následně informuje o výsledku.

Rozčlenění agendy a zastupitelnost zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti jsou vykonávané v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (příloha č. 1 – Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Toto rozčlenění je známo všem zaměstnancům pracoviště. Tento přehled je zveřejněn na nástěnce na chodbě městského úřadu, nástěnka slouží oddělení sociální prevence k uveřejňování informací pro klienty. Činnosti jsou rozděleny podle jednotlivých agend a obcí správního obvodu. Jednotliví zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany se vzájemně zastupují v době nepřítomnosti jednoho z nich (příloha č. 4 – Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců). Pokud se jedná o delší nepřítomnost (dovolená, pracovní neschopnost) a nepřítomnost při plnění běžných pracovních povinností, je toto vyznačeno na dveřích s uvedením jména, čísla dveří a kontaktu na zastupujícího zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

1b

Dostupnost časová

Čas poskytování sociálně-právní ochrany je přizpůsoben cílové skupině, případně dalším osobám, se kterými orgán sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje. Konzultace jsou plánovány podle potřeb klientů, jejich pracovní doby nebo jejich možností dopravit se na jednání (autobusové spojení atd.). V případě potřeby lze domluvit pracovní jednání s klientem i mimo pracovní dobu se souhlasem vedoucího zaměstnance. Schůzky s dětmi v době školního vyučování probíhají pouze v nezbytně nutných případech a plánují se, pokud to lze, na dobu velké přestávky. Sociální šetření v domácnosti klientů probíhá podle možností klienta tak, aby se na jednání nemusel uvolňovat ze zaměstnání. Příchody a odchody na služební pochůzky si zaměstnanci sociálně-právní ochrany zaznamenávají v rámci elektronického systému, za výkon práce mimo pracovní dobu si potom vybírají náhradní volno, které l ze převézt do dalších dvou měsíců. Přesčasy se neproplácejí. Na úřadě není zavedena klouzavá pracovní doba.

Úřední hodiny

Informace o pracovní době je uveřejněna na viditelném místě u vstupu do budovy městského úřadu a na webových stránkách města (www.novemestonm.cz). Výkon sociálně-právní ochrany dětí v pracovní dny v době otevírací doby úřadu zajišťuje minimálně jeden zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí. Ostatní zaměstnanci v době své nepřítomnosti ve své kanceláří zajišťují výkon sociálně-právní ochrany v rámci terénní práce – účast při soudních jednáních, na Polici ČR, sociální šetření v domácnostech, ve škole, na pracovišti, jednání s návaznými službami apod. V této době jsou k zastižení na služebním mobilním telefonu, jehož číslo je uvedeno v telefonním seznamu městského úřadu na webových stránkách města. Ve výjimečných případech, kdy nebude na pracovišti přítomen ani jeden zaměstnanec sociálně-právní ochrany (např. v době supervize celého týmu, vzdělávání celého týmu), zastupuje vedoucí odboru sociálních věcí, o této skutečnosti je klient informován oznámením na dveřích kanceláří.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn každý pracovní den v rámci otevírací doby úřadu takto:

Den v týdnu

Od:

Do:

Pondělí

07.30

17.00

Úterý

06.30

15.00

Středa

07.30

17.00

Čtvrtek

06.30

14.00

Pátek

06.30

14.00

Dostupnost zaměstnanců mimo úřední hodiny

Každý zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici služební mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno v telefonním seznamu městského úřadu na webových stránkách města. Na tomto telefonním čísle jsou zaměstnanci k dispozici pouze v pracovní době, ve výjimečných situacích, pokud se zaměstnanec s klientem takto domluví, nebo to sám zaměstnanec vyhodnotí jako potřebné i mimo pracovní dobu.

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je sociálně-právní ochrana dětí zajištěna na pohotovostním telefonním čísle, toto číslo není veřejné, je určeno pouze k těmto účelům a je k dispozici orgánům činným v trestním řízení, případně spolupracujícím institucím pro jejich využití. Výkon pohotovosti přímo bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu bez jakékoliv časové prodlevy. Výkon pohotovosti se plánuje vždy na pravidelných pondělních poradách týmu, ve výkonu pohotovosti se zaměstnanci pravidelně střídají, pohotovostní mobilní telefon se předává vždy v pondělí začátkem pracovní doby, zpravidla v rámci porady. Zaměstnanec, který vykonává pohotovost, je schopen okamžitě nastoupit k výkonu práce, pokud to situace vyžaduje. Má přístup do budovy městského úřadu, k veškeré potřebné technice, ke služebním autům. V rámci pracovní pohotovosti se zaměstnanec zabývá pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu (ohrožení života dítěte, ohrožení zdraví dítěte a účast u neodkladných úkonů podle trestního řádu) a to v rozsahu základních, nutných a bezodkladných úkonů. O výkonu pohotovosti zaměstnanec telefonicky informuje vedoucího zaměstnance před započetím pracovní činnosti. O výsledku informuje vedoucího zaměstnance po skončení pracovní činnosti, nejdéle však následně první pracovní den. Informace předá i klíčovému pracovníkovi dítěte, pokud už dítě je v evidenci sociálně-právní ochrany dětí nebo zaměstnanci sociálně-právní ochrany podle jednotlivých agend.

Evidence pracovní pohotovosti je vedena v tištěné formě, po ukončení kalendářního měsíce je po podpisu všech zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí předána na finanční odbor městského úřadu. Pracovní pohotovost je zajišťována v souladu se zákoníkem práce.

Příloha č. 1

Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Příloha č. 1 - Rozdělení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,75 kB
Staženo: 261×
Vloženo: 29. 1. 2018

Příloha č. 2

Rozdělení správního obvodu dle obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení správního obvodu dle obcí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,69 kB
Staženo: 244×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 3

OSP - výkon státní správy
Příloha č. 3 - OSP - výkon státní správy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,07 kB
Staženo: 235×
Vloženo: 3. 10. 2017

Příloha č. 31

Příloha č. 31 -Tlumočnické služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,47 kB
Staženo: 109×
Vloženo: 29. 1. 2018

Příloha č. 4

Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců
Příloha č. 4 - Pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,04 kB
Staženo: 908×
Vloženo: 3. 10. 2017

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
5
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
4
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
1

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč