město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

 Mimořádná zpráva   UK flag   Informace 0 možnostech pomoci Ukrajině    UK flag

Výsledky šetření Analýzy bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují

Koncem roku 2018 Odbor sociálních věcí inicioval šetření, které se zaměřilo především na potřeby bezbariérového malometrážního bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

LOGO OPZ LOGO KHK

 

Výsledky šetření Analýzy bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují

Pro vedení města Nové Město nad Metují je velmi důležité, aby se senioři ve městě cítili dobře, žili kvalitní a důstojný život a dostalo se jim péče, pomoci a podpory, kterou potřebují. V této souvislosti se stává velmi důležitým tématem také seniorské bydlení, jelikož s přibývajícím věkem člověka se zásadně mění i nároky a potřeby v oblasti bydlení.

Proto koncem roku 2018 Odbor sociálních věcí inicioval šetření, které se zaměřilo především na potřeby bezbariérového malometrážního bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Prostřednictvím dotazníku, který byl připraven na míru řešené problematice, se tak mohl každý obyvatel našeho města starší 50 let zapojit a vyjádřit se k tomu, jak se mu bydlí, zda své bydlení považuje do budoucna za komfortní a za neomezující s ohledem na přibývající roky. Účastníci šetření se dále mohli vyjádřit například i k tomu, kam by měly být směřovány prostředky města v oblasti služeb pro seniory v následujících letech. V průběhu podzimních měsíců byla také realizována setkání se seniory, na kterých se o dané tématice hovořilo.

V rámci šetření se nám tak podařilo oslovit 209 novoměstských občanů prostřednictvím dotazníkového šetření a 39 seniorů v rámci realizovaných setkání se seniory.

V současné době již výsledky šetření známe, a rádi bychom s nimi seznámili i Vás, novoměstské obyvatele.

Z pohledu většiny seniorů je Nové Město nad Metují pro život ve stáří příjemné. Standard bydlení seniorů je na velmi dobré úrovni. Všechny domácnosti měly přístup k základnímu hygienickému vybavení (teplé vodě, splachovací toaletě). V tomto směru se domácnosti seniorů pravděpodobně nijak neliší od domácností mladších osob.

Z našeho šetření však vyplývá, že část bytů, ve kterých žijí novoměstští senioři, neposkytuje seniorům dostatek komfortu a bezpečí. Sami senioři si uvědomují, že se mohou dostat do situace, kdy například nebudou moci ze svého bytu vycházet, nemají vyhovující hygienické zázemí, v případě pádu či zranění se mohou dostat do situace, kdy se nedovolají pomoci.

Oslovení senioři považovali za nejvhodnější způsob bydlení ve stáří žít ve vlastním bytě, vykázali velmi malou ochotu opustit prostředí, které je jim známé, kde mají dlouholeté sousedy a přátele. Stěhování pro ně znamená vytržení z životního stylu, přetrhání sociálních, především sousedských, vazeb.  Většina starších lidí si přeje žít ve svém přirozeném prostředí co nejdelší dobu. Preferují setrvání za pomoci dětí či sociálních služeb. Zaznamenali jsme tak minimum aktivit, které by vedly k hledání přiměřeného bydlení, tedy bydlení v nižším patře, jiné lokalitě města, či k úpravě bytu pro bezpečný pohyb.

V rámci našeho šetření jsme zaznamenali například nedostatek informací o možnostech výměny bytů v rámci městského bytového fondu.

V momentě, kdy senioři nebudou moci ve svém přirozeném prostředí žít, si představují, že využijí možnosti pobytu v domově pro seniory, přestože by si jejich zdravotní stav nevyžadoval stálou péči. Preferovaný způsob bydlení v případě zhoršení zdravotního stavu je z pohledu novoměstských seniorů umístění do Domova pro seniory - Městské středisko sociálních služeb Oáza.

Základem sítě terénních sociálních služeb pro seniory v Novém Městě nad Metují je pečovatelská služba, z ambulantních sociálních služeb je to centrum denních služeb domovinka a z pobytových sociálních služeb se jedná o odlehčovací službu a domov pro seniory (služby MSSS Oáza).

Z pohledu seniorů je třeba řešit především tato témata: zajištění dopravy, zajištění lékařské péče, dostupnost základní občanské vybavenosti (v současné době především dostupnost základních obchodů v okrajových částech města, možnost stravování v jídelně či zajištění adekvátních prostor pro setkávání seniorských klubů a organizací) a zabezpečení dostatečných kapacit domova pro seniory.

Dalšími zajímavými body diskusí bylo zajištění dostatku laviček a dostupnost veřejného WC.

S realizací šetření a s jeho výsledky  byli zastupitelé a odborné útvary města seznámeny na prezentaci zpracovatelskou firmou Centrem pro komunitní práci střední Čechy konkrétně paní Mgr. Petrou Dobiášovou dne 30.ledna 2019. 

Dne 25. února 2019 uložila Rada města starostovi ve spolupráci s Odborem sociálních věcí  řešit návrh řešení místní dopravy, doplnění sítě laviček, řešení veřejného WC u Penny Marketu, posílení pečovatelské služby a kapacit Domovinky, průběžně se zabývat potřebami seniorů v městských bytech a řešit potřebu bezbariérových chodníků ve vybraných lokalitách.

Všem občanům, kteří s námi při dotazníkovém šetření, nebo osobní účastí na setkáních, spolupracovali, velice děkujeme a těšíme na další dobrou spolupráci a vstřícnost.

Aktivita byla financovaná z projektu OPZ a Královéhradeckého kraje „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“

Mgr. Denisa Plšková, vedoucí Odboru sociálních věcí

Datum vložení: 20. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2019 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
9
7
10
8
11
9
9
10
9
11
11
12
10
13
11
14
11
15
10
16
9
17
9
18
9
19
10
20
11
21
10
22
11
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
10
29
9
30
8
31
7
1
4
2
4
3
5
4
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč